Fahrudin Solak, direktor FUCZ, posjetio Općinu Centar i razgovarao sa predstavnicima Općine

Fahrudin Solak, direktor FUCZ, posjetio Općinu Centar i razgovarao sa predstavnicima Općine

Nedžad Ajnadžić, predsjedavajući Općinskog vijeća Centar, i Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), razgovarali su o nastavku uspješne saradnje koju imaju ove dvije institucije s ciljem što bolje zaštite i sprječavanja negativnih posljedica po ljude i materijalna dobra tokom prirodnih i drugih nesreća.

Direktor Solak je govorio o nedostacima u odredbama federalnog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Kao primjer je naveo da FUCZ prima finansijska sredstva u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH koja ima na raspolaganju, ali ih ne može iskoristiti za nabavku goriva i drugih potrepština koje su neophodne vatrogascima tokom intervencija gašenja požara ili neke druge akcije spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Zbog toga je, pokrenuta procedura kako bi napravili fleksibilniji zakon.

FUCZ je pokrenula projekat nabavke opreme za deminiranje kako bi se deminerima olakšalo pronalaženje neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava, dok bi sa novim detektorima povećali stepen sigurnosti ljudi koji rade ovaj opasni posao.

Predsjedavajući Ajnadžić je kazao da će predstavnici Općine Centar učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi podržali ovaj projekat, uz podsjećanje da je ova Općina tokom proteklih godina donirala značajna finansijska sredstva manje razvijenim općinama u cijeloj BiH za potrebe zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, i to sredstva koja su u najvećem broju slučajeva korištena za sanaciju šteta uzrokovanih poplavama ili pojavama klizišta.

Ovom sastanku su prisustvovali i Jasna Beba, sekretar općinskog organa uprave, Mustafa Resić, savjetnik općinskog načelnika Dževada Bećirevića i Meho Čalija, stručni savjetnik u Službi za civilnu zaštitu Općine Centar.

{loadposition 2016-04-25}