Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.02.2021.godine, do 10:00 sati.-

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 25.02.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 542, dok je aktivno zaraženih 5255 osoba.

 

Posavski kanton

 

Do sada je na prostoru Posavkog kantona od Korona virusa ( COVID19), testirano 3817 osoba od kojih je 918 osoba pozitivno  (853 osoba je izliječeno, 61 osoba umrlo), a aktivno je 4 osobe.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

 

Dana 25.02. uzorkovan je materijal za testiranje na COVID-19 kod ukupno 11 osoba. Zaključno sa 25.02. na području BPK  je 18 aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19), oporavljeno je ukupno 1047 osoba, a 43 osobe su preminule (38 iz Goražda , 3 iz Ustikoline, 2 iz Prače).

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je intervenciju na gašenju požara od 15:00 do 18:30 sati, u mjestu Mahmići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Škrakića brdo, od 13:00 do14:00 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin – Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:50 do 17:30 sati, u mjestu Gornja Lučka, gdje je gorjela šuma, te
 • od 15:35-16:50 sati, u mjestu Stijena, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ, imala je intervenciju na gašenju požara od 15:00 do 16:30 sati, u mjestu Zgon, gdje je gorio silos od fabrike “Prevent”, požar gasilo 3 vatrogasca sa 2 vozila.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu  Okreč, od 14:05 do 15:30 sati, gdje je gorjela je šuma.

Općina Velika Kladuša – Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

 • od 15:40 do 17:45 sati, u mjestu Šiljkovača, gdje je gorjela šuma,
 • od 18:08 do 18:45 sati, u mjestu Polje, gdje su gorjele stare gume, te
 • od 18:35 do 19:40 sati, u mjestu Slapnica, gdje je gorjela trava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je 8 intervencija na gašenju požara i to: šume u naselju Zagrađe. Požar je ugašen. Intevencije na gašenju požara trave i niskog rastinja u naseljima: Nažbilj, Dumanac, Čobe, Usijel, Poljani, Hausovići i Papratnica. Svi požari ugašeni.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala 4 intervencije na gašenju požara i to:

 • na objektu (baraka) u mjestu Radakovo,
 • na gašenja trave i niskog rastinja, u naselju Banlozi,
 • na gašenju trave i niskog rastinja, u naselju Stranjani, te
 • na gašenju borove šume, u naselju Zmajevac. Svi požari su ugašeni.

Općina Tešanj.  Vatrogasna jedinica općine Tešanj, 5 intervencija i to: U 12:32 sati, u naseljenom mjestu Karadaglije kojom prilikom je gorilo nisko rastinje. U 13:00 sati, ekipa PVJ je intervenisala u naseljenom mjestu Kalošević, kojom prilikom je gorjela površina oko 3 dunuma niskog rastinja. U 13:30 sati, ekipa PVJ je intervenisala takođe u naseljenom mjestu Kalošević kojom prilikom je opožarena površina oko 3 dunuma niskog rastinja. U 14:15 sati, intervenisala je ekipa PVJ u Ul. Alije Isakovića u Jelahu kojom prilikom je došlo do zapaljenja dimnjaka na stambenom objektu. U 15:14 sati, ekipa PVJ je intervenisala u naseljenom mjestu Bukva (Osoje) kojom prilikom je gorjelo nisko rastinje površine oko 1 dunum. U požarima nije prouzrokovana značajnija materijalna šteta.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u Novi Šeher, lokalitet Pire. Požar je ugašen.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko, imala je 2  intervencijena gašenju požara i to:

 • u 10,23 sati, trave i niskog rastinja u naselju Kopaći, te
 • u 10:55 sati, dimnjaka na stambenom objektu, u naselju Uvorići. Požari su ugašeni.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara od 11:35 do 13:45 sati na Sretnicama, gdje je gorjela trava i rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:47 do 14:55 sati, u Gabela polju, gdje je gorio otpadni materijal i nisko rastinje,
 • od 14:02 do 15:35 sati, na Bivolj brdu, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
 • od 14:20 do 15:40 sati, na Bivolja brdu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 15:02 do 15:30 sati, u Trebižatu, gdje je gorjela trava i trska,
 • od 15:30 do 17:02 sati, u Trebižatu,  gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
 • od 16:03 do 17:03 sati, u Bajevcima, gdje je gorio napušteni objekat,
 • od 18:15 do 19:40 sati, u Pelinama, gdje je gorjela veća količina otpadnog materijala, te
 • od 20:00 do 20:30 sati, u ul.Gojka Šuška, gdje je gorio otpadni materijal.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:25 do 12:00 sati, u Dobrom selu, gdje je gorjela trava, smreka i nisko rastinje,
 • od 12:15 do 13:30 sati, u Gornjoj Blatnici, gdje je gorjela trava, smreka i nisko rastinje,
 • od 13:15 do 14:30 sati, na Paoči, gdje je gorjela trava, smreka i nisko rastinje,
 • od 15:30 do 18:15 sati, na Služnju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 16:55 do 17:55 sati, na Blizancima, gdje je gorjela štala, te
 • od 16:40 do 19:40 sati, na Sretnicama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenciju na gašenju požara od 15:00 do 18:40 sati, u Jasoču,  gdje je gorjela trava i nisko rastinje (50 ha).

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica općine Bugojno, imala je dvije intervencije na gašenju požara, na lokacijama Sultan Ahmedova ulica i Karalinka, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požari su ugašeni.

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je dvije intervencije na gašenju požara na lokacijama Putićevo i Gornje Putićevo, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požari su ugašeni.

Općina Busovača. Vatrogasna jedinica općine Busovača, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Gornja Rovna, gdje je gorio otpad, a isti je zahvatio nisko rastinje i suhu travu. Požar je ugašen.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce, imala je intervenciju u naselju Bare, gdje je gorio otpadni materijal. Požar je ugašen.

Općina Vitez. Vatrogasna jedinica općine Vitez, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Stara Bila, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požar je ugašen.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imali su 5 intervencija na gašenju požara niskog rastinja na lokacijama: Gornja Tuzla, Kovaćica, Čajići i Mramor, te jednu na gašenju otpadnog materijala. Požari su ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice, imala je intervenciju  na gašenju požara koji je zahvatio nisko rastinje i otpadni material u Šahićima . Požar je ugašen. Požar koji je zahvatio nisko rastinje i travu u Gladajevićima kod Kuljana, gdje su građani usled bojazni da požar može zahvatiti kuće sami gasili i ugasili požar dok je vatrogasna jedinica izašla na teren.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik, je imala 3 intervencije na gašenju požarai to:

 • na niskom rastinju, u naselju Kuzumovići –Srebrenik,
 • na stambenom objektu (Kuća), u naselju Berhami,
 • na niskom rastinju, u Gornjem Srebreniku. Svi požari su ugašeni.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija,  imala   je dvije intervencije  na gašenju požara i to: u naselju Seljublje 60 dunuma niskog rastinja, te Kalesija Gornja, Lazarevići 70 dunuma niskog rastinja, od toga 6 dunuma šume i 2 dunuma sadnica bora. Požari su ugašeni.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica, imala je intervenciju na gašenju požara u 14:30 sati, u naselju Režići, gdje je gorjelo nisko rastinje, opožareno 2 dunuma, angažovano 1 vozilo i 2 vatrogasca.Požar je ugašen.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići,  imala je dvije intervencijena gašenju požara i to:

 • u 10 : 45 sati, u MZ Repnik naselje Radina, na gašenju požara koji je zahvatio krov na objektu „Helios“, na intervenciju izašla tri vatrogasca sa dva vozila.
 • u 18 : 10 sati, u MZ Podgorje naselje Mušići, na gašenju požara trave i nisko rastinje, uzrok požara je paljenje guma, radi vađenje sekundarnih sirovina, na intervenciju izašla dva vatrogasca sa jednim vozilom. Požari su ugašeni.

Općina Teočak.  Vatrogasna jedinica općine Teočak, je imala intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, zahvaćena površina oko 1 ha, u naselju Sniježnica. Intervenisala 4 vatrogasca sa jednim vozilom.Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imali su 10 manjih intervencija i to: šest na gašenju niskog rastinja, jednu na gašenju pomoćmog objekta, jednu na gašenju dimnjaka na stambenom objektu i dvije na gašenju otpadnog materijala u stambenim objekatima.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je intervencije na gašenju požara i to:

-od 10:50 do 12:50 sati, u Zagorju zaseok Jaze, gdje je gorjela trava i nisko rastinje površine oko 2000m2. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

-od 13:50 do 15:00 sati, u Posuškom Gradcu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje površine oko 2000m2. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

-od 15:30 do 19:40 sati, u Zagorju, zaseok Tolušići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje površine oko 3000m2. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

-od 20:50 do 22:50 sati, u Zavelimu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, a bili su ugroženi stupovi dalekovoda. Izgorjela površina je oko 10 000m2, u gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude, imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 15:00 sati, u mjestu Sovići, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje površine oko 5000m2. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervencije na gašenju požara i to:

-od 12:10 do 14:00 sati, u mjestu Oklaji, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje, ugrožen bio vinograd i voćnjak. Opožarena površina je oko 5000m2, u gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jedim vozilom.

-od 13:45 do 16:50 sati, u mjestu Jare, gdje je gorjela šuma i šikara. Opožarena površina je oko 30 000m2. U gašenju sudjelovala četiri vatrogasca s dva vozila.

-od 14:10 do 15:40 sati, požar u mjestu Mokro-Podjela, gorjela šuma površine oko 2500m2. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

-od 15:00 do 15:40 sati, u mjestu Uzarići, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje površine oko 2500m2. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

– od 15:45 do 17:00 sati, (ponovno aktiviran) u mjestu Oklaji. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom. opožarena površina je kok 3000m2.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški, imala je intervenciju na gašenju požara i to:

-od 11:20 do 11:55 sati, u mjestu Vitaljina, gdje je gorjela trava i nisko rastinje površine oko 500m2. U gašenju sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom

-od 14:35 do 16:55 sati, u Klobuku, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje površine oko

20 00m2. U gašenju sudjelovala četiri vatrogasca s dva vozila.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 25.02.2021 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Živinice. Kvalitet zraka za dan 25.02.2021 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Lukavac, Mobilna: Banovići

 

 

                 

                              FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR