Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.08.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.  Profesionalna vatrogasna jedinica  grada Mostara imala je 8 (osam)  intervencije na gašenju: trave, niskog rastinja i otpadnog materijala. Svi požari su uspješno i na vrijeme ugašeni.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica općine  Čapljina imala je slijedeće intervencije:

– od 09:30 do 10:30 sati, na deponiji Ada, gorio otpad,

– od 11:45 do 12:40 sati, u Počitelj brdu, gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 12:30 do 13:25 sati, u Gabeli, gorio poljoprivredni otpad,

– od 16:10 do 17:15 sati, u Gabeli, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:15 do 16:50 sati, u Tasovčićima, gorjela trava,

– od 17:35 do 18:10 sati, u Tasovčićima, gorjela trava i nisko rastinje.

U 06:15 sati izbio požar u Šurmancima, na brdu Vinine. Ekipa vatrogasaca je na terenu i gasi požar.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je slijedeće intervencije:

– od 08:30 do 09:15 sati, na Barama, gorio otpad u kontejneru,

– od 10:30 do 11:15 sati, u Donjoj Blatnici, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:39 do 14:40 sati, u Bašagi – Čitluk, gorjela borova šuma, trava i nisko rastinje.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Pripadnici Vatrogasne jedinice općine Ljubuški imali su intervenciju u mjestu Crveni Grm u periodu od 10:40 do 11:50 sati, gorjela je: trava, nisko rastinje i dio borove šume.

Općina Široki Brijeg. Pripadnici Vatrogasne jedinice općine Široki Brijeg imali su intervenciju  u mjestu Dobrič u periodu od 21:00 do 22:30 sati, gdje je požar zahvatio travu i nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju elektičnih  instalacija i  zapaljenom dimnjaku.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Općina Novo Sarajevo. Primljena  informacija o pronalasku NUS-a, dana 24.08.2016. godine u 11:20 sati, na lokalitetu Spomen parka .

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS ukloniti odmah.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Jajce. Jedna prijava NUS-a na lokalitetu – grad, gdje je pronađena neutvrđena količina municije 7,62 mm. O navedenom NUS-u obavješten ”A” tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. „B“ tim za deminiranje FUCZ, nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“, u naselju Seljublje na području općine Kalesija.

Grad Tuzla. „A“ TIM FUCZ Tuzla vršio je uništavanje NUS-a, na području općina Tuzla i Teočak.

Općina Lukavac. Dvije prijave o pronalasku NUS-a, i to:

– od strane Općinske službe civilne zaštite Lukavac, da je na području Turija-Cerik pronađena mina PMA-3,

–  od strane Općinske službe civilne zaštite Kalesija, da je na području Babina Luka pronađeno više raznog NUS-a, koji će biti uklonjen od strane Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE