Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.03.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nemamo informacija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 26.03.2022. godine.

Zapadnohercegovački kanton

U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 65 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 28 novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalazi 211 osoba. Pozitivno je 158 osoba.

 Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona na koronavirus testirano 9588 osoba, od kojih je 4731 pozitivno (4564 osobe su izliječene, 153 osobe su preminule), a aktivno je 14 osoba.

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 26.03.2022. godine, uzorkovan je materijal kod 19 osoba na COVID-19. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih osoba. Zaključno sa 26.03.2022. godine, aktivno su zaražene 4 osobe, oporavljeno je 3949 osoba, a 127 osoba je preminulo.

 

POŽARI 

 Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica imala je tri intervencije:

– od 16:06-17:30 sati, u mjestu Pištaline, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 16:30-17:50 sati, u mjestu Hodžinac, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 17:15-18:30 sati, u mjestu Petrovačka Cesta, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica imala je četiri intervencije,

– od 14:20 do 16:40 sati, u mjestu Risovac-Krnjeuša, gdje je  gorjelo nisko rastinje,

– od 14:20-17:15 saati, u mjestu Krnjeuša, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

–  od 17:40-1910 sati, u mjestu Vođenica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:50-20:00 sati, u ul. Hujići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin.Vatrogasna jedinica imala je devet intervencija:

– od  11:45-18:00 sati, u mjestu Pjanići, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 12:30-13:30 sati, u mjestu Prećigrad-Rošići, gdje je gorjela šuma,

– od 12:50-15:00 sati, u mjestu Donji Osmanagići,gdje je jgorjela trava,

– od 12:00-14:50 sati, u mjestu Pećigrad-Todorovski put, gdje je gorjela šuma i njiva,

– od 14:50- 18:00 sati, u mjestu Liskovac, gdje je gorjela šuma i njiva,

– od 13.20-18:30 sati,  u mjestu Gornji Osmanagići, gdje je gorjela trava,

– od 14:35-17:50 sati, u mjestu Tržačka Platnica, gdje je gorjela trava,

– od 17:50-19:20 sati, u mjetu Mizići, gdje je gorjela šuma,

– od 20:05-21:30 sati, u mjestu Liskovac, gdje je gorjela šuma.

 Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica imala je tri intervencije:

– od 10:25-16:00 sati, u mjestu Brist, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 16:30-18:00 sati, u mjestu Brdari, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 17:20-18:00 sati, u mjestu Sanska brda, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Ključ- Vatrogasna jedinica imala je intervenciju od 16:20-19:20 sati u mjestu Žalin, gdje je gorjela je šuma.

Općina velika Kladuša. Vatrogasna jedinica imala je pet intervencija:

– od 13:13-14:40 sati, u mjestu Barake, gdje je gorjela šuma i njiva,

– od 14:50-18:30  sati, u mjestu Ponikve, gdje je gorjela šuma,

– od 15:57-18:53  sati, u mjestu Grabovac, gdje je gorjela trava,

– od 17:00-20:30 sati, u mjestu Alatuša, gdje je gorjela šuma,od 20:30-22:30 sati, u mjestu Drenovac, gdje je gorjela šuma.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar.Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:50 do 14:00 sati, gdje je gorjelo nisko rastinje u Grabovici,

– od 12:56 do 19:30 sati, gdje je gorjelo rastinje na Ruištu,

– od 13:21 do 13:50 sati, gdje je gorjelo rastinje na Kozicama,

– od 13:52 do 16:00 sati, gdje je gorjelo rastinje u Sretnicama,

– od 16:30 do 17:00 sati, gdje je gorjelo rastinje na Putu za Opine,

– od 18:18 do 18:40 sati, gdje je gorjela kuća na Balinovcu,

– od 22:40 do 23:05 sati, gdje je gorjela tabla sa osiguračima u Zaliku.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 09:00 do 09:30 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Nerezima,

– od 09:50 do 10:20 sati, gdje je gorjela trava i otpad u Gabeli,

– od 12:45 do 13:20 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Strugama,

– od 13:00 do 13:50 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Gabeli,

– od 13:00 do 14:00 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na Gabela otoku,

– od 13:40 do 14:30 sati, gdje je gorio otpad i nisko rastinje u Dretelju,

– od 14:20 do 15:45 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Gabeli,

– od 15:20 do 16:30 sati, gdje je su gorjele gume,trava i nisko raslinje u Tasovčićima,

– od 19:10 do 20:15 sati, gdje je gorjela trava i trska u Gabela Polju,

– od 19:40 do 20:30 sati, gdje je gorjela trava i šuma u Šurmancima (spašen plastenik).

– od 22:25 do 23:25 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Strugama.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:26 do 11:30 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u blizini sela Grabovci,

– od 17:40 do 18:15 sati, gdje je gorjelo nisko rastinje na lokaciji Spiljanski most,

– od 19:10 do 20:00 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Čelebićima,

– od 19:25 do 19:55 sati, gdje je gorio dimnjak u ul. 4. Muslimanske brigade,

– od 23:30 do 00:50 sati, gdje je gorio dimnjak u ul. Kolonija.

– aktivan je požar na području sela Obri, gdje gori na manjoj površini koja je minsko sumnjiva,

– aktivan je požar na području Bukovih glava, gdje gori bukova i borova šuma,

– aktivan je požar na području Vrapča, gdje gori šuma i deponija otpadnog materijala.

– aktivan je požar na području sela Spiljani (već nekoliko dana). Opožarena ogromna površina pod borovom šumom.

Općina Prozor-Rama. Iz DVD Rama  primljena informacija da su na području općine  aktivna 2 požara usela Blace prema Crnom vrhu i na području sela Krančići. Nije ugroženo stanovništvo ni objekti.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervencije na gašenju požara na području naselja Straževac, gdje je gorjela  šuma i nisko rastinje na manjoj površini, te jednu intervenciju u naselje Vranovići, gdje je gorjela  šuma i nisko rastinje ukupne površine cca 20 duluma. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada  Gradačac imala je intervencije na gašenju požara u naselju Rajska, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje ukupne površine cca 80 duluma, te jednu intervenciju na drugoj strani naselja gdje je gorjelo nisko rastinje ukupne površine cca 15 duluma. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik  imala je intervencije na gašenju požara i to:

– na području naselja Neum, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini,

– u naselju Potpeć, gdje je gorjela  šuma na većoj površini,

– u naselju Krušik, gdje je gorjelo nisko rastinje cca 20 duluma,

– u naselju Crveno Brdo, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini, te divlja deponije otpada. Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervencija na gašenju požara i to:

– na području naselja  Mramor, gdje je gorjelo  nisko rastinje i šuma na manjoj površini,

– u naselju Srednja Grabovica, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini,

– u naselju Ilinčica, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na manjoj površini,

– u naselju Kozlovac, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini,

– u  naselju Donja Obodnica, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini,

– u  naselju Solina, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini,

– u naselju Par Selo, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini. Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u naselju Brnjica, gdje je gorjelo nisko rastinje cca 150 duluma,

– u naselju Zelenika, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na manjoj površini,

– u naselju Dubrave, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini,

– u naselju Bašigovci, gdje je gorjela divlja deponija otpadnog materijala i nisko rastinje na manjoj površini. Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Omazići, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u naselju Memići, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini,

– u naselju Zelina, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini,

– u naselju Hidani, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini,

– u naselju Dubnica, gdje je gorjelo  cca 60 duluma šume,

– u naselju Donji Rainci, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini,

– u naselju Džafići, gdje je gorjelo nisko rastinje na površini cca 30 duluma,

– u naselju Jelovo Brdo, gdje je gorjelo nisko rastinje na površini cca 5 duluma,

– u naselju Masle, gdje je gorjelo nisko rastinje na površini cca 5 duluma. Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

 Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine  Lukavac imala je intervencije na gašenju požar i to:

– u naselju Poljice, gdje je gorjela  šuma na većoj površini,

– u naselju Prokosovići, gdje je gorjelo  nisko rastinje na manjoj površini,

– u naselju Dobošnica, gdje je gorjeo nisko rastinje na površini cca 3 duluma,

– u naselju Mičijevići, gdje je gorjela šuma na površini cca 30 duluma,

– u naselju Jaruške, gdje je gorjela  šuma i nisko rastinje na većoj površini, požarište se nalazi u minskom polju. Požari su lokalizirani i ugašeni.

 

Zapadnohercegovački kanton

 

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervencije na gašenju požara u mjestu Klanac i Knešpolje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervencije na gašenju požara i to:

– požar u vremenu od 10:05 do 12:00 sati, na lokaciji Jaža (Zagorje), gdje je gorjela veća površina hrastove šume i trave. Bile ugrožene kuće koje su uspješno odbranjene, požar je  aktivan jer se nalazi na nepristupačnom terenu,

– požar u vremenu od 12:10 do 12:30 sati, kod BC BGL, gdje je gorjela trava i nisko rastinje površine cca 500m2.

– požar u vremenu od 12:30 do19:40 sati, u mjestu Podbila, gdje su na više mjesta spašavani stambeni objekti a gorjela je veća površina šume i trave, požar ostao aktivan na nepristupačnom terenu.

– požar  od 20:25 do 20:50 sati, u Rastovači-Gavrani, gdje je gorjela trava na površini cca 200m2.

Tokom jučerašnjeg dana više puta izvršen obilazak požarišta u Zagorju.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara od 14:00 do 17:00 sati, u mjestu Pocrte, gdje su bili ugroženi stambeni objekti koji su uspješno odbranjeni. U požaru je gorjela šuma, trava i nisko rastinje na površini cca 20.000 m².

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja na lokacijama: Dobriljevo, Obalni bulevar u gradu, Palinovići, Travnička ulica, Vranduk, Perin Han, Donje Babino, Peševići i ponovo Vranduk. Požari su ugašeni.

Općina Zavidovići. Vatrigasna jedinica općine Zavidovići imala je intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja na lokacijama: Potklječe, Krivaja, Vozuća  (na tri mjesta) i Ribnica. Požari su ugašeni.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intevencije na gašenju požara trave i niskog rastinja na lokacijama: Bare, Turbići, površinski kop Vrtilište, Bistrik, Malješ i Cementarski Put, te požar dimnjaka na kući u Barama. Požari su ugašeni.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Trepče, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervencije na gašenju požar  u mjestu Perc, gdje je gorio bungalov, pričinjena je veća materijalna šteta, povrijeđenih lica nije bilo, te ostale intervencije na gašenju  požari niskog rastinja i šume, na lokacijama: Taukčići, Podvinci, Srhinje 2 puta, Željeznička stanica, Prhinje i Veruša. Požari su ugašeni.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervencijea, požari nisko  na gašenju požara na lokacijama Želeća i Vitlaci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požari su ugašeni.

 

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 33 manje intervencija i to: 28 na gašenju zapaljenog niskog rastinja i trave, četiri na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru i jedno obezbjeđenje radova na gasnoj instalaciji .

 

Kanton 10

 Grad Livno. Vatrogasna jedinica grada Livno imala je intervencije na gašenju požara i to:

požar na  Buškom Blatu, gdje je  gorjela suha trava i nisko rastinje,

– požar u mjestu Miši, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje,

– požar u mjestu Podhum, gdje je gorjela borova šuma, suha trava i nisko rastinje, Na požarištu dežuraju djelatnici „Farma Podhum“.

Općina Tomislavgrad. Vagtrogasna jedinica općine Tomislavgrad imala je intervencije na gašenju požara u mjstu Vučilov Brig i Vrilo, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje.

 

                                              FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR