Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 27./28.02.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 27.02.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 510, dok je aktivno zaraženih 5 458 osoba.

Posavski kanton

Do sada, na prostoru kantona na Korona virusa testirano je 3844 osoba, od kojih je 922 osoba pozitivno  (854 osoba je izliječena, 61 osoba umrlo), a trenutno je aktivno 7 osoba.

Zapadnohercegovački kanton

Na području kantona, prethodnog dana registrovano je 16 novozaraženih osoba sa  Covid-19. Aktivno je zaraženih 96 osoba.

 POŽARI

 Unsko-sanski kanton

Grad Cazin.  Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 19:00 do 19:55 sati, u mjestu Osmanagići, gdje je gorjela kamp prikolica.

Općina Sanski Most – Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 16:50 do 18:15 sati u mjestu Lukavice-Kalenderi, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

 Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja na području Gornje Zenice.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to u mjestima: Donja Jasenica, Hudbina, Kočine, Raštani i Vojno, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 17:00 do17 :35 sati, u Tasovčićima (polje), gdje je gorjela trava i nisko rastinje..

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervencije na gašenju požara na području Babinog nosa gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te jednu intervenciju na gašenju električnog stuba u naselju Nevizdraci.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

  • nisko rastinje na manjoj površini u naselju Kiseljak,
  • nisko rastinje na manjoj površini u naselju Tušanj,
  • stub električne rasvjete u naselju Dobrnja,
  • požar na objektu stare mjesne zajednice u naselju Ši Selo.

Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

 Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je tehničku intervenciju na izvlačanje tijela nastradalog radnika kojeg je zatrpala zemlja prilikom rekonstrukcije bunara u naselju Gornje Živinice i gašenje požara niskog rastinja ukupne površine cca 5 duluma u naselju Donja Višća. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Lukavac.  Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjim površinama i to u naselju Babice i u ulici A BiH. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada  Gračanica  imala je dvije intervencije na gašenju požara u naselju Gornja Lohinja, gdje je gorjela šuma ukupne porvšine cca 4 duluma i dimnjak u naselju Varoš. Požari su lokalizirani i ugašeni.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je devet manjih intervencija (osam na gašenju niskog rastinja i jednu na gašenju manjeg požara u stambenom objektu).

 Zapadnohercegovački kanton

 Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica Široki Brijeg imala je intervencije na gašenju požara, i to:

  • požar u Crnim lokvama, gdje je gorjela suha trava i nisko raslinje, opožareno oko 5000m2, požar gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,
  • požar u Ljutešu, gdje je gorjela suha trava i nisko raslinje, opožareno oko 5000m2, požar gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,
  • požar u Kočerinu gdje je gorjela trava i nisko rastinje, opožareno oko 10000m2.
  • Požar u Ljutešu u 19,30 sati, gorjela šuma, trava i nisko raslinje, požar gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, opožareno oko 10000m2.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervencije na gašenju požara u mjestu Vir i Tomilje gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini cca 5 000m2.

Općina Grude. Vatroasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Sovići, gdje je gorjela suha trava na površini cca 10 000 m2.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 Unskosanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Prekid u napajanju električnom energijom 10 kV DV Jasenice. Uzrok prekida  je  zapaljenje trave uslijed čega su izgorjela tri električna stupa.

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR