Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.04.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervenciju u vremenu od 15:45 do 16:45 sati, u mjestu Begići, gdje je došlo do požara na stambenom objektu – kući. Požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom. Pričinjena je veća materijalna šteta.

 Tuzlanski kanton

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica iz Đurđevika, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– požar koji je zahvatio krov barake, u ul. Omladinskih radnih brigada, i

– požar na autobusu firme „Hankom“ iz Kalesije, u naselju Donje Dubrave.

Požari su lokalizovani i ugašeni.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. U samoj gradskoj zoni, kakanjski vatrogasci intervenisali su na gašenju požara putničkog motornog vozila, gdje je pričinjena veća materijalna šteta.

PRONALAŽENJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

 Tuzlanski kanton

Dana 25.04.2016. godine, Kantonalni operativni centar civilne zaštite Tuzla, primio je dvije prijave o postojanju NUS-a, i to:

– od Općinske službe civilne zaštite Gradačac, o pronalasku ručne bombe…1kom., i više vrsta petardi,

– te od strane Općinske službe civilne zaštite Živinice, gdje je pronađen, improvizovani NUS, iz 1992. godine.

Deminerski timovi „A“ i „B“ KUCZ-e Tuzla/FUCZ-e, nisu izvodili deminerske radove zbog vremenskih neprilika.

 Zeničko-dobojski kanton

Uklanjanje minsko eksplozivnih sredstava NUS-a i MES-a

Općina Zavidovići. Na području općine Zavidovići prijavljen je pronalazak jedne protivpješadijske mine, koja će se naknadno ukloniti, od strane Tima za uništavanje NUS-a, Federalne uprave civilne zaštite.

 Deminiranje terena:

Općina Olovo. Na području općine Olovo u toku su dva deminerska zadatka, i to:

– na lokalitetu Kruševo-2, gdje deminiranje vrši “Centar za obuku pasa za otkrivanje mina”,

– na lokalitetu Olovske Luke, gdje deminiranje vrše Oružane snage BiH.

O S T A L O

 Kanton 10.

Usljed niskih temperatura  i mraza, koji su bili u toku noći, u svim općinama na području Kantona 10., sve voćke koje su procvale, su uništene.

Zbog noćašnjih niskih temperatura ceste su u jutarnjim satima skliske na prijevojima, u usjecima i zasjenjenim mjestima. Saobraćaj se odvija otežano. Preporučuje se vožnju prilagoditi uvjetima na cesti. U Glamoču, jutros u 07.00 sati, temperatura je iznosila -7ºC. U Kupresu visina snijega iznosi oko 10 cm.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE