Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 27./28.04.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Dana, 27.04.2016. godine, VJ Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: u garaži hotela Melain gdje je došlo do požara na privatnom motornom vozilu i u naselju Ravna Trešnja gdje je došlo do požara na divljoj deponiji smeća. Oba požara su lokalizirana i ugašena.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu, pripadnici PVJ Kantona Sarajevo imali su četiri intervencije od toga tri manje (jednu intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, jednu intervencije na gašenju smeća i jedno obezbjeđenje), te jednu veću intervenciju.

Općina Ilidža. Dana, 27.04.2016. godine, u 13:20 sati, u ulici Osik br.123, gašen je požar u prizemlju privatne kuće. Požar je likvidiran u 14:02 sata. U gašenju požara učestvovalo je 15 vatrogasaca sa tri vozila. Pričinjena je materijalana šteta. Nije bilo povrijeđenih lica.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. VJ Čapljina je u periodu od 15:25 do 16:30 sati, gasila požar u mjestu Bijakovići. U požaru je gorjela trava, smreka i nisko rastinje. Požar je lokalizovan i ugašen.

                          

PRONALAŽENJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Dana, 27.04.2016. godine, Kantonalni operativni centar CZ Tuzla zaprimio je prijavu o pronalasku NUS-a od strane općinske službe CZ Kalesija. Prijavljen je pronalazak granate nepoznatog kalibra u naselju Careva Bašča. Izvršeni su i završni radovi za stvaranje uslova za primopredaju deminerskog zadatka „Kazin Tuk-Zelina“ na području općine Kalesija.

 

Hercegovačkoneretvanski kanton

Općina Konjic. Dana, 27.04.2016. godine, u 09:05 sati, iz OC CZ Konjic prijava o pronalasku jedne bombe i više komada municije, koji se nalazi u njihovim prostorijama. O zaprimljenoj prijavi obaviješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ.

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Kantonalni operativni centar civilne zaštite KS, primio je informaciju o pronalasku NUS-a i to: dana, 27.4.2016. godine, u 08:51 sati, od strane Općinskog operativnog centra CZ Hadžići, da je na lokalitetu Griviča, pronađen jedan nepoznat NUS.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonuli isti dan.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Sinoć od 00:58 sati, u prekidu je zbog kvara 10 kV dalekovod Martin Brod. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvara.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE