Predstavnice Federalne uprave civilne zaštite predavači na treningu o smanjenju rizika od katastrofa

Predstavnice Federalne uprave civilne zaštite predavači na treningu o smanjenju rizika od katastrofa

Dvodnevni trening o smanjenju rizika od katastrofa održan je u Mostaru 26 i 27. aprila ove godine, a bio je namijenjenom timovima civilne zaštite općina Konjic, Jablanica, Mostar, Stolac, Ravno, Foča, Čajniče, Gacko, Bileća i Trebinje.

Predavači na treningu bili su predstavnici Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

Učesnici su imali priliku odslušati predavanja i razgovarati o temama kao što su Organizacija civilne zaštite u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, Terminologija u oblasti DRR-a, Vatrogastvo u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, Uvod u procjenu rizika, Zašto je DRR važan.

Prezentovale su se i teme kao što su Mehanizam civilne zaštite, Civilno-vojna saradnja u oblasti DRR-a, Mjere za smanjenje rizika, Planiranje u oblasti zaštite i spašavanja, Globalni okviri za smanjenje rizika od katastrofa (Sendai i Hyogo), Odnosi s javnošću u prirodnim i drugim nesrećama, te Uloga operativno-komunikacijskih centara u zaštiti i spašavanju.

Svim učesnicima ovog treninga uručeni su certifikati

{loadposition 2016-04-26}