Pripadnici FUCZ u Zagrebu uspješno završili obuku u osposobljavanju za spašavanje u poplavama

Glavni cilj ovog projekta, odnosno obuke, je poboljšanje sposobnosti intervencija spašavanja na vodi, poboljšati vještine članova civilne zaštite za uspješnije provođenje međunarodnih operacija u odgovorima na katastrofe, pružiti znanje o ulogama i funkciji nacionalnih timova i članova modula, povećati sposobnost država korisnika za razvoj uspješnih nacionalnih sistema civilne zaštite kao i saradnja na području borbe protiv poplava na regionalnom i europskom nivou.

U organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje,od 18. do 21.10.2016. godine, u Zagrebu je održana terenska četverodnevna vježba (obuka) civilne zaštite “IPA FLOODS  – CRO 2016 ”, kroz modul Flood Rescue with Boats (FRB). Tema vježbe bila je spašavanje u poplavama, a provodila se na jezerima Rakitje, Orešje, Zaprešić i Čiče te na rijeci Savi (lokacije Medsave i ušće Krapine).

Na obuci su učestvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Albanije, Kosova, Makedonije, Turske, Italije, Njemačke, Švedske, Češke Republike i Slovenije.

Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ), na čelu sa direktorom Fahrudinom Solakom, predstavljao je tim od 14 članova.

U dijelu jačanja pripravnosti kroz LOT 1 formirana su dva Modula za spašavanje u poplavama s čamcima (FRB – Flood Rescue with Boats), gdje četiri države sačinjavaju jedan modul sa ukupno 44 pripadnika (11 iz svake države). Tako su strukturirani FRB North (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Hrvatska) i FRB South (Albanija, Kosovo, Makedonija i Turska).

Obuka, na kojoj je bilo oko 150 učesnika, izvođena je danonoćno, po veoma lošim vremenskim uslovima na rijeci Savi i okolnim jezerima i uz upotrebu limenih i gumenih čamaca.

Cilj ove obuke (vježbe) je poboljšanje sposobnosti intervencija spašavanja na vodi, poboljšanje vještina članova civilne zaštite za uspješnije provođenje međunarodnih operacija odgovora na katastrofe, pružanje znanja o ulogama i funkciji nacionalnih timova i članova  modula, kao i povećati sposobnost država korisnika za razvoj uspješnih nacionalnih sistema civilne zaštite i saradnja na području borbe protiv poplava na regionalnom i europskom nivou.

Ovom obukom, koja je ocijenjena veoma uspješnom, stekla su se nova znanja i iskustva pripadnika FUCZ i iskazan visok nivo profesionalizma, obučenosti i spremnosti za timski rad i saradnju sa drugima.

Obuka je planirani nastavak aktivnosti u osposobljavanju za spašavanje na vodi koja je održana krajem septembra u Podgorici.