Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.08.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Požar iznad Gornje Drežnice je i dalje aktivan. Teren je nepristupačan i miniran. Tokom jučerašnjeg dana, na lokaciji je djelovao helikopter OS BiH. Požarna linija prema zapadu je trenutno stabilna. Prema informaciji od OC-a Jablanica, na području iznad Gornje Drežnice vatra se na širem području spušta liticama prema Drežanjskoj kotlini, a samim tim vatra se približava kućama na više lokaliteta duž MZ Drežnica. 

Jučer od 07:30 do 03:40 sati, na Rujištu je gorjela borova šuma. I na ovom požarištu je  djelovao helikopter OS BiH jer se požar približio vikend kućama na 10 metara. Na požarištu su uz pripadnike PVP-e Mostar bili i pripadnici Crvenog križa, DVD-a, GSS-a i stanovništvo. Požar je ponovo aktivan jutros od  04:45 sati. 

Jutros od 04:20 do 04:45 sati, u Zaliku je gašen požar trave i niskog rastinja.

Općina Čapljina. U protekla 24 sata, PVJ Čapljina imala je slijedeće intervencije: 

od 10:20 do 11:00 sati, na Modriču je gorjela šuma.

od 12:10 do 14:00 sati, na Bivoljem Brdu je gorjela trava i rastinje. 

od 12:30 do 14:30 sati, na Jasenici je gorjela šuma.

od 16:20 u Crnićima prema R. Hrvatskoj gori trska. Požar se nadzire.

od 16:50 do 17:30 sati, na Bivolju Brdu je gorjela trava.

od 17:00 do 21:00 sati, na Jasenici je gorjela šuma i makija.

od 17:55 do 20:45 sati, u Doljanima je gorjela šuma.

od 19:00 do 19:25 sati, kod Vojarne je gorjela trava.

od 19:30 do 20:00 sati, na Gradini je gorjeo zapaljeni bor.

od 19:45 do 20:10 sati, u Tasovčićima je gorjelo smeće.

od 20:30 do 21:10 sati, u Gabeli je gašen požar na nasipu. 

od 23:45 do 01:00 sati, u Svitavi je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica Konjic imala je slijedeće intervencije:

od 22:30 do 00:30 (25./26.08.2017.) sati, u mjestu Zukići, gorjela je trava i voćnjak.

od 13:00 do 14:20 sati, u mjestu Donje selo, gorjelo je nisko rastinje.

od 14:25 do 15:00 sati, manji požar iznad mjesta Tuščica.

od 20:20 do 23:30 sati, u mjestu Žitače, gorjela je šuma na površini od oko 2 ha.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Posušje. Požar otvorenog prostora na Čvrsnici je pod kontrolom ali je još aktivan. Na požarištu je deset vatrogasaca i pripadnici Šumarije.

Požar otvorenog prostora Cerovi Doci koji je aktivan od jučer, pod kontrolom je gasitelja i daleko od naseljenog mjesta. U požaru gori nisko rastinje i šuma a na terenu je pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.

Općina Grude. Pripadnici vatrogasne jedinice Grude su sinoć od 19:50 do 21:00 sati ugasili dva manja požara na lokalitetima Ledinac i Borajna. Opožarene su manje površine trave i niskog raslinja.

Grad Široki Brijeg. Požar otvorenog prostora na lokalitetu Bošnjakovo Brdo, sinoć u 23:00 sati ugašen je od strane vatrogasaca. Isti se ponovo aktivirao u 02:30 sati i potpuno ugašen u 04:00 sati. Nije bilo opožarenih stambenih ni gospodarskih objekata.

Pripadnici Vatrogasne jedinice Široki Brijeg, sinoć su u periodu od 01:30 do 02:30 sati, imali intervenciju na gašenju požara otvorenog prostora na lokalitetu Buhovo. Opožarena je manja površina trave i niskog raslinja.

Kanton 10

Općina Kupres. Požari otvorenog prostora između općine Kupres i općine Glamoč i dalje su aktivni. Dana, 26.08.2017. godine u 18:45 sati, dojava u DVD Kupres da se požar iznad mjesta Mušići približio kućama. Požar gase pripadnici DVD-a Kupres, pripadnici Šumarije i mještani. Jedan požar se približava naselju Zvirnjača (Kupres).

Općina Drvar. Dana, 26.08.2017. godine, u 17:00 sati dojava o požaru otvorenog prostora u mjestu Šainovac. Požar su gasili pripadnici CZ-a Drvar i mještani.

Požar otvorenog prostora planini Jadovnik i dalje je aktivan i širi se. U požaru gori visoka šuma. Požar ugrožava i vodo zaštitno područje općine Drvar. Prostor je miniran. 

Požar prama gradskom naselju Gasic u općini Drvar je ugašen. Požar su gasili pripadnici civilne zaštite i mještani. 

Požar otvorenog prostora na predjelu Resanovaca i dalje je aktivan. U požaru gori suha trava i nisko rastinje. Požar se ne gasi.

Općina Livno. Dana, 26.08.2017. godine, u 18:00 sati dojava o požaru otvorenog prostora u mjestu Guber. Intervencijom VD-a Livno požar je ugašen.

Općina Tomislavgrad. Dana, 26.08.2017. godine, u 18:00 sati VD Tomislavgrad imalo je intervenciju u mjestu Zidine, na predjelu Buško Blato. Požar je lokaliziran.

Požar na predjelu Šuice i dalje je aktivan. Zbog miniranog terena požar niko ne gasi.

Požar na planina Čvrsnica je pod kontralom djelatnika Šumarije Tomislavgrad.

Požar na području mjesta Eminovo Selo je lokaliziran i pod kontrolom VD-a Tomislavgrad i pripadnika Šumarije Tomislavgrad. 

Općina Bosansko Grahovo. Požar na području naselja Bastasi, između općina Bosansko Grahovo i Livno, i dalje je aktivan. Područje je minsko sumnjivo i ne može se gasiti kopnenim snagama. U požaru gori nisko rastinje.

Požar otvorenog prostora na području Međugorje-Staretina i dalje je aktivan. U požaru gori suha trava i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu pripadnici PVJ Kantona Sarajevo imali su šest intervencija i to: jednu na gašenju zapaljenog smeća, tri na gašenju požara trave i niskog rastinja, jednu na gašenju zapaljenih guma te jednu vreću intervenciju na području općine Ilijaš, lokalitet Bijanbare.

Dana, 26.08.2017. godine, u 13:28 sati primljena je informacija da je u reonu Bijanbara, došlo do požara na automobilu. Požar je osim automibila zahvatio travu i nisko rastinje u okolini. Blagovremenom intervencijom spriječeno je njegovo dalje širenje. U 17:30 sati požar je ugašen. U gašenju je učestvovalo trinaest vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila. Povrijeđenih lica nije bilo dok je pričinjena znatna materijalna šteta.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Vatrogasna jedinica Olovo je u mjestu Bijambare imala intervenciju na gašenju zapaljenog motornog vozila uslijed kojeg je vatrom zahvaćena trava i nisko rastinje a požar je prijetio da zahvati i obližnju šumu. Požar je uspješno ugašen od strane vatrogasaca.

Grad Zenica. Pripadnici PVJ Zenica imali su intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja u naseljima: Lukovo polje i Vraca pored magistralnog puta M-17. Također, ugasili su i požar trave u ulici Smetovski put, kod restorana Panorama.

Općina Zavidovići. Zavidovički vatrogasci intervenisali su u Vozučoj (Podobale) na gašenju šumskog požara. Trenutno su na terenu radnici šumarije koji su na požarištu i prate stanje kako ne bi ponovo došlo do aktiviranja požara

Općina Maglaj. Maglajski vatrogasci ugasili su požar šume i živice na području Starog grada.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica Kakanj je u naselju Hrasnica gasila manji požar trave.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica Visoko gasila je požar niskog rastinja u mjestu Tušnjići i imala intervenciju na autoputu A1 povodom prevrtanja vozila.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Dana, 26.08.2017. godine, VJ Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: u naselju Ravna Trešnja gdje je gorjela divlja deponija smeća i naselje Ši Selo gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Banovići. Dana, 26.08.2017. godine, VJ Banovići imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: u naselju Omazići gdje je gorjela šuma ukupne površine cca 4 dunuma i kod sportske dvorane u Banovićima gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Kalesija. Dana, 26.08.2017. godine, VJ Kalesija imala je intervenciju na gašenju zapaljenog sijena u blizini autobuske stanice u Kalesiji. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Srebrenik. Dana, 26.08.2017. godine, VJ Srebrenik imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: u naselju Dedići gdje je gorjela divlja deponija smeća i u naselju Gornji Hrgovi gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica Sanski Most imala je intervenciju u mjestu Vrhpolje gdje je gorjela zapaljena trava. 

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica Velika Kladuša imala je dvije intervencije:

od 10:57 do 12:30 sati, u mjestu Mala Kladuša, gorjela je porodična kuća. Pričinjena je veća šteta na objektu. Nije bilo povrijeđenih osoba.

od 14:01 do 16:15 sati, u mjestu Tržačka Slapnica gorjela je trava. 

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica Bosanska Krupa imala je intervenciju u periodu od 12:35 do 13:30 sati, u mjestu Bužimkići gdje je gorjela zapaljena trava. 

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica Cazin imala je dvije intervencije i to: 

od 20:05 do 22:15 sati, u mjestu Podgredina gdje je gorjela šuma. 

od 21:30 do 22:40 sati, u mjestu Kapići gdje je gorjela trava. 

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Na području općine Tešanj, sistem Kraševo i dalje je na snazi Odluka o I stepenu redukcije. 

Općina Olovo. Na području općine Olovo pod redukcijom u vodosnabdijevanju su MZ-e: Dolovi  i  Kruševo.

Općine Žepče i Zavidovići. Vatrogasne jedinice Žepča i Zavidovića, i dalje povremeno vrše dostavu vode ugroženom stanovništvu lokalnih seoskih vodovoda, obzirom da su izvorišta presušila, zbog velike suše. 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD Stari Vitez i DVD Vitez i dalje vrše odvoz pitke vode u MZ Bukve, naseljena mjesta Putkovići, Nadioci i Bukve.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, za danas je izdao Narandžasti meteoalarm za dio Federacije BiH, sa maksimalnom tempreturom do 38°C.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE