Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.02.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 26.02.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 280, dok je aktivno zaraženih 4972 osobe.

 

Posavski kanton

Do sada, na prostoru kantona na Korona virusa testirano je 3844 osoba, od kojih je 922 pozitivno  (854 osoba je izliječena, 61 osoba umrlo), a trenutno je aktivno sedam osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Na području kantona, prethodnog dana registrovano je 4 novozaražene osobe sa  Covid-19. Aktivno je zaraženih 85 osoba.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine B. Krupa imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:10 do 13:00 sati u mjestu Džajićke strane, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 20:10 do 22:00 sata u mjestu Mahmića Selo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:20 do 22:30 sati u mjestu Arapuša, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine B.Petrovac imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:20 do 13:40 sati   u mjestu Smoljana-Crna jela, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 14:18 do 16:00 sati u mjestu Vrtoče, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 15:25 do 17:50 sati u mjestu Janjila-Pećanci, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 19:00-19:40 sati u mjestu Dževar, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim imala je intervenciju na gašenju požara od 18:30 do 20:30 sati u mjestu Konjodor, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazin imala je osam intervencija na gašenju požara, i to:

– od 12:30 do 13:20 sati u mjestu Alinac, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 13:47 do 14:45 sati u mjestu Mehagići, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 16:30 do 17:30 sati u mjestu Krakača, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i  malinjak,

– od 16:00 do 18:00 sati u mjestu Rajak, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje,

– od 17:30 do 18:45 sati u mjestu Džehveruša, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje,

– od 18:15 do 19:10 sati u mjestu Brezova Kosa, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje,

– od 18:25 do 21:00 sat u mjestu Donja Koprivna-Kržalića put, gdje je gorjela šuma,

– od 20:00 do 22:00 sata u mjestu Vilenjača-Debeljak, gdje je gorjela šuma. Ispomoć radnicima ŠPD „Unsko-sanske šume“ na gašenju požara.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine S.Most imala je intervenciju na gašenju požara od 15:30 do 16:35 sati u mjestu Poljak, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine V.Kladuša imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

– od 08:21 do 10:35 sati u mjestu Kudići, gdje je gorio stambeni objekat – kuća. Pričinjena je veća materijalna šteta,

– od 13:50 do 14:50 sati u mjestu Šabići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:28 do 16:45 sati u mjestu Elezovići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:50 do 19:35 sati u mjestu Ponikve,  gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:00 do 20:42 sati u mjestu Zborište,  gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u blizini naselja Tršće, gdje je gorjela šuma,

– u naselju Čobe, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je dvije intervencije na gašenju šumskih požara u blizini naselja Poljice i Gornja Bočinja. Požari su ugašeni.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je četiri intervencije na gašenju trave i niskog rastinja u naseljima Velika Broda, Smajići, Jagodići i Raspotočje. Požari su ugašeni.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Ribnica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je dvije intervencije na gašenju trave i niskog rastinja u naselju Kula Banjer i rejonu Ratkovac. Požari su ugašeni.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je dvije intervencije na gašenju trave i niskog rastinja u naseljima Medakovo i Blaževci. Požari su ugašeni.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 17:05 do 17:55 sati u Vrapčićima, gdje je gorio otpad.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara

od 17:55 do 18:20 sati u Gabeli, gdje je gorjela trava i rastinje.

Općina Konjic.  Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je šest intervencija na gašenju požara, i to:

– od 12:15 do 12:45 sati u mjestu Vrbići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:50 do 16:40 sati u mjestu Prevlje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:56 do 18:45 sati u Čelebićima, gdje je gorio kontejner sa otpadom i trava oko njega,

– od 16:40 do 19:00 sati u mjestu Gradac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 20 dunuma. Izgorjela je jedna drvena šupa, a  požar je dijelom  zahvatio i jednu vikendicu koja je spašena intervencijom vatrogasaca. Požar je ugašen,

– od 04:24 do 15:00 sati na Donjem Selu, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 15:07 do 16:00 sati u Čelebićima, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i voćnjak.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je pet intervencija na gašenju požara šume i niskog rastinja na lokalitetima:  Čajići, 1.Tuzlanske Brigade, ul.Zvonke Cerića, Cerovi (Mandići) i Seljublje.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Kovači, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je dvije intervencije na gašenju niskog rastinja u naseljima Kuzumovići i Brezje.

Općina Lukavac.  Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je tri intervencije na gašenju niskog rastinja u naseljima Hrvati, Poljice i Berkovica, dok je u naselju Milino Selo imala intervenciju na gašenju šumskog požara. Svi požari su ugašeni.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– na lokalitetu Gojčin, gdje je gorjelo nisko rastinje, a požar je zahvatio i dio šume,

– u naselju Prnjavor, gdje je gorio dimnjak.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– na lokalitetu Buka, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma,

– u naselju Stjepan Polje, gdje je gorio poslovni objekat-pilana.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići  imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Bučika, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu veću intervenciju na gašenju požara dana 26.02.2021.godine u 16:15 sati, u ulici Davorina Popovića bb (općina Ilidža), gdje je gorjela baraka. Požar je lokalizovan u 16:51, a potpuno ugašen u 19:56 sati. Na gašenju požara učestvovalo je 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila. Nije bilo povrijeđenih lica.

Osim toga  imala je i 17 manjih intervencija na gašenju požara i to: 14 na gašenju niskog rastinja, jedna na gašenju dimnjaka, jedna na gašenju smeća i jedna na gašenju zapaljene kuhinje u stanu.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:30 do 11:30 sati na lokalitetu Lekina Draga, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje na za sada neutvrđenoj površini. Požar je bio daleko od naselja na nepristupačnom terenu pa se nije pristupilo gašenju. Na terenu, u blizini požarišta ostao je mjesni šumar koji vrši nadzor a dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom, koji su izašli na teren vratili su se u bazu,

– od 13:00 do 14:05 sati na lokalitetu Gradac (Donji Begići), gdje su gorjeli trava i suho rastinje na površini od oko 0,5 duluma. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom,

– od 14:10 sati na Vraniću, gdje su gorjeli trava, nisko rastinje i šuma u blizini kuća.  Kuće su odbranjene, nije bilo materijalne štete. Drugi krak istog požara je na nepristupačnom terenu daleko od naselja i nije se mogao gasiti. Požar su gasila dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica Š.Brijeg imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 15:24 do 16:30 sati na lokalitetu Puringaj, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje na površini od četiri duluma. Požar su gasila dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom,

– od 16:00 do 17:30 sati u Trnu, gdje su gorjeli nisko rastinje i šuma na površini od 10 ha. Požar su gasila dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općina Odžak, Sapna i gradova Goražde i Mostar timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su četiri eksplozivna sredstva.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR