Federalna uprava civilne zaštite potpisala sporazum sa „DRE Medical d.o.o.“ Sarajevo – donatorom instalacije i obezbjeđivanja za puštanje u rad 100 komada respiratora (ventilatora ACM812A) – Danas se vrši instalacija i primopredaja dva respiratora Kantonalnoj bolnici u Goraždu

Federalna uprave civilne zaštite potpisala je sporazum o poslovnoj saradnji sa firmom „DRE Medical d.o.o.“ Sarajevo koja je donator usluga trasporta, pregleda, instalacije, servisa prilikom puštanja u rad, puštanja u rad i obuke osoblja za 100 komada respiratora (ventilatora ACM812A), koji su u skladu sa Zaključkom Federalnog štaba civilne zaštite raspodjeljeni po zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.
Danas se vrši instalacija i primopredaja dva respiratora Kantonalnoj bolnici u Goraždu.

Federalna uprave civilne zaštite je 21.10.2020. godine potpisala sporazum o poslovnoj saradnji sa firmom „DRE Medical d.o.o“. Sarajevo, sestrinskom firmom „Profesional Medic d.o.o.“ Ritopek iz Srbije, koja je donator usluga transporta, pregleda, instalacije, servisa prilikom puštanja u rad, puštanja u rad i obuke osoblja za 100 komada ventilatora ACM812A, koji su u skladu sa Zaključkom Federalnog štaba civilne zaštite raspodjeljeni po zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Firma Profesional Medic d.o.o je prethodno obavijestila Federalnu upravu civilne zaštite da su zainteresovani da pruže uslugu donacije transporta, pregleda, instalacije, servisa prilikom puštanja u rad, puštanje u rad i obuku osoblja za rad na ventilatorima ACM812A, odnosno da su zainteresirani da besplatno urade sve što bi bilo predmet javne nabavke, da su da su ovlašteni distributeri mnogih firmi koje proizvode različita medicinska sredstva i da su od marta 2020. godine do danas u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori besplatno pustili u rad preko 1000 respiratora. Jovan Roganović, generalni direktor „Profesional Medic d.o.o.“ Ritopek i DRE Medical d.o.o“. Sarajevo je kazao da će za sve instalirane respiratore biti izdata uvjerenja o dobro obavljenom poslu, garancija o izvršenoj usluzi instalacije, kao i da će biti osigurani  i rezervni dijelovi i garancija prozvođača.

Obzirom da je Zaključkom Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-366/20 od 02.09.2020. godine FUCZ zadužena da stavi na raspolaganje 100 komada respiratora (ventilator ACM812A) zdravstvenim ustanovama po ranije dostavljenim zahtjevima kantonlnih ministarstava zdravstva, danas su uposlenici firme „DRE Medical d.o.o“. Sarajevo i FUCZ vrše instalaciju i primopredaju prva dva uređaja Kantonalnoj bolnici u Goraždu. Takođe se vršii obuka osoblja ove bolnice za rad na ventilatorima ACM812A.

Raspodjela respiratora, odnosno transport, instalacija, servis prilikom puštanja u rad, puštanje u rad i obuka osoblja za ventilatore ACM812A se nastavlja i ovisit će o transportu, odnosno udaljenosti zdravstvenih ustanova i broju uređaja koji na lokaciji zdravstvenih ustanova trebaju biti instalirani i pripremljeni za puštanje u rad. Očekuje se da će instalacija svih 100 komada, prema Zaključku Federalnog štaba civilne zaštite od 02.09.2020. godine, biti okončana u naredne dvije do tri sedmice.

Federalna uprava civilne zaštite