Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.08.2019. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je četiri intervencije na gašenju požara  i to:

– od 13:20 do 15:35 sati, u Hodbini, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 15:05 do 15:25 sati, na trgu Ivana Krndelja, gdje je gorjelo rastinje,

– od 15:45 do 16:20 sati, u ulici Kralja Tvrtka, gdje su gorjele elektro instalacije, i

– od 20:10 do 20:30 sati, u naselju Rudnik, gdje je gorio elektro kabal.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 15:40 do19:45 sati, u Glušcima (na pograničnom području sa RH), gdje je gorjela šuma i rastinje, i

– od 19.40 do 19:55 sati, u ulici Tina Ujevića, gdje je gorio automobil.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenciju na gašenju od 17:50 sati, na lokaciji Komanje brdo. Požar je aktivan, ali je zaustavljeno njegovo širenje. Gori trava, te nisko i visoko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je šest intervencija na gašenju požara,  i to:

– od 07:25 do 08:45 sati, u Ograđeniku, kod Musina Kuka, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:15 do 14:25 sati, u Služnju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:00 do 15:50 sati, u Služnju, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 17:30 do 18:45 sati, u Hamzićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

– od 18:35 do 20:45 sati, u Dobrom Selu, gdje je gorjela trava, smreka i nisko rastinje, i

– od 02:45 do 20:45 sati, u Potpolju, gdje je gorjela trava i rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Vatrogasna jedinica općine Olovo, imala je intervenciju u SCC Ajdinovići, gdje je došlo do požara na pomoćnom objektu „Hostel“. Požar je zahvatio prvi i drugi sprat, usljed čega je došlo do urušavanja kompletnog objekta, tako da je na istom pričinjena totalna materijalna šteta.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je intervenciju na gašenju požara  gdje je gorio putnički automobil, u naselju Gornje Moštre. Na automobilu je pričinjena materijalna šteta.

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Husimovci, gdje je gorjela garaža.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je  dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u ul. Vukovarska, gdje je gorjelo nisko rastinje, i

– u naselju Kojšino br. 232, manji požar u kojem su gorjele elektro instalacije.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški, imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:55 do 15:30 sati, u Ljubuškom (kod gimnazije), gdje je gorio otpad. Požar je gasilo 5 vatrogasaca sa 2 vozila,

– od 03:00 do 03:40 sati, u Klobuku, 3 vatrogasca sa jednim vozilom, gasili su požar gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 200 m2 površine,

– od 11:05 do 23:30 sati, u Crvenom Grmu, gdje je 9 vatrogasaca sa 3 vozila, gasilo požar borove šume i niskog rastinja. Opožareno je oko 20 ha površine, i

– od 13:35 do 19:35 sati, u Donjim Radišićima, na više lokacija, gdje je gorjela trava, nisko rastinje, te jedan vinograd sa sistemom za navodnjavanje. Požar je gasilo 9 vatrogasaca sa 2 vozila. Opožareno je oko 10 ha površine.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je  tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 13:00 do 13:30 sati, u Krtinama,  gdje je gorio otpad i šuma. Požar su gasila 2 vatrogasca s jednim vozilom. Opožareno je oko 200 m2 površine,

– od 14:20 do 15:40 sati, u Ciganskom Brdu, 2 vatrogasca uz pomoć mještana i s jednim vozilom, ugasili su požar gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 2000 m2 površine, i

– od 15:00 do 16:00 sati, u Mostarskom Blatu, 2 vatrogasca s jednim vozilom, ugasili su požar u kojem je gorjela trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 1 ha površine.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je tri manje intervencije, i to: jednu na gašenju zapaljene štale, jednu tehničku intervenciju (izvlačenje lica iz zaglavljenog lifta), i jedno obezbjeđenje javnog događaja.

VELIKO NEVRIJEME

Zeničko-dobojski kanton

ASANACIJA I OTKLANJANJE POSLJEDICA POPLAVE U DANE 24. i 25. 08.2019.g. (subota i nedjelja)

Općina Tešanj. U skladu sa utvrđenom dinamikom i definisanim mjerama, u dane 24. i 25.08.2019. godine, provođene su mjere na otklanjanju posljedica u skladu sa navedenim zaključcima i naredbama Općinskog štaba CZ-e. Zahvaćena područja u kojima je nastala značajna matrijalna šteta odnosila su se na područje: Jelaha, Jelah Polja, Mračaja, Potočana, Novih Miljanovaca, Miljanovaca, Lončara, Piljužića, Bobara, Kaloševića, Mrkotića, Oraš Planja, na kojima su poduzimane značajne aktivnosti sanacije.

 Oštećenja infrastrukture zabilježena na sljedećim putevima:

-Put Ćepeklija u MZ Piljužići – dignut asfalt u dužini od 200-250 m (oko 1000 m2) zbog začepljenih odvodnih cijevi. Začepljeni putni kanali i oštećena bankina. Sanirano.

-Put prema Kominu- oštećen put – na sanaciji angažovana firma Trans-kop doo. Sanirano.

-Put Piljužići-Miljanovci- oštećeni putni propusti i putni kanali. Angažovana firma Dobojputevi dd. Sanirano.

-Bobare- glavni put-pročepljeni putni propusti i oćišćeni nanosi na putu. Oštećene bankine u dužini oko 200 m, oštećen glavni put u površini oko 30 m2. Dignut asfalt. Sanirano.

-Drinčići- oštećene bankine u dužini oko 200 m, oštećeni makadamski putevi u dužini oko 100 m, oko 350 m2. Na sanaciji angažovana firma „KM gradnja“. Sanirano.

-Oštećenje puta Pelte i pook Grga u MZ-e Mrkotić, na čijoj sanaciji je angažovano preduzeće „Neri gradnja“. Dovezeno 100 m3 nasipa. Sanirano.

-U Miljanovcima, poduzete su aktivnosti na sanaciji oštećenja putne infrastrukture i obezbjeđenja prohodnosti na više putnih pravaca, izvođač „KM-gradnja“ doo. Sanirano.

U Miljanovcima, radio bager „KM-gradnje“ doo, na sanaciji putne infrastrukture. Završen put Škola-Palučak i klizište Ahmići. Za navedene sanacije odveženo i ugrađeno preko 250 m3 posipnog materijala.

-Na području MZ-e Jelah, u Mračaju, angažovana firma „Trans-kop“ doo, vršili obezbjeđenje prohodnosti puteva, raskrsnica kod mosta u Mračaju, i na drugim lokacijama na području Jelaha. Sanirano.

– Firme „Dobojputevi“ dd i „Rial-šped“ doo, radile su po nalogu kantonalne, odnosno federalne direkcije cesta na otklanjanju oštećenja i obezbjeđenju prohodnosti regionalne i magistralne ceste (Piljužići kod točka i magistralni put u Kaloševiću) . Urađena prohodnost.

-U Oraš Planjama (Mahalbašići kod Princesa), rađeno je na sanaciji putne infrastrukture, gdje je bilo angažovano preduzeće „Trans-kop“ doo, Završeno.

 JP „Rad“ dd angažovao je mašinu „kombinirku“ na sanaciji putne infrastrukture u MZ-e Novi Miljanovci. Završena 3 putna pravca.

Vodosnabdijevanje:

MZ-e Jelah:

Od 6 bunareva 4 (B1, B3, B5 i PEB1), bili su van funkcije zbog zamućenosti vode i loših parametara. Pojedine zone bile su bez vode do izbistravanja i stavljanja u funkciju svih bunareva. Svi bunari stavljeni su u funkciju navečer 24.08.2019.g.

Od strane JP Rad na njihovoj web stranici objavljene su informacije o vodosnabdjevanju i ispravnosti vode za piće.

Komunalna higijena:

– Vršeno je uklanjanje nanosa i polomljenih grana na dijelu  čaršije, zatim: Bukve, Medakova, Sportske dvorane Tešanj i Jelaha. Poduzimane su mjere i aktivnosti na sanaciji na deponiji u Bukvi.

– Pokupljene su uginule životinje usljed poplave (par ovaca i pas), u dijelu Piljužića, koje su propisno ukopane.

Ispumpavanje vode iz poplavljenog područja

Od strane PVJ-a i Službe zaštite od požara, vršeno je ispumpavanje vode sa zemljanih površina oko objekata i iz samih objekata. Trenutno su nepovoljni uslovi za provođenje ovih mjera zbog stalnog protoka vode. Izvršeno je sljedeće:

  • 5 ekipa sa 5 pumpi, pumpale su vodu iz 16 objekata,
  • 2 ekipe vršile su pranje 8 objekata,
  • 3 ekipe sa 3 pumpe, ispumpale su 21 bunar,
  • 1 cisterna vode dostavljena u MZ-e Piljužiće, radi pranja objekata.
  • Evidentirano je 6 klizišta.
  • Primljen je 21 zahtjev za dezinfekciju objekata, 6 zahtjeva za ispumpavanje vode iz objekta i 26 zahtjeva za ispumpavanjem bunara.

Od strane Higijensko-epidemiološke službe, a po naredbi Općinskog štaba CZ-e provedena je dezinfekcija u 16 objekata (5 poslovnih, 8 stambenih, džamija Palučak i društveni dom).

Informisanje

Četiri puta su objavljene informacije i izvještaji o stanju na području općine o provođenju mjera.

Također, svim mjesnim zajednicama je dostavljen obrazac za prijavu šteta, te date konkretne upute. Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra CZ-e zaprimila 21 prijavu na obrascima, a date su i upute za postupanje u narednim danima.

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. I daljeDVD-e Stari Vitez dostavlja pitku vodu dva puta sedmično u naselje Ahmići, a DVD-e Vitez jednom sedmično u naselje M. Mošunj.

O S T A L O

Kanton 10

Općina Kupres. Dana 25.08.2019. godine, na području Donjih Mušića, prilikom razminiranja terena, došlo je do eksplozije protiv pješadijske mine PMR-3, od koje su dva deminera poginula, a jedan je ranjen.

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

U toku jučerašnjeg dana, uposlenici Federalne uprava civilne zaštite, uručili su Općinskoj službi civilne zaštite Tešanj 40 isušivača, za sušenje poplavljenih objekata najugroženijim osobama.

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalima osobama: dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice. Federalna uprava civilne zaštite vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE