Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.03.2019. godine

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Pritoka, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, u mjestu Veliki Badić,.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– u mjestu Kličići, na zapaljenom dimnjaku,

– u mjestima Šišići i Čajići, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje, te

– u naselju Ćatići, gdje je izgorio krov stambenog objekta.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica Bosanski Petrovac, imala je dvije intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestima: Medeno polje i Krnja jela.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jednica općine Sanski Most, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Gornji Kamengrad, gdje je gorio elektro-stub.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je šest intervencija na gašenju požara, i to:

– u mjestima Golubovići i Begluk, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– na stambenoj zgradi , te na objektima u ul. Tome Hrovata i naselju Rajnovac, gdje su gorjeli zapaljeni dimnjaci,

– u naselju Vejnac, gdje je gorio pomoćni objekat.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je pet intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:50 do 13:00 sati, na lokalitetu Ruišta, gdje je gorjela šuma,

– od 12:25 do 12:50 sati, na Bišće Polju, gdje je gorio automobil,

– od 13:10 do 13:55 sati, u Titovoj ulici, gdje je gorio otpad,

– od 13:25 do 15:35 sati, na Željuši, gdje je gorjela šuma, i

– od 18:35 do 19:40 sati, na Međinama, gdje je gorio automobil.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara od 10:30 do 12:00 sati, u Tasovčićima, gdje je gorjela trava i rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:35 do 12:50 sati, na Slipčićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, i

– od 20.15 do 22:05 sati, u Blatnici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:30 do 13:35 sati, kod sela Prevlje, gdje je gorjela šuma,

– od 13:08 sati, u mjestu Trusina, gdje gori šuma. Teren je kontaminiran minsko-ekspolozivnim sredstvima pa vatrogasci nisu u mogućnosti intervenisati. Na požarištu i dalje gore veća debla i panjevi,

– od 13:19 do 17:30 sati, iznad sela Kanjina, gdje je gorjela šuma, i

– od 17:00 do 17:25 sati, u mjestu Donja Kanjina – Živašnica, gdje je gorjela šuma.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervenciju na gašenju požara od 15:20 do 16:10 sati, kod restorana, gdje je gorjelo nisko rastinje i trava.

 

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjelo nisko rastinje, na površini od cca 100 dunuma, u ul. Novi Grad.

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica, imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjelo nisko rastinje, u naselju Pribava.

Općina Teočak. Stanovnici naselja Huseinovići ugasili su manji požar gdje je gorjelo nisko rastinje, na površini od cca 8 dunuma.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je osam intervencija na gašenju požara, i to:

– u naseljima: Devetak, Bistarac i Zagorje, gdje je gorjelo nisko rastinje, i

– na lokalitetima: Mičijevići, Zagorje, Bistarac-dva požara, te u Turiji, gdje je gorjela šuma..

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija, ugasila je dva požara u kojem su gorjeli nisko rastinje u Miljanovcima, i pomoćni objekat u Tojšićima.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice, imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjelo nisko rastinje i dio šume, na površini od cca 10 dunuma.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je četiri intervencije na gašenju požara  gdje je gorjelo nisko rastinje u naseljima: Dobrinja, Slavinovići, Požarnica i u ul. Alekse Šantića.

Svi požari su ugašeni.

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac, imala je intervenciju na gašenju požara  gdje je gorio voćnjak, na površini od cca 7.000 m², u naselju Vida – Njiverice.

Općina Srebrenik. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Srebrenik, imala je dvije  intervencije na gašenju požara u naselju Bjelave – Srebrenik, na dvije različite lokacije, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je šest intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja na lokacijama: Kopilo, Blatuša, Lukovo polje, Tetovo, Crkvičko brdo i Mošćanica. Požari su ugašeni.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, koje je zahvatilo napuštenu kuću na lokalitetu MZ-e Bočinja. Požar je ugašen.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je 4 intervencije na gašenju suhe trave i niskog rastinja u naseljima: Vukanovići, Bare, Zeljeznička Stanica, Donji Banjevac. Požari su ugašeni.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je 5 intervencija na gašenju požara, i to:

– u naselju Plaholje-MZ-e Goduša, gdje je gorjela šuma,

– u naselju Kalotići-MZ-e Radovlje, gdje je gorio pomoćni stambeni objekat, garaža. Pričinjena je materijalna šteta,

– u naseljima Podvisoki i Buzići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, i

– u naselju Gornja Zimča, gdje gorjela šuma.

Požari su ugašeni.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče, imala je četiri intervencije na gašenju suhe trave i niskog rastinja u mjestima: Papratnica, Brankovići-dva poažara i Gornja Golubinja. Požari su ugašeni.

Općina Vareš. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Vareš, imali su tehničku intervenciju, gdje su vršili izvlačenje ženske osobe koja je pala u korito rijeke Stavnje. Ista je zadobila povrede i promrzline, zbog dužeg boravka u vodi. Upućena je u Dom zdravlja Vareš.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u 12,00 sati, požar u Kočerinu, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen u 12,30 sati. Opožareno je cca o,5 ha površine, a požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom, te

– u mjestu Provo, u 12,30 sati, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen u 13,30 sati. Opožareno je cca 3ha površine. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Posušje. Vagtrogasana jedinica općine Posušje, imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u mjestu Zagorje, u 10,00 sati, na teren su izašla dva vatrogasca sa jednim vozilom. Požar je ugašen u 12,00 sati, a gorjela je suha trava i nisko rastinje. Opožareno je cca 1ha površine,

– u 13,30 sati, požar u zaseoku Bešlića Dolac, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom. Požar je ugašen u 16,00 sati. Opožareno je cca 2ha površine,

– u 16,30 sati, požar u Tribistovu, na teren su izašla tri vatrogasca sa jednim vozilom, a gorijela je suha trava i borova šuma. Požar je ugašen u 18,30 sati. Opožareno je cca 6ha površine, i

– u 24,00 sati, izbio manji požar na zaobilaznici. Požar je ugašen u 24,30 sata.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Šarića brdo, gdje je gorjela veća površina trave i otpada. Požar je ugašen.

Općina Busovača. Vatrogasna jedinica općine Busovača, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Gusti Grab, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Vatrogasna jedinica općine  Gornji Vakuf-Uskoplje, imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Paloć, gdje je gorjela suha trava i šuma. Požar je ugašen

Općina Vitez. DVD-e Stari Vitez, imalo je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Veliki Mošunj, gdje je gorjelo nisko rastinje i šikara. Požar je ugašen.

Općina Kiseljak. Vatrogasna jedinica općine Kiseljak, imala je tri intervencije na gašenju požara u mjestima: Badnje, Gomionica-Behrići  i Orahovo-Duke, u kojima je gorjelo nisko rastinje.

Svi požari su ugašeni.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je 25 manjih intervencija, od čega: 22 intervencije na gašenju trave i niskog rastinja, jednu intervenciju na gašenju zapaljenog otpada, jednu intervenciju na gašenju zapaljenog automobila, i jednu tehničku intervenciju na izvlačenju jedne osobe iz rijeke.

 

Kanton 10

Općina Kupres. Vatrogasna jedinica općine  Kupres, imala je intervenciju na gašenju prostornog požara u kojem je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je stavljen pod kontrolu od strane pripadnika VD-a Kupres oko 14:00. sati.

Općina Tomislavgrad. Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad, imala je intervenciju na gašenju požara u kojem je gorjela trava, u naselju Mesihovima. Požar su ugasili pripadnici VD-a Tomislavgrad.

 

UDARI JAKOG VJETRA

Kanton 10

Na području Kantona 10, zbog jakog vjetra otežano je prometovanje kamiona sa ceradama i kombi vozilima.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA – ZRAKA

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 25.03.2019. godine, ne može se ocijeniti na lokalitetima: Skver, BKC, Bukinje i Lukavac, dok je na lokalitetima: Živinice i Mobilna: Kalesija, odgovarao je kvalitetu čistog zraka.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Od Policijske stanice Cazin, primljena je službena zabilješka o pronalasku granate, u mjestu Puškari.

Grad Bihać. Od Policijske stanice Bihać, primljena je službena zabilješka o pronalasku nepoznatih vrsta i kalibara eksplozivnih sredstava, u mjestu Ripač.

 

O primljenim prijavama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centara Tuzla, zaprimio je prijavu iz  Općinske službe CZ-e Živinice, o pronalasku nepoznatog ubojnog sredstva.

 

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Iz Općinske službe za Civilnu zaštitu i vatrogastvo Konjic, pristigle su dvije prijave o pronalasku nepoznatih eksplozivnih sredstva.

 

O primljenim prijavama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. U mjestu Crniče, pronađeno je  6 komada ručnih bombi.

Općina Vitez. U mjestu Nadioci, pronađena su 3 komada ručnih bombi.

 

O primljenim prijavama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava, i to:

– u 09:50 sati, iz Općinske službe civilne zaštite Ilidža, da se u njihovim prostorijama nalazi 315 komada metaka 7,62 i jedan okvir za municiju, i

– u 16:30 sati, iz Policijske stanice Ilijaš, da je u ul. Karaula bb, pronađeno jedno nepoznato ubojno sredstvo.

 

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedena ubojna sredstva preuzeli isti dan.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE