Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.04.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Kondići, gdje je gorjelo 1000 bala sijena.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 17:50 do 18:25 sati, u  ul. Kneza Branimira, gdje je gorjela trava.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. U toku jučerašnjeg dana, uslijed udara groma, izbio je požar u šumi, na lokalitetu kod fabrike „FGO“, u naselju Omazići. Požar je pod nadzorom radnika šumarstva jer se nalazi na nepristupačnom terenu.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara od 18:06 do 19:45 sati, na lokalitetu Miljanovići, MZ Zupčići, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara od 17:35 do 18:50 sati, u mjestu Mostarska vrata, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od 500 m2. Intervenisala su tri varogasca s jednim vozilom.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Vatrogasna jedinica općine Busovača imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Kula, gdje je gorjela šuma. Požar je ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je dvije intervencije na gašenju požara u mjestu Palinovići, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tri manje  intervencije na gašenju požara i to: dvije na gašenju niskog rastinja te jednu na gašenju zapaljenog pomoćnog objekta.

 

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK kvalitet zraka za dan 25.04.2019 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice, Mobilna: Srebrenik.

 

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Unsko-sanski kanton

Općina Bužim. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane Općinske službe civilne zaštite Bužim, da je na lokaciji Radoč-Križ, pronađena granata BST. Mjesto pronalaska je obilježeno. O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NASTALIM OSOBAMA

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Od jutros je intenzivirana potraga za nestalom 54-godišnjom ženom Salihom Omerović, čiji je nestanak prijavljen 15.04.2019.godine, na području općine Srebrenica. U potrazi će na terenu raditi veći broj uposlenika Federalne uprave civilne zaštite sa svim raspoloživim sredstvima. 

I dalje se nastavlja potraga za nestalim Senahidom Čagom, za koga se pretpostavlja da je pao u rijeku Lašvu dana 02.04.2019.godine. Federalna uprava civilne zaštite, u stalnom je kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potrage. Vrši se prikupljanje dodatnih informacija, prati se stanje na terenu i spremna je da se odmah, u slučaju potrebe uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

 

 

 

       OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE