Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.04.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Dana, 23.04.2016. godine, Vatrogasna jedinica Banovići imala je intervenciju na gašenju požara na privatnom stambenom objektu – kotlovnica u naselju Čifluk. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Lukavac. Dana, 23.04.2016. godine, Vatrogasna jedinica Lukavac gasila je šumski požar ukupne površine oko 4 ha u naselju Ćeranići, planina Ozren. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

PRONALAŽENJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Kanton Sarajevo

Općina Stari grad. U izvještajnom periodu, Kantonalni operativni centar civilne zaštite KS, primio je jednu informaciju o pronalasku NUS-a i to dana, 23.4.2016. godine, u 12:50 sati od strane Policijske stanice Stari Grad, da je u ulici Hladivode sokak, pronađen jedan  NUS. O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE