Deminerski tim FUCZ očistio lokaciju u Sklopovima kod Banovića za potrebe Rudnika mrkog uglja i Cementare Banovići

Operacijom čišćenja ove lokacije, koja se prije rata koristila za sječu ogrevnog drveta i branje šumskih plodova, stvoreni su uslovi za izvršenje geoloških istražnih radnji jer na ovoj površini i širem lokalitetu planiran je kamenolom “Sklopovi“ za potrebe Rudnika mrkog uglja Banovići i Cementare Banovići što je uvršteno u Nacrt prostornog plana općine Banovići.

Na ovom zadatku bio je angažovan deminerski tim FUCZ “Tuzla B“ koji je obavio zadatak čišćenja terena (deminiranja) na lokaciji Sklopovi u općini Banovići. Radovi su se izvodili manuelnom metodom (metal-detektor pipalica). Predmetna lokacija je u periodu 1992.-1994. godina bila između linija konfrontacije, a nakon toga iza položaja A RBiH.

Zbog uske trase šumske staze i informacija o zaostalim minama, zadatak je proširen te je na kraju radova urađeno reizviđanje i određene nove granice čišćene površine. Površina zadatka je bila 591 m2, a ukupno je očišćeno 892 m2 sumnjive površine.

Operacijom čišćenja ove lokacije, koja se prije rata koristila za sječu ogrevnog drveta i branje šumskih plodova, stvoreni su uslovi za izvršenje geoloških istražnih radnji jer na ovoj površini i širem lokalitetu planiran je kamenolom “Sklopovi“ za potrebe Rudnika mrkog uglja Banovići i Cementare Banovići što je uvršteno u Nacrt prostornog plana općine Banovići.

Nakon izvršenog zadatka obavljena je primopredaja ove očišćene površine krajnjem korisniku – općini Banovići.