Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.02.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton, osim u Bosanskom Šamcu.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati:

–   Bosanski Brod ——————————-  639  (pripremno stanje), juče 633 cm,

–   Bosanski Šamac —————————   480  (pripremno stanje), juče 490 cm, 

–   Orašje —————————————–   695  (pripremno stanje), juče 693 cm.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac, jutros u 07:00 sati, bio je 198,86 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u 07:00 nivo je viši za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Prema mjerenju jutros u 07:00 sati, vodostaj rijeke Une iznosi 70 cm. Kritična tačka je 100 cm. Padavine 42 l/m2. Visina snijega 3 cm.

Općina Sanski Most. Prema mjerenju jutros u 07:00 sati, vodostaj rijeke Sane u Sanskom Mostu iznosi 159 cm. Kritična tačka je 380 cm. Padavine 20 l/m2. Visina snijega 1 cm.

 

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U 02:50 sati, uslijed udara groma, došlo je do požara na kući u Podgoranima (Bijelo Polje), u kom je izgorjelo krovište i sprat kuće. Nije bilo povrijeđenih. Intervenisala je Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara i ugasila požar u 05:45 sati.

Općina Stolac. Profesionalna vatrogasna jedinica Stolac imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– od 13:20 do 14:50 sati na lokalitetu Gornja Duboka, gorjela trava i nisko rastinje na površini od 2 ha,

– od 16:55 do 17:40 sati, u Haremu u Stocu, gorjela trava na površini od 0,1 ha i 5 posječenih borova.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin.Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Polje, gdje je gorio pomoćni objekat. Požar su gasila 3 vatrogasca sa vozilom i dva mještana.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Pripadnici vatrogasne jedinica iz Širokog Brijega ugasili su požar na stajskom objektu u mjestu Ljubotići. U samom objektu nije bilo stoke, a gašenje je otežavala velika količina baliranog sijena. Požar je ugašen u 15,00 sati, a u akciji gašenja učestvovalo je pet vatrogasaca sa dvije vatrogasne cisterne, uz pomoć mještana sa dvije traktorske cisterne. Marterijalna šteta je velika a uzrok požara još nije utvrđen.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla.Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: požar na kući u naselju Momanovo i požar na niskom rastinju u naselju Orašje. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Gradačac.Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradačac imalo je intervenciju na gašenju požara garaže u kojoj su se nalazili dva vozila, od kojih je jedno u potpunosti izgorjelo, dok je drugo oštećeno. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja u naselju Kraljeva Sutjeska.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervenciju na gašenju trave i niskog rastinja u naselju Lisovo.

Osim navedenih požara, Vatrogasne jedinice na području Federacije BiH su imale više manjih intervencija na gašenju dimnjaka i otpadnog materijala.

 

ZAGAĐENOST ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 25.02.2016. godine, ne može se ocijeniti na lokalitetima Lukavac, Cerik i Mobilna Banovići. Kvalitet zraka za dan 25.02.2016. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetu Bukinje dok je na lokalitetima Skver i BKC odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. I dalje je povećana mutnoća vode na izvorištima, te potrošači vodoopskrbnog sistema grada Bihaća, trebaju prokuhavati vodu prije upotrebe za piće.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Zbog sanacije kvara u naselju Zalik, u ulicama Muje Pašića, Mehe Tase i Mehe Arapa neće biti vode u vremenskom razdoblju od 09:00 do 13:00 sati.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJANA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je iz MUP-a Mostara prijavu o pronalasku veće količine NUS-a koji se nalazi u policijskoj stanici.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije prijave o pronalasku NUS-a na području općine Gradačac, gdje su pronađeni TTM i mina za MB 82 mm.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

OSTALO

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. I dalje se nastavlja potraga za nestalim Mustajbegović Adinom iz Olova uz korito rijeke Krivaje.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE