Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

FEDERACIJA BiH: 812 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 32 smrtnih slučaja.

– Ukupno aktivnih 526 osoba.

– Ukupno izliječenih 254 osobe.

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) nastavili su sa dezinfekcijom gradova u Srednjobosanskom kantonu. Nakon Bugojna i Gornjeg Vakufa /Uskoplja sinoć su izvršili dezinfekciju javnih površina i u općini Fojnici.

Podršku timovima FUCZ pružili su pripadnici općinskih službi civilne zaštite i vatrogasci.

Sistematska dezinfekcija gradova u Federaciji BiH vrši se kao jedna od mjera borbe protiv širenja zaraze koronavirusom (Covid-19).


Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno je smješteno  12 osoba i to:

 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 14.04.2020. godine, a izolacija im ističe 12.05.2020. godine);
 • tri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 05.05.2020. godine);
 • tri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 22.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • dvije osobe koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

U toku jučerašnjeg dana dobili smo od Federalnog ministarstva zdravstva rješenja o prestanku boravka u karantinu za 70 osoba, koje su  napustile karantin u Studentskom domu Bjelave, Također, karantin u Studentskom domu Bjelave je napustilo pet osoba kojima je prestalo da važi rješenje izdato od Republičkog sanitarnog inspektora Republike Srpske.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

 • dana, 25.04.2020. godine u 11:05 sati, od strane Op sl CZ Vogošća, da je naselju Tihovići pronađen jedan NUS.
 • dana, 25.04.2020. godine u 16:25 sati, od strane PS Trnovo, da je na lokalitetu Prokresa (Babin do – Bjelašnica) na šumskom putu pronađen jedan NUS.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedena neeksplodirana ubojna sredstva preuzeti u narednom periodu.

 Zeničko-dobojski kanton           

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

 Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske  od Korona virusa (COVID19):

Testirano je 65 .osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju: 595

IZAŠLO iz samoizolacije: 559 osoba

NALAZI se u samoizolaciji:36 osoba.

Kanton 10

Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10

Kantonalna bolnica dr. fra Mihovil Sučić, Livno :

– broj hospitaliziranih pacijenata – .

– broj poslanih pacijenata u SKB Mostar – .

– broj uzetih brisova i poslanih na analizu – .

PREDMET: Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 25/26.04.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 4 0 0 0 4
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 10 4 5 4 1 1 29
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 2 3 1 1 2 1 10
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 1 0 0 0 0 1
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

Općina Kupres:

 1. Nije bilo prijava o dolasku u općinu Kupres.
 2. Nije bilo kršenja samoizolacije osoba koje su evidentirane sukladno izdanim

rješenjima području općine Kupres.

 1. U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID19.

 Zapadnohercegovački kanton

 Proteklog dana u Županiji Zapadnohercegovačkoj  imamo jedan novi slučaj zaraze koronavirusom u Grudama. Imamo također novo izliječenih osoba 2 iz Širokog Brijega, 2 iz Gruda i 1 iz Posušja. Do sada je ukupan broj zaraženih 75 od toga imamo 4 umrle  i  20 izliječenih osoba.

 

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 58 13 4 0 75
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 11 6 3 0 20

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 444 osobe.

 Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 25.04.2020. godine, testirana su 23 lica iz Grada Goražda i jedna osoba  iz općine Foča FBiH na korona virus.Rezultati su pokazali da su sve osobe ukupno 24 negativne na COVID-19. Broj osoba koja se nalaze u samoizolaciji zaključno sa 25.04.2020. godine je 99.   Ukupan broj zaražnih osoba korona virusom na području BPK-a je 6, a 15 osoba je izliječeno.

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće: 

Općina Bužim                      – 12   lica kojima je izrečena mjera samoizolacije. 

Grad Cazin                           – 54 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 21 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 32 lica je pozitivno na korona virus.

– do sada su bila 2 smrtna slučaja. 

 Općina Sanski Most            – trenutno u samoizolaciji se nalazi  4 lica

– 299 lica koji su izašli iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus 

Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno   pacijenata    je pozitivno na korona virus, a za tri pacijenta se čeka rezultat testa.

U jedinici intezivnog liječenja smješten je   pozitivni pacijent koji je na respiratoru.

Hercegovačko-neretvanski kanton

U posljednja 24 sata  Operativni centar Civilne zaštite i Vatrogastva HNK  zaprimio je   jednu prijavu za okupljanje  više građana na jednom mjestu (20-tak)i izdao je jedan sanitarni upitnik za osobu koja je došla iz inozemstva. Obaviještene nadležne službe.

Općina Jablanica. Trenutno  se u kućnoj samoizolaciji nalaze 34 osobe.                                                    Nema novih pozitivnih slučajeva oboljevanja od COVID-19.   Danas na području općine Jablanica ima ukupno 12 oboljelih, dva oboljela se nalaze na bolničkom liječenju u Mostaru.  U izolatoriju trenutno nema pacijenata.Djelatnici PS Jablanica izvršili 18 kontrola mjere samoizolacije. Nije bilo kršenja iste.

Općina Prozor Rama. Na područje općine stiglo 5 osoba kojima je općinski sanitarni inspektor izdao rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana. Djelatnici PS Prozor Rama izvršili provjeru 7 osoba kojima je izrečena mjera samiozolacije, te utvrdili da se isti pridržavaju mjera.

MUP HNK/Ž-e (Ministarstvo unutrašnjih poslova)

 Registrovano  je  5 KD (kaznena  djela): 1 KD Teška krađa, OTS (Oštećenje tuđe stvari),  1 KD Razbojništvo   i  2 KD Ostalo.

Narušavanje  JRiM  (javnog reda i mira)  zabilježeno je u 2 slučaja.

Registrovano je 6  SN(saobraćajne  nezgode) sa materijalnom štetom, 1 osoba zadobila TTO (teške tjelesne ozljede), 3 osobe LTO (lakše tjelesne ozljede).               

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK. 

Srednjo-bosanski kanton 

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području   kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

 POŽARI

 Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 13:30 do 15:00 sati, u mjestu Mahmići, gdhe je gorjela šuma.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac  imala intervenciju na gašenju požara od 15:35 do 17:00 sati, na stadionu NK Mladost, gdje je gorio pomoćni objekat.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:37 do 17:45 sati u mjestu Dukići,gdje je gorjela borova šuma,
 • od 16:30 do 17:00 sati u mjestu Stari Grad, gdje je gorjela trava.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– požar na lokaciji Mithatovići, gdje je gorjela kuća,

– požar na lokaciji Požarnica, gdje je gorila šuma i nisko rastinje.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je jednu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na loikaciji Ljenobud i jednu tehničku intervenciju (dostava vode za Previle).

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Dubošnica gdje je gorjela šuma. Požar je ugašen.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala jednu intervenciju na gašenju požara na lokaciji Ledenice gdje su gasili drveni otpad. Požar je ugašen.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Varoš, gdje su gasili nisko rastinje.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara na lokaciji Mušići, gdje su gasili nisko rastinje.

 Bosansko-podrinjski kanton

 Grad Goražde. Vatrogasana jedinica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Grabovik, gdje je gorjelo nisko rastinje i šiblje. Požar su ugasila tri vatrogasca s jedinim vatrogasnim vozilom.

 Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervencije na gašenju požara kod sela Krivaja, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava, te jednu intervenciju u gradskoj zoni gdje je gorio otpad.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Jablanica, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je osam manjih intervencija na gašenju požara.

 Kanton 10

 Grad Livno. Vatrogasna jedinica grada Livno imalaje intervenciju na gašenju požara na Tušnici, gdje je gorjela borova šuma. Požar su ugasili uposlenici Šumarije.

 O S T A L O

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za područje: Srednjo-bosanskog, Zeničko-dobojskog, Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona i Bosanskopodrinjskog kantona zbog očekivane grmaljavine na ovim prostorima.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE