Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

FEDERACIJA BiH: 830 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 32 smrtnih slučaja.

– Ukupno aktivnih 542 osoba.

– Ukupno izliječenih 256 osobe.

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Dezinfekcijom javnih površina u Fojnici nastavljene su ove aktivnosti u Srednjobosanskom kantonu.

Timovi Federalne uprave civilne zaštite sa dvije mašine izvršili su dezinfekciju užeg gradskog jezgra i saobraćajnica na području ove općine.

Podršku timovima FUCZ pružili su pripadnici općinskih službi civilne zaštite, fojnički vatrogasci i policajci.

Sistematska dezinfekcija gradova u Federaciji BiH vrši se kao jedna od mjera borbe protiv širenja zaraze koronavirusom (Covid-19).


Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

 

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

 

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  smještene su dvije osobe u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

 

Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

 

U toku jučerašnjeg dana JU „Studentski centar“ Sarajevo dobila je od Federalnog ministarstva zdravstva rješenja o prestanku boravka u karantinu za 10 osoba, koje su  napustile karantin u Studentskom domu Bjelave. Za sve osobe koje su  napustile karantin sačinjen je zapisnik o izlasku koji su osobe potpisale, a uručeno im je i rješenje o prestanku boravka u karantinu izdato od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

 

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Zeničko-dobojski kanton           

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK-a i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

Općina Tešanj. Na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 95 osoba,  a period samoizolacije je završio za 11 osoba. Novih u samoizolaciji je 12. U posljednja tri dana nije bio sumnjivih uzoraka koji su poslani na analizu. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu su poslana ukupno 142 uzorka, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno sa  područja općine Tešanj nema oboljelih od COVID-19,  a 3 pacijenta su izliječena.

Općina Maglaj. U izolaciji  505 osoba ( broj  lica u 7,30 min.), timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih.

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 35 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

Općina Vareš. Na području općine Vareš jedna je osoba zaražena koronavirusom, u samoizolaciji je 30 osoba . Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona od Korona virusa testirano je 65 osoba od kojih su 3 osobe pozitivne (od čega je 1 osoba izliječena, a 2 osobe se vode kao aktivan slučaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju: 596.

Izašlo iz samoizolacije: 559 osoba.

Nalazi se u samoizolaciji: 37 osoba.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK-a na području Tuzlanskog kantona juče, 26.4.2020 godine, u 10.00 sati, u izolaciji se nalazilo 367 osoba. Broj zaraženih osoba  je 9.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica

Dom zdravlja Jablanica

Na području općine Jablanica ima 12 oboljelih od COVID-19.

Dva pacijenta se nalaze na bolničkom liječenju u Mostaru.

U Izolatoriju u Domu Samaca Jablanica trenutno nema pacijenata.

Na području općine Jablanica nema izliječenih pacijenata od COVID-19.

 

Policijska stanica Jablanica

Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 0 ( do sada je izdato 287).

Broj izvršenih kontrola samoizolacije je 19 ( do sada je izdato 1.436).

Broj prekršilaca samoizolacije je 0 – ( do sada izdato 0).

Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja je 0 ( do sada je izdato 10).

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji je 0 ( do sada je izdato 245).

 

Općina Prozor/ Rama

Policijska stanica Prozor/Rama

Dana, 25.04.2020.godine, djelatnici PS Prozor/Rama izvršili su provjeru 7 osoba kojima je izrečena zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da vse sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

 

Dom zdravlja Rama

U Hitnoj službi doma zdravlja Rama nije bilo pacijenata sa simptomoma infekcije korona virusom, te nije bilo indikacije za testiranje.

Osobe pod zdravstvenim nadzorom su bez simptoma bolesti.

 

Sanitarni inspektor općine Prozor – Rama

Na područje općine Rama u protekla 24 sata, stigla je 1 osoba iz Slovenije. Za istu osobu sanitarni inspektor izdao je rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju 14 dana.

 

Kanton 10

Stanje sa COVID-19 na dan 27.04.2020. godine: Broj testiranih: 245 , pozitivnih: 41     umrlih: 1 ,  izliječenih: 4 , aktivnih: 36 .

 

Štab civilne zaštite izvršio je raspodjelu zaštitne medicinske opreme ( 37 jednokratnih zaštitnih odjela i 800 zaštitnih maski sa filterom ) preuzete od Federalne uprave civilne zaštite.

 

Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10:

Na području Kanotna 10 u posljednja dvadeset i četiri sata nije bilo novih slučajeva zaraze COVID-19.

Izvršeno je 22 testa od toga je 20 bio negativan, dok se dva testa trebaju ponoviti.

Svi testirani su iz općine Tomislavgradskog naselja Eminovo Selo, a radi se o prvim kontaktima osoba kod kojih je u subotu potvrđen COVID-19.

 

Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 26/27.04.2020 godine  u vremenu od 08,00 do 08,00 sati:

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 2 0 0 0 2
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 15 0 7 5 1 1 29
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 2 1 1 1 3 1 9
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Livno. Nije bilo aktivnosti.

Općina Kupres:

  1. Nije bilo prijava o dolasku u općinu Kupres.
  2. Nije bilo novih osoba u samoizolaciji.
  3. U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID19.

 

Općina Bosansko Grahovo. Nije bilo aktivnosti.

Općina Tomislavgrad: Štab  civilne zaštite općine Tomislavgrad održao je sjednicu dana 27.04. 2020, godine, na kojoj su razmatrane Naredbe i Zapovijedi FŠCZ i KŠCZ, te stanje na području općine Tomislavgrad u vezi pandemije korona virusa. Članovi Štaba su upoznati sa rezultatima testiranja osoba s područja naše općine, prate situaciju i pojačane su epidemiološke mjere na Eminovu selu.

Općina Glamoč. Nije bilo aktivnosti.

Općina Drvar. Nije bilo aktivnosti.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana na području Zapadnohercegovačkog kantona  nije bilo novih  slučajeva zaraze koronavirusom. Do sada je ukupan broj zaraženih 75, od toga su 4 osobe umrle, te  20 izliječenih osoba.

 

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 58 13 4 0 75
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 11 6 3 0 20

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 429 osoba:61-Grude, 90-Ljubuški, 100-Posušje i 178-Široki Brijeg.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 26.04.2020. godine, testirana su 7 lica  na COVID-19. Rezultati su pokazali da su sve osobe negativne na COVID-19. Broj osoba koja se nalaze u samoizolaciji zaključno sa 26.04.2020. godine je 59. Ukupan broj zaražnih osoba korona virusom na području BPK-a je 6, a 15 osoba je izliječeno.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Grad Cazin                           – 65 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 2 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 30 lica je pozitivno na korona virus,

– 4 izliječena,

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

 

 Općina Sanski Most            – trenutno u samoizolaciji se nalazi  4 lica,

– 299 lica koji su izašli iz samoizolacije.

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno 9  pacijenata,5 je pozitivno na korona virus, a za 3 pacijenta se čeka rezultat testa.

U jedinici intenzivnog liječenja smješten je 1 pacijent koji je na respiratoru.

            

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području Kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK-a.

 

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je intervenciju na gašenju požara od 18:50 do 20:45 sati, u mjestu Gornji Kamengrad, gdje je gorjela šuma.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Valika Kladuša, imala je tri intervencije, i to:

– od 07:43 do 10:05 sati, u mjestu Vrnograč, gdje je gorjela šuma,

– od 16:18 do 17:25 sati, u mjestu Šmrekovac, gdje je gorjela šuma, te

– od 21:30 do 00:45 sati, u mjestu Maćeša, gdje je gojela trava.

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Bokavići, gdje je gorjelo nisko rastinje, te

– u naselju Gornja Dobošnica, gdje je gorjela šuma.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjelo putničko motorno vozilo (elektro instalacije u vozilu).

 

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Hrast, gdje je gorio dimnjak na stambenoj zgradi, i

– u reonu naselja Bešpelj, gorio dio pilane. Požari su ugašeni.

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Salkice, gdje su gorjeli sijeno i krovna konstrukcija štale, te

– u mjestu Kalibunar, gdje je gorio dimnjak. Požari su ugašeni.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasana jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:40 do 12:30 sati, na Brkanovu brdu, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje,.

– od 15:05 do 16:00 sati, u Žitomisliću, gdje su gorjeli trava i rastinje, te

– od 15:35 do 15:55 sati, u naselju Cim, gdje je gorjela garaža.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:15 do 11:50 sati, u mjestu Viru na lokalitetu Čubrina, gdje je gorjela borova šuma, trava i nisko rastinje. Požar su gasila 2 vatrogasca s 1 vozilom, uz pomoć mještana. Opožarena je površina oko 2.000 m², te

– od 12:30 do 15:30 sati, iznad mjesta Tomilja, gdje je gorjela hrastova šuma, trava i nisko rastinje. Požar su gasila 2 vatrogasca s 1 vozilom uz pomoć mještana. Opožarena je površina oko 5.000 m².

Tehnička intervencija:

Grad Ljubuški. U vremenu od 20:00 do 23:00 sati, ljubuški vatrogasci (9 vatrogasca s 4 vozila), su dezinficirali ulice i javne površine u gradu.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a kvalitet zraka za dan 26.04.2020 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima: Skver, BKC-e, Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna: Srebrenik.

 

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za područja: Srednjo-bosanskog, Zeničko-dobojskog, Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona te Bosanskopodrinjskog kantona, zbog očekivane grmaljavine na ovim prostorima.

 

Visina snijega u 08 sati (cm): Bjelašnica 13.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE