Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.05.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa je u vremenu od 18:32 do 19:50 sati, u mjestu Voloder, u Bosanskoj Otoci, imala intervenciju na gašenju požara u napuštenoj kući. Pričinjena je manja materijalna šteta. Požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

  

KLIZANJE TLA 

Tuzlanski kanton

Općina Doboj Istok. Reaktiviralo se klizište u nasleju Lukavica Rijeka. Nisu ugroženi stambeni, niti pomoćni objekti. Pričinjena je znatna šteta na zemljištu i prilaznom putu, u privatnom vlasništvu građana.

 PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Tuzlanski kanton

Tim „A“ za uklanjanje i uništavanje NUS-a boravio je u Konjicu, radi specijalističke obuke.

Općina Kalesija. Tim „B“ za deminiranje FUCZ /KUCZ Tuzla, nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ i „Duge njive 2“, u naselju Seljublje, na području općine Kalesija.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Općinskoj službi civilne zaštite Zavidovići, pristigla je prijava od strane Policijske stanice Zavidovići, da su im predate dvije ručne bombe, te jedan metak 12,7 mm, radi uništenja.

Hercegovačko-neretvanski kanton 

U toku jučerašnjeg dana, pristigle su dvije prijave na postojanje NUS-a, i to:

– u 10:30 sati, po prijavi inspektora BH MAC-a, o postojanju sumnje da se u mjestu Bijela, lokalitet Jošanica, općina Konjic, primijećene dvije tromblonske mine.

Općina Konjic. Jučer je u 16:00 sati, iz Općinske službe civilne zaštite Konjic, pristigla prijava o pronalasku veće količine nepoznatog NUS-a, prilikom čišćenja porodične kuće u mjestu Borci,  općina Konjic.

Prijave su po prijemu proslijeđene vođi Tima Mostar “A“ i  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 Kanton Sarajevo

Općina Novi Grad. Jučer je, od strane policijske stanice Novi Grad, prijavljen pronalazak nepoznatog NUS-a, u ulici Humačka ploča br. 75. Informacija o pronalasku proslijeđena je Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite, čiji pripadnici su preuzeli navedeno ubojno sredstvo.

 O S T A L O

 POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Kanton 10.

Općina Tomislavgrad. Potraga za nestalom A. P. (rođene 1927.g.), jučer se završila bezuspješno, pa se potraga nastavlja i danas.

PROTESTI GRAĐANA

Unsko-sanski kanton

Oko 200 poljoprivrednika iz Unsko-sanskog kantona sa traktorima, koji se od srijede 25. maja, nalaze na graničnom prijelazu Izačić, i danas nastavljaju sa održavanjem mirnih protesta. Poljoprivrednici i dalje traže isplatu poticaja za 2014, 2015., te za prvi kvartal 2016. godine. U slučaju da im se ne udovolji zahtjevima, blokirat će granični prijelaz.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Općinska služba civilne zaštite Maglaj, dostavila je obavijest da je na platou ispred zgrade općine postavljen šator zbog nezadovoljstva vlasnika uništenih stambenih jedinica nastalih usljed klizanja tla 2014 godine. Radi se o vlasnicima porodičnih kuća iz naselja: Alići, Bradići i Novi Šeher.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE