Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.08.2019. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tri intervencije na gašenju požara  i to:

– od 12:55 do 14:05 sati, u Bijelom Polju (Put za Ruište), gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od  20:26 do 20:50 sati, na Mazoljicama, gdje je gorio otpad,

– od  23:00 do 23:30 sati, na Tekiji, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

– od 09:28 do 10:15 sati, u Čeljevu, gdje je gorjela trava i otpad,

– od  13:25 do 14:20 sati, u Čeljevu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od  18:55 do 19:25 sati, u Opličićima, gdje je gorjela šuma,

– od  19:05 do 19:30 sati, u Gabela Polju, gdje je gorio biljni otpad,

– od  19:20 do 19:55 sati, na Tresani, gdje je gorio biljni otpad.

Općina Stolac. Još uvijek je aktivan požar na lokaciji Komanje brdo. Požar ne prijeti naseljima. Gori trava, nisko i visoko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je dvije intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 11:20 do 13:45 sati, u Služnju, gdje je gorjela smreka, trava i nisko rastinje,

– od 17:45 do 19:50 sati, u Vionici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum, imala je intervenciju na gašenju požara od 12:00 do 12:30 sati, u ul. Stjepana Radića, gdje je gorio automobil.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Tećija, gdje je gorjelo sijeno na livadi.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:15 do 13:20 sati, u mjestu Grab, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. U gašenju intervenisala tri vatrogasca s jednim vozilom. Opožareno oko 3000 m2 površine,

– od 14:35 do 15:00 sati, u Gornjoj Vitini, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. U gašenju intervenisala četiri vatrogasca  s jednim vozilom. Opožareno oko 500 m2 površine.

– od 15:15 do 17:35 sati, u Šipovači kod škole, gdje je gorjela trava, otpad i nisko rastinje. U gašenju intervenisala četiri vatrogasca s dva vozila. Opožareno oko 2000m2 površine.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je intervenciju na uklanjanju stabla u ul. Aleje Bosne Srebrene, te jednu manju intervenciju na gašenju elektroinstalacija na stambenom objektu.

VELIKO NEVRIJEME

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je tri intervencije usljed obilnih padavina u naseljima Bare, dva puta kao i u naselju Kraljeva Sutjeska.

Općina Olovo. U poslijepodnevnim satima cijelu općinu zahvatilo je nevrijeme sa grmljavinom i obilnim kišnim padavinama što je za posljedicu imalo pojavu bujica. Zbog nanosa materijala privremeno je bio u prekidu saobraćaj na putu R-467 Zavidovići-Olovo na lokalitetu Crni Potok.

Općina Tešanj. U toku dana se vode intezivne aktivnosti na sanaciji posljedica poplave na ugroženom području. Nastavljena je sanacija putne infrastrukture koja je oštećena tokom poplave, kao i ispumpavanje vode iz objekata i bunara i čišćenje objekata. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba zaštite od požara, Služba za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću i mještani na ugroženom području. Također se vode aktivnosti na dezinfekciji objekata i otpada od strane Higijensko-epidemiološke službe, a intezivno se vodi i aktivnost na odvozu otpada sa poplavljenog područja.

Općinske komisije za procjenu šteta su na terenu, te u skladu sa prijavama vrše popis prijavljenihi šteta.

U aktivnostima otklanjanja posljedica poplave danas učestvuje i 30 pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj. Općinskom štabu civilne zaštite su od strane grada Doboja i Federalne i Kantonalne uprave civilne zaštite stavljeni na raspolaganje isušivači vlage koje građani mogu preuzeti u prostorijama vatrogasnog doma u Tešnju.

Nastavljena je aktivnost na sanaciji oštećenja i sanacija putne infrastrukture:

U MZ Miljanovci-Lončari radio je bager KM-gradnje doo,saniran put Miljanovci-Lončari do Komina.

U Oraš Planjama (Put Huskići) sanirano, mašine od Trans-kop doo.

U Kaloševiću (Sanirano: asfaltni put u Putešiću, put prema Studencu u Kaloševiću i put prema Komušancima)  bager i kamion Trans-kop doo.

U Piljužićima rađeno na sanaciji putne infrastrukture (put Piljužići-Komin i put Kraljevac) kombinirka i kamion od KM-gradnj doo.

MZ Bobare-Drničići-Blaževci završena sanacija puta Križ-Blaževci (KM-gradnja, konbinirka i kamion)

JP Rad dd angažovao kombinirku na sanaciji putne infrastrukture u MZ Džemilić Planje:

Raskrsnica kod škole, saniran put Žilići.

Saniran put Piljužići-Miljanovci, angažovan bager i kamion Dobojputevi dd.

Sanirana tri putna pravca u Potočanima MZ Jelah (ICB i dovoz materijala kamionom), radove izvodili Dobojputevi dd.

Podršku u provođenju aktivnosti su dale i angažovane mašine uz podršku i drugih lica (firme, mjesne zajednice, građani).

Vodosnabdijevanje:

Tokom dana se desio kvar na dijelu vodovodne mreže u Piljužićima i isti je saniran, voda iz sistema je u skladu sa važećim propisima i parametrima.

Komunalna higijena

Kamion JP Rad sa pomoćnim radnicima radili na utovaru i odvozu na deponiju otpada iz poplave u Piljužićima, kao i angažovani kamioni (dva šticara) Eko servisa doo i Fortin doo.

Ispumpavanje vode iz poplavljenog područja

Od strane PVJ Tešanj i pripadnika Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj vršeno je ispumpavanje vode sa zemljanih površina oko objekata i iz samih objekata, pranje objekata i pranje javnih površina.

Tokom dana izvršeno je sljedeće:

1 ekipa ispumpala vodu iz 16 bunara,

1 ekipa izvršila pranje 5 objekta (stambene i pomoćne),

1 ekipa izvršila pranje 3 javne asfaltne površine.

Od strane Higijensko-epidemiološke službe Dom zdravlja Tešanj, a po naredbi Općinskog štaba CZ provedena je dezinfekcija 55 objekata sa tri tima.

Općinske komisije u skladu sa prijavama su tokom dana intezivno radile na utvrđivanju štete na poplavljenom području.

Informisanje

Tokom dana dva puta su objavljene iinformacije i 1 izvještaj o stanju na području općine Tešanj o provođenju mjera.

Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra zaprimila većinu prijava na propisanim obrascima i proslijedila nadležnim Općinskim komisijama.

ZAGAĐIVANE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 26.08.2019 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Lukavac, dok se na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Živinice ne može ocijeniti.

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. I daljeDVD-e Stari Vitez dostavlja pitku vodu dva puta sedmično u naselje Ahmići, a DVD-e Vitez jednom sedmično u naselje M. Mošunj.

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite, i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalima osobama: dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice. Federalna uprava civilne zaštite vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je ŽUTO upozorenje za Tuzlanski kanton i Kanton Sarajevo zbog moguće grmljavine, a za Hercegovačko-neretvanski ŽUTO upozorenje zbog visokih temperatura.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE