Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH,za dane 26./27.04.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Grada Tuzle, imala je intervenciju na gašenju požara, na stambenom objektu u  naselju Crvene Njive.

 Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju na magacinskom prostoru, na željezničkoj stanici, brzom intervencijom spriječeno je širenje požara, pričinjena manja materijalana šteta, predpostavlja se da je namjerna paljevina, povrijeđenih lica nije bilo. Požar je ugašen.

PRONALAŽENJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Dana 26.04.2016.godine u 10:32 sati, putem telefona od strane Policijske stanice Cazin, zaprimljena je prijava  o pronalasku NUS-a, koji je pronađen u naselju Tržac, u mjestu Urga, a radi se o tromblonskoj mini. Obaviješten A TIM za uklanjanje NUS-a Federlane uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Dana 26.04.2016. godine, Kantonalni operativni centar Tuzla zaprimio je dvije prijave o postojanju NUS-a od strane Općinske službe civilne zaštite Lukavac, radi se o ručnoj bombi, u naselju Orahovica i mina 62mm, u naselju Poljice.

„A“ tim za uništavanje NUS-a FUCZ/KUCZ vršio je izuzimanje i uništavanje NUS-a na području općina Živinice i Olovo (Zeničko – dobojski kanton).

Hercegovačkoneretvanski kanton

Dana 26.04.2016.godine u 09,19 sati, od strane MUP-a HNK-a, pristigla prijava o postojanju NUS-a, koji se nalazi u njihovim prostorijama  na odjelu PEZ-a.

Obaviješteni Tim Mostar „A“ i Tim FUCZ-e Sarajevo.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Prijava o postojanju NUS-a,na lokalitetu Brajkovići, radi se o ručnoj bombi. Obavješten „A” tim Busovača i TIM za uklanjanje NUS-a Federlane uprave civilne zaštite.                                            

Općina Novi Travnik. Prijava o postojanju NUS-a, na lokalitetu Lazine, radi se o bombi. Obavješten „A” tim Busovača i TIM za uklanjanje NUS-a Federlane uprave civilne zaštite.

Zeničko-dobojski kanton

Uklanjanje minsko eksplozivnih sredstava NUS i MES

Općina Olovo. Tim Federalne uprave civilne zaštite, iz magacina Općinske službe civilne zaštite  Olovo, preuzeo je ROB kom. 2 i MBM 60 mm kom. 1.

Deminiranje terena:

Općina Olovo. U toku su dva deminerska zadatka, na području općine Olovo, i to:

– „Kruševo 2“, gdje deminiranje vrši “Centar za obuku pasa za otkrivanje mina”, i

– „MSP Olovske Luke“, gdje deminiranje vrše Oružane snage BiH.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a i to:

–    od strane Općinskog centra civilne zaštite općine Centar, pristigla prijava da je u ulici Skenderija br.25. pronađen NUS.

         –       od strane Općinskog centra civilne zaštite općine Ilidža,  pristigla prijava da se u njihovim prostorijama nalazi ručna bomba.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonili  u toku jučerašnjeg dana.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE