Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.12.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI       

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je intervenciju na gašenju požara bala sijena na livadi, u mjestu Bakšaiš. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara pomoćnog objekta (štala), u naselju Mihatovići. Požar je ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je intervenciju na gašenju požara na privatnom stambenom objektu (kuća) i kotlovnici, u naseju Bokavići. Požar je ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka na kući, u mjestu Kalići. Požar je ugašen, materijalne štete nije bilo.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce, imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka na kući, na lokalitetu grada, požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 22:40 do 22:50 sati, u Splitskoj ulici, gdje je gorio napušteni objekat.

Općina Konjic.  Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara, dana 24.12.2108 godine, u vremenu od 21:54 do 22:30 sati, gdje je gorjela mašina u firmi „Valjčići“d.d.Konjic.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je tri intervencije, od kojih jednu veću intervenciju sinoć u 23:31 sati, na gašenju pomoćnog objekta (sušnica) u Semizovcu, ulica Krč bb, općina Vogošća. U gašenju je učestvovalo šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Požar je lokalizovan u 23:50 sati, a likvidiran u 00:50 sati. Pričinjena je materijalna šteta a povrijeđenih lica nije bilo, te dvije manje intervencije, jednu na gašenju dimnjaka na kući, te starih guma na otvorenom prostoru.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 25.12.2018. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac i Mobilna: Banovići dok je na lokalitetu Živinice, odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

 

 NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTAVA  – NUS

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o pronalasku eksplozivnih sredstava, na lokaciji Ostrožačke strane, a radi se o dvije ručne bombe i nekoliko komada municije call. 7,62 mm.

 

O S T A L O

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 62, Han Pijesak 21, Čemerno 15, Ivan Sedlo 5, Livno 3.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE