Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.10.2016. godine, do 10:00 sati

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Prijavljen pronalazak NUS-a na lokalitetu Šibov Vis, gdje je uočen projektil ručnog bacača. Mjesto pronalaska NUS-a je obilježeno do dolaska Tima za UES-a Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Olovo. Na području općine Olovo u toku su radovi na izvođenju deminerskog zadatka MSP, u mjestu  Olovske Luke, kojeg  izvode Oružane snage  BiH.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Gornji Vakuf/Uskoplje. Prijavljen pronalazak NUS-a (MB mina) na lokaliteu grad-relej. O pronalasku NUS-a obavješten „A“ tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica intervenisala je na području Bistričaka u mjestu Ograjina, gdje je došlo do slijetanja  putničkog motornog vozila sa puta  nakon čega je vozač smrtno stradao.

O S T A L O

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Dana, 27.10.2016. godine, na području općine Srebrenik bit će održana terenska vježba struktura civilne zaštite pod nazivom „Saradnja općinskih i kantonalnih snaga civilne zaštite u spašavanju nastradalih Srebrenik 2016.“. Vježba će biti održana na PK Drenik, u krugu firme Ingram Srebrenik sa početkom u 12:00 sati.

Kanton Sarajevo. Dana, 26.10.2016. godina na Međunarodnom  aerodromu Sarajevo izvedena je vježba pod nazivom  „Nesreća aviona u krugu Međunarodnog aerodroma Sarajevo“ u cilju provjere sposobnosti osoblja i operativnosti važećeg Plana mjera i postupaka u izvanrednim situacijama (Emergency Plan). Riječ je o simuliranju udesa aviona B737 sa 45 putnika i članova posade, koji se srušio na područje Međunarodnog aerodroma Sarajevo, tačnije na lokalitet vatrogasnog poligona.  U vježbi su u skladu sa Planom mjera i postupaka u vanrednim situacijama učestvovali pripadnici Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo – ispostava Aerodrom i Stup, MUP-a Kantona Sarajevo, Granične policije BiH – Jedinica JGP Aerodrom Sarajevo i Oružanih snaga BiH – Helikopterske jedinice.  Inače, ovakvu vježbu Međunarodni aerodrom Sarajevo je obavezan da izvede svake dvije godine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE