Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH,za dane 27./28.05.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton 

Grad Mostar. Vatrogasci su imali dvije intervencije i to: u vremenu od 12:31 do 13:30 sati, u mjestu Goranci, gdje je gorila trava i nisko raslinje i u vremenu od 19:25 do 21:15 sati , u mjestu Sovići, gdje je gorila trava i nisko raslinje.

Općina Čapljina. Intervencija vatrogasaca u vremenu od 19:00 do 19:20 sati, u mjestu Gradina, gdje je gorilo nisko raslinje.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. PVJ Tuzla je imala intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju u naselju Mosnik. Požar je ugašen.

Općina Srebrenik. U toku protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Ferizovići, gdje je gorjelo sijeno. Požar je ugašen.

Općina Gradačac. Dobrovoljno vatrogasno dtuštvo Gradačac, imalo je intervenciju na gašenju požara na STR „Almin“ u centru Gradačca, kod Doma Zdravlja. Požar je ugašen.

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. Dana 27.05.2016.godine, Kantonalni operativni centar Tuzla, zaprimio je prijavu o postojanju NUS-a, od strane Općinske službe civilne zaštite općine Živinice, radi se o ROB-1kom. O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Kalesija. „B“ tim za deminiranje FUCZ /KUCZ nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ i „Duge njive 2“, u naselju Seljublje.

Hercegovačko-neretvanski kanton 

Grad Široki Brijeg. U 02:36 sati, od strane Policijske uprave Široki Brijeg, pristigla  je prijava o postojanju ručne granate, u mjestu Knešpolje.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je  prijavu o pronalasku NUS-a i to dana, 27.5.2016. godine, u 15:00 sati, od strane Policijske stanice Centar, da se u njihovim prostorijama nalaze četiri ručne bombe.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Kanton 10.

Općina Tomislavgrad. Potraga za nestalom A. P. (rođene 1927.g.), jučer se završila bezuspješno, te se potraga nastavlja i danas.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE