Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.03.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinca grada Bihaća imala je intervenciju u ul. Nerkeza Smailagića, gdje je gorjela stara napuštena kuća.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je  intervenciju na gašenju požara od 03:05 do 03:35 sati u ul.Kneza Višeslava, gdje je gorio automobil.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 11:30 do 12:05 sati u Trebižatu, gdje je gorjela trava i rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to: nisko rastinje u naselju Lendići, te štala i traktor u naselju Soko. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Grada Tuzla imala je intervenciju gašenja požara na dimnjaku privatnog stambenog objekta u naselju Kula. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Ponirak, gdje je gorio pomoćni objekat – štala. Požar je ugašen.Povrijeđenih nije bilo, pričinjena je materijalna šteta.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju trave i niskog rastija u naselju Bare. Požar je ugašen.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitez imalo je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu gradski bazen, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tri manje intervencije na gašenju požara i to: dvije  na gašenju zapaljenog dimnjaka i jednu na gašenju zapaljenog automobila.

 

Kanton 10

Općina Drvar. Na lokalitetu Šipovljani došlo je do požara u kojem je gorjela trava. Požar je ugašen intervencijom Općinske službe civilne zaštite od 14:00 do 14:45 sati.

Grad Livno. Na Drinovoj međi zapalio se automobil u vožnji. Povrijeđenih nije bilo, pričinjena je veća materijalna šteta.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je tri informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava, i to:

– u mjestu Tješilo, općina Fojnica, pronađena ručna bomba,

– u mjestu Ščitovo, općina Fojnica, pronađena ručna bomba,

– u mjestu Slimena, općina Travnik, pronađena granata.

O primljenim  informacijama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava, i to:

– od Općinske službe civilne zaštite Vogošća, da je u krugu kasarne „ Enver Šehović“ u Semizovcu pronađen upaljač od PROM-a,

– od Policijske stanice Stari Grad, da je u ulici Muse Ćazima Ćatića pronađeno nepoznato eksplozivno sredstvo.

O primljenim  informacijama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES, koji su navedena sredstva uklonili isti dan.

 

Kanton 10

Općina Drvar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju da je u blizini Osnovne škole u Drvaru pronađena ručna bomba. Mjesto pronalaska je propisno obilježeno.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE