Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.11.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

                   Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imala je 3 manje intervencije i to: jednu na gašenju električne instalacije, jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka i jednu na gašenju zapaljenog trafoa.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. Na području općine Vitez vatrogasci DVD „Stari Vitez” i dalje vrše odvoz pitke vode u naseljena mjesta: Donji Ahmići, Ljubić i Bukve.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana 27.11.2015. godine, zbog nastavka radova u ulicama fra Didaka Buntića i Franjevačkoj ulici,planirano je isključenje dotoka pitke vode u vremenskom peridu od 08:00 – 14:00 sati. Također, u naselju Tekija,neće biti vode zbog sanacije kvara. Planirani period sanacije je vodovodne mereže je od 09:00 – 12:00 sati.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA (NUS)

Kanton Sarajevo

  Grad Sarajevo. U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je tri informacije o pronalasku NUS-a i to:

       od Operativnog centra civilne zaštite Ilidža da se njihovim prostorijamana nalaze četiri ručne bombe.

       od građanina da se u prostorijama Željeznica Federacije BiH u ulici Put života br.4C, Općina Centra, nalazi jedna ručna bomba, te

       od građanina, da se na lokalitetu Rimskog mosta, općina Ilidža, nalazi jedna ručna bomba.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonili odmah.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE