Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.08.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.  PVJ grada Mostara imala je 10 intervencija i to:

 • Od 11:20 do 11:45 sati, na Panjevini gašen je požar na električnom stubu,
 • Od 14:05 do 14:35 sati, u Bjelušinama gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • Od 15:05 do 17:10 sati, u Ortiješu gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • Od 15:10 do 17:05 sati, na Buni gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • Od 20:31 do 21:45 sati, na putu za Aluminijski gašen je požar trave,
 • Od 20:45 do 21:30 sati, na putu za Blagaj gašen je požar trave,
 • Od 22:31 do 01:35 sati, u Rodoču gašen je požar trave,
 • Od 01:05 do 02:10 sati, na Skakalima gašen je požar trave,
 • Od 02:58 do 04:10 sati, u Orlacu gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • Od 03:10 do 04:00 sati, u Sjevernom logoru gašena je zapaljena trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. PVJ Čapljina imala je 6 intervencija i to:

 • Od 08:00 do 09:40 sati, u Gabela Polju sapiranje platoa ispred crkve,
 • Od 09:10 do 09:40 sati, u Opličićima gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • Od 11:30 do 12:30 sati, na deponiji u Adi natapanje terena vodom,
 • Od 12:50 do 13:20 sati, u Tasovčićima gašena je zapaljena trava i nisko rastinje, između kuća,
 • Od 14:40 do 15:40 sati, na Čučkovini gašena je zapaljena trava i nisko rastinje, između kuća,
 • Od 16:25 do 17:25 sati, u Tasovčićima-Ada gašena je zapaljena trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. VJ Čitluk imala je 4 intervencije i to:

 • Od 14:30 do 16:45 sati, u Čalićima gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • Od 17:15 do 19:00 sati, u Tepčićima gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • Od 19:45 do 21:15 sati, u Čalićima gašena je zapaljena smreka, trava i nisko rastinje,
 • Od 22:50 do 23:40 sati, u Čitluku gašen je požar na zapaljenom smeću.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Ljubuški. Pripadnici VJ Ljubuški imali su dvije intervencije i to:

 • od 10:00 do 12:00 sati, u mjestu u Studenci gašen je požar u kojem je gorjela trava i nisko rastinje, a izgorio je i jedan vinograd s oko 150 loza.
 • od 23:30 do 00:45 sati, u mjestu Lisice gašen je požar trave i niskog rastinja.

Općina Široki Brijeg. VJ Široki Brijeg je u mjestu Jare, u periodu od 20:00 do 21:00 sati, gasila požar elektičnog stuba koji se prilikom paljena korova zapalio a isti je pogašen intervencijom vatrogasaca.

Kanton 10.

Općina Tomislavgrad. Dana, 23.08.2016. godine, VD Tomislavgrad imalo je intervenciju u periodu od 17:00 do 18:00 sati, kod Staračkog doma gdje je gašen požar na zapaljenom smeću i travi. Požar lokalizovan i ugašen.

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. PVJ Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara koji je zahvatio potkrovlje stambenog objekta u naselju Pašalići. Požar je lokalizovan i ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Općina Novo Sarajevo. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku NUS-a u ulici Džamijska gdje je prijavljeno više komada ispaljenih zrna. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES FUCZ, koji će navedeni NUS uklonuti u toku današnjeg dana.

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Dana, 23.08.2016. godine, u 18:45 sati, od strane građanina prijavljen je pronalazak NUS-a (jedna ručna bomba) u mjestu Vejincu. NUS je pronađen u blizini porodične kuće a prijavljen je u PS Velika Kladuša. Na lice mjesta izašla je patrola policije i obilježila mjesto pronalaska do dolaska Tima za uklanjanje NUS-a.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Tim za uklanjanje i uništavanje NUS-a FUCZ vršio je uništavanje NUS-a na području općine Kalesija.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE