Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.10.2020.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Na službenoj stranici Federalnog zavoda za javno zdravstvo trenutno se vrši ažuriranje aplikacije nakon čega će biti dostavljene informacije vezane za COVID-19 na području

F BiH.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Zaključno sa 26.10. 2020. Godine,pod zdravstvenim nadzorom je 424 osobe sa područja BPK.

Dana 26.10. 2020.godine, uzorkovan je materijal za testiranje na COVID-19 kod ukupno 50 osoba. Uzeto je 39 uzoraka u Covid ambulanti Doma zdravlja Goražde, 7 uzoraka u Kantonalnoj bolnici i 4 uzorka u DZ Ustikolina.

Zaključno sa 26.10.2020. godine, ukupno je 142 aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK (134 iz Goražda, 5 iz Ustikoline i 3 iz Prače), od COVID-19 oporavljeno je ukupno 261 osoba (236 iz Goražda, 6 iz Prače i 18 iz Ustikoline), a 13 osoba je preminulo (11 iz Goražda, 1 iz Ustikoline, 1 iz Prače).

1 zaražena osoba je na liječenju u Izolatoriju KCUS, a 1 u Kantonalnoj bolnici Goražde.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona, od Korona virusa ( COVID19), testirano je 1305 osoba od kojih je 165 osoba pozitivno  (123 osoba je izliječeno,  6 osoba umrlo), a aktivno je 36 osoba

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 196,79 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jučer, nivo je niži za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,7 m3/s.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je opadanju  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07.00

Bosanski Brod…………………………………        345 (pripremno stanje)

Bosanski Šamac………………………………        135 (normalno stanje)

Orašje…………………………………………..        371 (normalno stanje)

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasdna jedinica općine Velika Kladuša, trenutno ima intervenciju na gašenju požara u mjestu Orčeva luka, gdje gori pomoćni objektat.

 

 Hercegovački-neretvanski kantin

Grad Mostar. Vatrogasdna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara od 08:40 do 09:10 sati, u Omladinskoj ulici, gdje je gorio automobil.

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasdna jedinica grada Živinice, imala je intervenciju na gašenju požara na pomoćnom objektu, u naselju Suha.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Vatrogasdna jedinica općine Gornji Vakuf-Uskoplje, imala je intervenciju u naselju Ždrimci, gdje je gorio pomoćni objekat koji je prijetio i stambenoj kući. Požar je ugašen.

Općina Jajce. Vatrogasdna jedinica općine Jajce, imala je intervenciju u naselju Kineski zid, gdje je gorio dimnjak stambene zgrade. Požar je ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice, imala je intervenciju na gašenju požara, putničkog motornog vozila.

 

Kanton Sarajevo

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo: Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u izvještajnom periodu imali su jednu veću požarnu intervenciju, tri manje požarne intervencije.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvaltite zraka za dan 26.10.2020 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac i Živinice.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog zamućenja vode na izvorištima Klokot, Ostrovica u K.Vakufu i Toplica u Klisi, koje su prouzrokovale obilne kišne padavine, preporučuje se potrošačima prokuhavanje vode prije upotrebe za piće. Voda sa izvorišta Privilica, Gata i Trbljenik u Žegaru je zdravstveno ispravna.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina: Bosanska Krupa, Kiseljak, Orašje, Vogošća-Sarajevo, te grada Goražde, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 10 eksplozivnih sredstava i 500 komada streljiva.

 

O S T A L O

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti nivo upozorenja za područje Kantona Sarajevo, zbog magle po kotlinama.

 

 

        OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE