Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.04.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Profesionalna vatrogasna  jedinica Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Žišci, u vremenu od 22,00 do 23,00 sati,   gdje je došlo do požara na pomoćnom objektu. Požar je ugašen. Pričinjena je materijalna šteta. Povrijeđenih nije bilo.  

 

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je manju intervenciju na gašenju niskog rastinja.

              

                                                                                                   

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik.Profesionalna vatrogasna jedinica Travnik imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Gornja Bojna, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Bugojno. Vatrogasci Vatrogasnog društva Bugojno imali su tri intervencije na gašenju požara:

– u krugu bivše fabrike „Binas” gorjela je instalacija na trafo stanici. Požar ugašen. Materijalna šteta neznatna.

– u gradu, u ul.Sultana Ahmeda, gorio stambeni objekat, tzv. „Šuplja   kuća”. Požar ugašen.

– dana 25.04.2016.godine, ponovo je došlo do požara na istom objektu, koji je ugašen od strane pripadnika DV Bugojno. Zbog sumnje da su požari namjerno izazvani, pripadnici DV Bugojno nastavili su da dežuraju na tom lokalitetu.

 

 

 

KLIZANJE TLA – KLIZIŠTA

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Zbog velikih kišnih padavina, tokom protekle noći došlo je do odrona kamenja na prometnicu M-6, na ulazu u Grude. Dežurna ekipa putne službe je odron uklonila jutros u 07:00 sati.

 

 

 

PRONALAŽENJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Dana 22.04.2016.godine, nakon dojave građana o pronalasku NUS-a u naselju Rijeka, „A“ tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite je odmah izašao na lice mjesta, gdje je preuzeo i uskladištio jednu minobacačku granatu 60 mm.

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od Policijske stanice Centar, da je u mjestu Buna, na lokalitetu Bunski kanali, most Čupovo, pronađena  neutvrđena količina puščane municije u plastičnoj kanti.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju da je na lokalitetu Slimena – Brizik pronađena ručna bomba. Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

 

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zbog kvara na dalekovodu u Domanovićima, bez napajanja električnom energijom ostali su dijelovi općine Čapljina, naselja Domanovići i Bivolje Brdo. Također, zbog kvara na dalekovodu iz pravca Trebinja, od 06:00 sati, bez napajanja električnom energijom je naselje Ivanjica.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE