Sažetak dopune redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 28.03.2022.godine, do 14:15 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar

Od 12:40 sati aktivan je požar u Drežnici, gdje gori brdo (trava i rastinje).

Općina Prozor- Rama

Na području općine Prozor-Rama trenutno su aktivna 2 požara i to:

Blaca (Crni vrh) i Lizoperci, gdje gore šuma i nisko rastinje.

Općina Konjic

Na području općine Konjic, trenutno su aktivna 2 požara i to:

– na području Bukovih glava, gdje gori šuma i rastinje.

– na području Vrapča, gdje gori deponija.

Ostali požari su pod kontrolom.

 

U ostalim  općinama Hercegovačko-neretvanskog kantona  trenutno nema  aktivnih požara.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR