Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH,za dane 22./23.04.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine B. Krupa, imala je intervenciju u vremenu od 21:17 do 22:30 sati, u mjestu Plavno, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Opčina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je intervenciju, u mjestu Sopotnica, gdje su ugasili šumski požar.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Dana 22.04.2016.god  Profesionala vatrogasna jedinica Konjic, imala je intervenciju, od 05:07 sati, u naselju Bale, gdje je gorila bukova šuma. Zahvaćena je površina od 0,5 ha. Požar je ugašen, ali na visokom nagibu još gori nekoliko panjeva, pa postoji mogućnost obrušavanja i širenja požara.

 

PRONALAŽENJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Dana 22.04.2016 godine u 18:30 sati, primljena je usmena informacija, od strane Policijske stanice Velika Kladuša, da je u mjestu Klupe, na livadi pronađena granata od ručnog bacača. Policijska patrola je izašla na lice mjesta i obilježila pronađeni NUS-a.

Tuzlanski kanton

U protekla 24 sata Kantonalni operativni centar civilne zaštite Tuzla, zaprimio je prijavu o postojanju NUS-a, Grada Tuzle, u mjestu Bojići – kod groblja, radi se o minobacačkoj granati 62 mm, NUS je obilježen, i općine Živinice, u Mjesnoj zajednici Tupković, radi se o artiljerijskoj granati.

Općina Tešanj. „A“ tim za uništavanje NUS-a FUCZ/KUCZ vršio je izuzimanje i uništavanje NUS-a na području općine Tešanj, Zeničko – dobojski kanton.

Općina Kalesija. „B“ tim za deminiranje FUCZ /KUCZ nastavio je izvođenje radova na zadatku Kazin tuk – Zelina na području općine Kalesija.

Kanton Sarajevo

Općina Vogošća. U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je informaciju o pronalasku NUS-a, dana, 22.04.2016.godine u 17:20 sati, iz Općinskog operativnog centra civilne zaštite Vogošća, zaprimljena prijava o postojanju NUS-a, u ulici Omladinska br.27.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS, ukloniti  u narednom periodu.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE