Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.05.2016. godine, do 10:00 sati

KLIZANJE TLA – KLIZIŠTA

Tuzlanski kanton

Općina Sapna. Prema izvještaju općinske službe CZ Sapna, dana 17.04.2016. godine došlo je do manjih odrona na putnim pravcima Sapna – Kalesija i Sapna – Goduš. Saobraćaj se odvija otežano radi zakrčenja po jedne saobraćajne trake na oba putna pravca.

 

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Kantonalnom operativnom centaru CZ, od strane općinske službe CZ Gradačac prijavljeno je postojanje NUS-a u mjestu Zelinja gdje je pronađeno 3 kom. ručnih bombi i 80 kom. metak 7,62 mm.

Općina Gračanica. Na gradskoj deponiji smeća u općini Gračanica prijavljen je pronalazak NUS-a. Prijavljen je pronalazak jedne granate 60 mm.

O zaprimljenim prijavama obavješten je Tim za uklanjanje i uništavanje NUS-a FUCZ koji je tokom jučerašnjeg dana obavljao izuzimanje i uništavanje NUS-a na području općine Gradačac.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Dana, 17.05 2016. godine, u 08:03 sati, Kantonalni operativni centar CZ primio je informaciju od PS Jablanica o pronalasku dvije ručne bombe.

Općina Čapljina. Dana, 17.05.2016.godine, u 23:35 sati, PS Čapljina prijavila je pronalazak torbice u kojoj se nalazila jedna ručna bomba i 5 komada lovačke municije. Torbica je prebačena u prostorije PS Čapljina.     

O pristiglim prijavama obavješten je Tim za uklanjanje i uništavanje NUS-a.       

  

Kanton Sarajevo

Dana, 17.05.2016. godine, u 14:52 sati, Kantonalni operativni centar CZ obavješten je od strane PS Novo Sarajevo da je u ulici Envera Šehovića br.13 pronađen NUS (dvije  tromblonske mine).  Informacija o pronađenom ubojnom sredstvu je proslijeđena Timu za uklanjanje i uništavanje NUS-a FUCZ, čiji su pripadnici preuzeli i izvršili uništavanje ovog ubojnog sredstva.

 

O S T A L O

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Dana, 18.05.2016. godine, u jutarnjim satima, došlo je do ponovnog okupljanja mještana – vlasnika uništenih objekata u klizištu 2014 godine, te blokada glavnog ulaza u zgradu općine.

Općina Zavidovići. Za danas, 18.05.2016. godine, ponovo je zakazano okupljanje radnika „Krivaja-mobel“ Zavidovići ispred kapije preduzeća radi dogovora o preduzimanju narednih koraka u rješavanju njihovih zahtjeva.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE