Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.08.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,27 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u 07,00 sati, nivo je viši za 27 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,7 m3/s.

Općina Gračanica. U naselju D. Orahovica, zaseok Kačanik, zbog izljevanja lokalnog potoka, došlo je do manjeg plavljenja jednog stambenog objekta.

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju gašenja požara na privatnom stambenom objektu, u ul. Ivana Markovića. Požar je lokalizovan i ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencija na gašenju požara, i to:

– od 11:05 do 12:40 sati, u Sjevernom logoru gdje su gorjele prostorije bivšeg kolektivnog centra.

– od 21:30 do 22:00 sati, u Vrapčićima gorjela trava i otpad,

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:15 do 11:50 sati, vršili su obilazak i zalijevanje vodom deponije Ada, zbog pojave dima,

– od 20:50 do 21:40 sati, u Klepcima gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 06:15 do 06:35 sati, na Domanovićima gorjela je trava i nisko rastinje.

Dana 22.08.2016.godine, realizovana je obuka ronilačkog tima Profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina.

Kanton Sarajevo

Općina Ilidža. Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo  imala je intervenciju na gašenju požara, jutros u 04:50 sati, u ulici Ace Purivatre br. 16, gdje su gasili požar u prizemlju privatne kuće. Požar je ugašen. U gašenju požara učestvovalo je sedam vatrogasaca sa dva vozila. Pričinjena je materijalan šteta. Povrijeđenih lica nije bilo.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Pripadnici vatrogasne jedinice Ljubuški gasili su požar otvorenog prostora u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, na lokalitetu Hardomilje. Opožareno je oko 1. ha trave i niskog rastinja. U gašenju požara učestvovala su tri vatrogasca sa jednom vatrogasnom cisternom.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. U naselju G. Orahovica, zaseoci Dobrinići i Ikići, zbog obilnih padavina došlo je do pojave klizanja tla, koje je oštetilo potporne zidove privatnih stambenih objekata.

Općina Kalesija. U naselju Zelina, došlo je do klizanja tla, koje je oštetilo lokalni put.

UDAR GROMA

Tuzlanski kanton

Općina Sapna. Općinska služba civilne zaštite Sapna dobila je prijavu, da je u toku noći sa 21./22.08.2016.godine, u naselju Zaseok, udario grom u privatni stambeni objekat. Pričinjena je manja materijalna šteta.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Dana 22.08.2016.godine, Kantonalni operativni centar Tuzla, primio je od Općinska služba civilne zaštite Lukavac prijavu o pronalsku jednog tromblona.

O navedenom su obaviješteni pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a, i to:

Općina Ilidža. Prijava od strane građanina, da je u ulici Izeta Čomora bb, pronađena jedna ručna bomba.

Općina Stari Grad. Prijava od strane građanina, da je u ulici Čadordžina br. 3, pronađen jedan nepoznat NUS.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS uklonuti u narednom periodu.

O S T A L O

STANJE NA PUTEVIMA

Zeničko-dobojski kanton

Završena  je sanacija klizišta na regionalnom putu R-444, na dijelu dionice Breza –Vareš na mjestu „Kapija“, saobraćaj se odvija nesmetano.

Zbog sanacije klizišta na lokalnoj cesti LC-8 Marin Han – Raduša, na dionici Bunar Sejmenpolje, za dane 18. – 25. 08.2016. godine, u periodu od 00 do 24,00 sati, u potpunosti će se obustaviti saobraćaj, koji će se odvijati postojećim alternativnim pravcima.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE