001

Fahrudin Solak, direktor FUCZ, boravio u Japanu u okviru projekta “Program za upravljanje rizicima od katastrofa”

U organizaciji Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), a u okviru projekta “Program za upravljanje rizicima od katastrofa”, od 16. do 24. aprila 2016. godine u Japanu je boravilo sedam rukovodilaca u institucijama na državnom i entitetskom nivou iz Bosne i Hercegovine koji obavljaju poslove od značaja za upravljanje rizicima od katastrofa.

Pored Fahrudina Solaka, koji je predstavljao FUCZ, u bh. delegaciji bilo je još šest predstavnika drugih institucija i to iz Ministarstva sigurnosti, Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH.

Projekat će biti realizovan u dva dijela – prvi dio je previđen za rukovodioce u institucijama na državnom i entitetskom nivou koji obavljaju poslove od značaja za upravljanje rizicima od katastrofa, dok je drugi dio planiran za službenike operativnog nivoa.

Učesnici su posjetili ministarstva i agencije koji se bave upravljanjem rizicima od katastrofa, u okviru kojih će se, kroz ovaj projekat, u narednih pet godina obučavati pripadnici struktura zaštite i spašavanja za brzi odgovor na prirodne i druge nesreće (požari, poplave, zemljotresi, klizišta…)

Ciljevi projekta su poboljšanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini u vanrednim situacijama i brzi odgovor na katastrofu, sličnosti i razlike BiH i Japana u razumijevanju prirodne nesreće, razumijevanje izvora obuka relevantnih ministarstava, agencija, nevladinih organizacija i privatnog sektora i poboljšanje i razvoj sistema za prevenciju rizika od katastrofa i sistema odgovora na katastrofu te formulisanje programa budućih praktičnih kurseva.
Pored državnih službenika iz BiH, u okviru ovog projekta, u Japanu je boravilo i sedam predstavnika Srbije.

Stečena znanja o važećim tehnikama koristit će za praktično, razumljivo i efikasno ublažavanje katastrofe, spremnosti i obnove, te sačinjavanje plana diseminacije za relevantne institucije iz različitih oblasti.

{loadposition 2016-04-24}