Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.04.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju u ul. Žegarska aleja od 13:10-13:48 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jedni vozilom.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju od 18:30-19:30 sati u ulici Branilaca BiH, gdje je gorjela krovna konstrukcija auto-skladišta.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica.  Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– u mjestu Lašva, na gašenju zapaljenog šiblja i jednog stabla,

– u mjestu Puhovac, na gašenju elektro stuba,

– u mjestu Janjići, gdje je izbio požar na pomoćnom objektu – štala, na kom je pričinjena velika materijalna šteta.

Svi požari su ugašeni, nije bilo povrijeđenih.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 12:36 do 13:25 sati u naselju Bačevići, gdje je gorjelo sitno rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je četiri intervencije na gašenju požara:

– od 11:10 do 12:15 sati u Gabela polju, gdje je gorjelo smeće,

– od 13:20 do 14:20 sati u Gabeli, gdje je gorjelo nisko rastinje i smeće,

– od 16:30 do 17:25 sati u Grabovinama, na poligonu, gdje je gorjelo smeće i trava,

– od 20:20 do 20:50 sati u ul. Gojka Šuška, gdje je gorio klima uređaj.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je manju intervencijuna gašenju zapaljenog smeća u napuštenom objektu.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Unsko-sanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava i to:

– od Policijske stanice Bosanska Krupa, da je u mjestu Hodžinac pronađena tromblonska mina. Mjesto pronalaska propisno je obilježeno od strane PS Bosanska Krupa,

– od građana, da je u naselju Sokolac – Bihać pronađena minobacačka mina MB 82 mm.

O primljenim  informacijama obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava i to:

– na lokalitetu Šešići-Turbe pronađena protivtenkovska mina,

– na lokalitetu Zukića most pronađena ručna bomba.

O primljenim  informacijama obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

 

Tuzlanski kanton

Općina Sapna. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, obavljali su aktivnosti na zadatku „Marš mira – Nezuk“, na području općine Sapna.

Općine Sapna i Kalesija. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  nastavili su proces deminiranja na području općine Sapna i Kalesija.

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo primio je tri  informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava, i to:

– od Policijske stanice Stari Grad, da se u njihovim prostorijama  nalaze tri ručne bombe koje su građani predali,

– od građana, da je pronađeno više komada municije u ulici Geteova,

– od Policijske stanice Stari Grad, da je pronađen nepoznati UES na lokalitetu Bentbaše, u koritu rijeke Miljacke.

O primljenim  informacijama obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava, koji su preuzeli prva dva pronađena ubojna sredstva, a treće sa lokaliteta Bentbaše će preuzeti u toku današnjeg dana.

 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. Oko 16:15 sati građanin prijavio Policijskoj stanici Stolac da je pronašao beživotno tijelo NN osobe u rijeci Bregavi. Nakon operativnih aktivnosti tijelo je prebačeno u SKB Mostar gdje će se izvršiti obdukcija i zvanično utvrditi identitet pronađene osobe.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE