Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 27./28.03.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 27.03.2022. godine.

 

Zapadnohercegovački kanton

U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 29 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 10 novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalazi 206 osoba. Pozitivno je 165 osoba.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona na koronavirus testirano 9588 osoba, od kojih je 4731 pozitivno (4564 osobe su izliječene, 153 osobe su preminule), a aktivno je 14 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 27.03.2022. godine, nije bilo testiranja na COVID-19. Zaključno sa 27.03.2022. godine, aktivno su zaražene 4 osobe, oporavljeno je 3949 osoba, a 127 osoba je preminulo.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je sedam intervencija na gašenju požara, i to:

– u naselju Krnja Gata, gdje je gorjela trava. Požar ugašen,

– u naselju Pritoka, gdje je  gorjela trava i gume. Požar ugašen,

– u naselju Klokot Vrelo, gdje je  gorjeli su borovi. Požar ugašen,

– u naselju Klokot Vrelo, gdje je  gorjela šuma, trava i nisko rasinje,

– u naselju Čavkići, gdje je gorjela trava. Požar ugašen,

– u naselju Klokot, gdje je gorjela trava. Požar ugašen,

– u naselju Velika Gata, gdje je gorjela trava. Požar ugašen.

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bos. Krupa imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:50 do 19:00 sati, u mjestu Arapuša, gdje je gorjelo nisko rastinje koje je zahvatilo i pomćne -objekte( hambar, kukuruzana i stara štala),

– od 19:58 do 00:30 sati, u mjestu Banjani-Šerbula, gdje je gorjela je šuma koja nije u potpunosti ugašena zbog miniranog područja,

– od 21:30 do 01:00 sati, u mjestu Perna, gdje je gorjelo nisko rastinje i dio šume.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bos.Petrovac imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

od 11:30 do 13:10 sati u mjestu Dževar, gdje je gorjela trava,

od 13.50 do 15:00 sati u mjestu Didovići, gdje je gorjela trava,

od 15:00 do 16:10 sati u ul. Ibrahimpašića, gdje je gorjela trava.

Grad Cazin.Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

– od 14:07 do 16:15 sati u mjestu Kličići, gdje je gorjela šuma,

– od 14:35 do 18:15 sati u mjestu Pjanići, gdje je gorjela šuma,

– od 19:10 do 22:30 sati u mjestu Delići-Maganovići, gdje je gorjela šuma,

– od 19:45 do 22:30 sati u mjestu Donja Koprivna, gdje je gorjela šuma,

– od 20:35 do 21:56 sati u mjestu Delići, gdje je gorjela borova šuma.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica Sanski Most imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:00 do 13:15 sati u mjestu Modra, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 13:30 do 14:10 sati u mjestu Vrhpolje, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 14:05 do 19:10 sati u mjestu Brdari, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 16:15 do 21:40 sati u mjestu Banja Ilidža, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je jednu intervenciju na gašenju požara od 19:30 do 21:00 sati u mjestu Pudin Han, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine velika Kladuša imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 17:03 do 19:10 sati u mjestu Mala Kladuša, gdje je gorjela šuma i njiva

– od 19:40 do 23:35 sati u mjestu Čaglica, gdje je gorjela šuma.

– od 20:29 do 01:58 sati u mjestu Gornja Vidovska, gdje je gorjela njiva i šuma.

– od 01:29 do 03:00 sati u mjestu Kumarica, gdje je gorjela šuma.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:10 do 18:30 sati, gdje je gorjela trava i rastinje na Rujištu,

– od 14:05 do 15:10 sati, gdje je gorjela trava i rastinje u Lakiševinama,

– od 23:31 do 00:10 sati, gdje je gorjela trava u Opinama.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:                                                                                                                                                        – – od 14:15 do 15:40 sati, gdje je gorjelo raslinje i dio šume na Potkosi,

– od 14:55 do 15:35 sati, gdje je gorjela trava i rastinje u Višićima,

– od 15:40 do 17:55 sati, gdje je gorjela trska i raslinje u Gabela Polju,

– od 15:45 do 17:40 sati, gdje je gorjela trava i rastinje u Opličićima,

– od 16:55 do 17:30 sati, gdje je gorjela trava u Čeljevu,

– od 20:25 do 20:50 sati, gdje je gorjela trava u Gabeli.

OpćinaČitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:05 do 15:10 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Bašagi,

– od 14:30 do 16:10 sati, gdje je gorio otpad, trava i smreka u Gornjoj Blatnici,

– od 16:10 do 17:15 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Biletić brdu,

– od 20:50 do 22:10 sati, gdje je gorjela borova šuma i nisko rastinje u Ograđeniku.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervencije na gašenju požara od 10:00 do 11:40 sati, gdje je gorio stub od elektične energije u mjestu Bijela.

Požar u mjestu Obre ugašen, ali se opožarena površina obilazi radi prevencije.

Požar iznad Spiljana aktivan, ali pod kontrolom.

Požari na Vrabču i Bukovim glavama aktivni, gdje je opožarena velika površina, a minsko sumnjivo područje otežava gašenje ova dva požara.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:52 do 12:30 sati, gdje je gorjela trava na Slatini

– od 17:00 do 19:15 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na Dobrigošću

– od 18:00 do 20:00 sati, požar sa prozorske opštine prošio se na područje Bokševice. Požar  gasili pripadnici DVD Jablanica.

– od 21:00 do 24:00 sati, gdje je gorjela šuma na Dobrigošću.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasci DVD-a „RAMA“ bili su na terenu od 07.15 sati do 19.30 sati, i pri tome imali 12 intervencija u mjestima ; Borovnica , Lug , Gornje Brajke,Glibe , Donji Krančići , Ponir , Vodostan Marina Pećina , gdje su gorjeli šuma , trava i nisko raslinje.

Ugašeni i sanirani požari su na Donjim Krančićima , Borovnici , Gornjim Brajkama i Marinoj Pećini, dok su ostali požari djelomično ugašeni zbog nepristupačnog terena.

– Od 19.30 do 21:30  sati, gorila  trava i nisko raslinje u blizini sela Borovnica ,

– od  21:00 sati,  gori trava i nisko raslinje u blizini sela Dobroša.  Požar djelomično ugašen u 23:15 sati.

Dana 28.03.2022.godine:

– od 05:50 do 06:40 sati, gorjela trava i nisko raslinje u blizini farme svinja „Galić“.

Na području općine Prozor-Rama trenutno su aktivni požari : Krančići , Blace – Crni vrh , Lug i Lizoperci.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara od 11:30 do 12:00 sati, gdje je gorio kontejner u ulici Neumske bojne.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla: Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je šest intervencija na gašenju požara niskog rastinja u naseljima D.Petrovice, Tušanj, Divkovići, Šićki Brod i Husino, intervenciju na gašenju požara u krugu Merkatora gdje je gorjela presa za papir te gašenja požara pragova na pruzi u Bosanskoj poljani. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Banovići: Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je šest intervencija na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Brezici, Ekonomija, Borovac, Separacija, Treštenica i Oskova, te intervenciju na gašenju požara koji je zahvatio pragove i daske na pružnom kolosjeku u naselju Oskova. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Kalesija: Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je četiri intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Zolje (dva puta), Zelina i Horozovina. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Lukavac: Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je šest intervencija na gašenju požara niskog rastinja i šume u naseljima Poljice, Mićijevići, Milino Selo, Prokosovići (dva puta) i Potočari. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Gračanica: Vatrogasna jedinica grada Gračanice imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Stjepan Polje i Vranovići. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Gradačac: Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je interveciju na gašenju požara deponije smeća u naselju Vida II. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Srebrenik: Vatrogasna jedinica grada Srebrenika imala je pet intervencija na gašenju požara, tri šumska požara u naseljima Cage, Behrami i Like, te dva požara niskog rastinja u naseljimu Špionica. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Sapna: : Dobrovoljno vatrogasno društvo općine Sapna imalo je itervenciju na gašenju požara niskog rastinja i šume u naselju Vitinica. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Teočak: Vatrogasna jedinica općine Teočak imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Snježnica, Jasikovac i u Teočaku. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Živinice: Vatrogasna jedinica grada Živinica imala je sedam intervencija na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Đurđevik, Djedovina, Bašigovci, Priluk, Brnjica, Krivača i Šahići, te intervenciju na gašenju požara pomoćnog objekta u naselju Priluk. Požari su lokalizovani i ugašeni.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:00 do 12:20 sati u mjestu Turčinovići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:10 do 15:00 sati u mjestu Knešpolje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:00 do 16:30 sati u mjestu Uzarići, gdje je gorjela šuma,

– od 16:30 do 17:30 sati u mjestu Mokro, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje,

– od 18:30 do 20:00 sati u mjestu Gornja Britvica, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 19:30 do 21:30 sati u mjestu Turčinovići, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 08:00 do 10:00sati, u mjestu Osoje, gdje je gorjela hrastova šuma,

– od 15:00 do 16:30 sati, u Posušju u krugu bivše tvornice „Soko“, gdje je gorjela trava. Požar je zahvatio šest paleta na kojima je bio uskladišten građevinski materijal i odložene stare strojeve.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara od 14:00 do 15:00 sati u mjestu Cerov Dolac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja na lokacijama: Vražale, Banlozi i Velika Broda. Intervencije na gašenju požara šume i niskog rastinja na lokacijama Lađice, Tišina, Šerići, Gorica, Gradišće i tri puta na Zmajevcu. Požari su ugašeni i prati se stanje na terenu.

Općina Zavidovići. Vatrigasna jedinica općine Zavidovići imala je intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja i šume na lokacijama: Vozuća i Gostović.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intevencije na gašenju požara trave i niskog rastinja u naselju Bakotić, na gašenju požara šume i niskog rastinja u mjestu Bočinja te na gašenju požara otpadnog materijala u ulici 1.mart. Požari ugašeni.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intevencije na gašenju požara trave i niskog rastinja na lokacijama Škomlići, Donji Kakanj, Bijele Vode, Poljani, te na gašenju požara šume i niskog rastinja na lokacijama Modrinje, Zagrađe i Gornji Banjevac. Požari su ugašeni.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Miljanovci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervencije na gašenju požar  trave i niskog rastinja kod Željezničke stanice Visoko, šume i niskog rastinja u mjestima Grajani, Liješevo, Holići i Ravne te suhe trave i elektro kablova u mjestu Dobrinja. Požari ugašeni.  

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervencije na gašenju požara na lokacijama Vitlac, Golubinja i Želeća, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požari su ugašeni.

Općina Breza. Vatrogasna jedinica općine Breza imala je intervencije na gašenju požar  niskog rastinja i šume na lokacijama Sutješčica- Smrekovica. Pri tome  izgorjela je drvena vikendica i nije bilo povrijeđenih osoba, te na gašenju požara veće količine automobilskih guma u mjestu Kahve. Požar ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 23 manje intervencije: gašenje niskog rastinja (16), gašenje kontejnera sa otpadom (5),  jednu tehničku intervenciju na otvaranju zaglavljenih vrata stana i jedno obezbjeđenje radova na gasnim instalacijama.

 

Kanton 10

Grad Livno. Vatrogasna jedinica grada Livno imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u selu Zabrišće, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– u selu Potok, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i šuma.

Na predjelu Tribnja došlo je do velikog prostornog požara u kojem je gorjela borova šuma.

Općina Tomislavgrad. Vagtrogasna jedinica općine Tomislavgrad imala je intervencije na gašenju požara:

-od 14.30. do 03.30 sati u selu Prisoje, gdje je ošlo je do velikog prostornog požara koji se širi prema vrhu Tušnice,

– u Vedašiću, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:55 do 14:05 sati u ulici Ruždije Islamagića, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 13:22 do 17:30 sati u selu Bakije MZ Posestra, gdje je gorjela šuma,

– od 14:10 do 18:05 sati na lokalitetu Kazani, MZ Osječani, gdje je gorjela šuma.

 

Srednjebosanski kanton

Općina Bugojno: Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva općine Bugojno imali su četiri intervencije na gašenju požara i to

– u mjestu Vesela, gdje je gorio pomoćni objeka,

– u mjestu Ljubnić, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava,

– u mjestu Donji Boganovci, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava,

– u mjestu Gaj, gdje je gorio pomoćni objekat u blizini plinske stanice.

Svi požari su ugašeni.

Općina Busovača: Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva općine Busovača imali su tri  intervencijena gašenju požara i to:

– na lokalitetu Granice, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava,

– na lokalitetu Skradno, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava,

– na lokalitetu Milavice, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava.

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje: Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice općine Gornji Vakuf-Uskoplje imali su intervenciju u mjestu Janine, gdje je gorio stub dalekovoda. Požar je ugašen.

Općina Jajce: Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice općine Jajce imali su  dvije intervencije na gašenju požara i to:

– u naselju Bare, gdje je gorio dimnjak stambene zgrade,

– u naselju Kozluk, gdje je gorio dimnjak kuće.

Požari su ugašeni.

Općina Kiseljak: Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice općine Kiseljak imali su jednu intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Mala Sotnica, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Novi Travnik: Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Novi Travnik imali dvije intervencije:

– u mjestu Margetići, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– u mjestu Bučići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Požari su ugašeni.

Općina Travnik: Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice općine Travnik imali su pet intervencija na gašenju požara i to:

– u mjestu Kljaci, gdje je gorjelo nisko rastinje, suha trava i šuma,

– u mjestu Velika Bukovica, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma,

– u mjestu Karaula, gdje je gorjelo nisko rastinje, suha trava i šuma,

– u mjestu Šipovik, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava,

– u mjestu Varošluk, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava.

Općina Vitez: Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva općine Vitez imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Rijeka, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požar je ugašen.

Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Tolovići, gdje je gorjelo nisko rastinje i šikare. Požar je ugašen.

 

ZAGAĐENJE OKOLOŠA

 

 Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 27.3.2022. godine ne može se ocijeniti na lokalitetu Mobilna Kalesija. Kvalitet zraka za dan 27.03.2022 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice. Kvalitet zraka za dan 27.03.2022 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Skver.

 

 

  

                                              FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR