Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 27./28.10.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica Đurđevik imala je intervenciju na gašenju požara zapaljene plinske boce, u stambenom objektu, u naselju Križaljka. Požar je lokalizovan i ugašen.

SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. U toku jučerašnjeg dana, na pružnom prelazu u naselju Donji Potpeć, došlo je do sudara voza i autobusa, u kojem je sedam osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede. Uviđaj su obavili službenici Policijske stanice Srebrenik.

VODOOPSKRBA

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. DVD „Stari Vitez“ i dalje vrši odvoz pitke vode u MZ-e Ahmići i Bukve, dok DVD „ Vitez“ vrši odvoz za MZ-e Dubravica, naselje Tolovići.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Tim „A“ za uklanjanje NUS-a  obavljao je poslove na uklanjanju i uništavanju istog, na području grada Tuzla.

Općina Tuzla. Dana 27.10.2016. godine, Kantonalni operativni centar Tuzla, zaprimio je prijavu od strane Općinske službe civilne zaštite Tuzla, o pronalasku nepozanatog NUS-a. Prijava je proslijeđena Timu za UES Federalnoj upravi civilne zaštite.

Srednjo-bosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je četiri prijave o pronalasku NUS-a, i to:

Općina Bugojno. Na lokalitetu Kopčić, pronađena je minobacačka mina.

Općina Donji Vakuf. Na lokalitetu Slatine, pronađen je nepoznat NUS – 1 komad.

Općina Jajce.

Na lokalitetu Barevo, pronađen je nepoznat NUS – 1 komad.

U gradu Jajcu, pronađen je 51 komad municije.

O pronalasku NUS-a obavješten je „A“ tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. Danas 28.10.2016.godine, otvara se zadatak tehničkog izviđanja lokacije Hodovo – Velagovina, površine 34.103 m2. Radove će izvoditi „UEM“, Društvo sa ograničenom odgovornošću Hadžići.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a, i to:

–  od strane građanina, da je u ulici Kurta Šorka, Novi Grad, pronađena ručna bomba,

–  od strane Policijske stanice Novi Grad, da je u ulici Branislava Nušića, pronađen  tromblon.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonili.

O S T A L O

V J E Ž B A

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. U toku jučerašnjeg dana održana je terenska pokazna vježba u spašavanju nastradalih u kojoj su učestvovale općinske i kantonalne snage civilne zaštite na lokalitetu jezera, na PK Drenik, u krugu „Ingram“ DD Srebrenik. U pomenutoj vježbi učestvovali su: Općinska služba civilne zaštite Srebrenik, Policijska stanica Srebrenik, SHMP Srebrenik, Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik, Kantonalna uprava civilne zaštite TK-a, Gorska služba spašavanja TK-a i Služba za spašavanje na vodi i pod vodom TK-a.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

METEOALARM ZA DAN 28.10.2016.godine

Nivo upozorenja meteoalarma je Žuto, za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona 10., gdje se predviđaju brzina i udari vjetra od oko 40 km/h.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE