Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.07.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u  laganom opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Zeničko-dobojski kanton

Dana 24.07.2016.godine, u poslijepodnevnim satima područja općina: Zenice, Žepča, Vareša i manjim dijelom Breze, zahvatilo je kratkotrajno nevrijeme popraćeno jakom olujnom kišom i gradom.

Trenutno stanje na dan 25.07.2016.godine

Općina Vareš. Na regionalnom  putu od Breze  prema Varešu, otežano je odvijanje saobraćaja kod dionoce zvane Kapija, usljed velikih količina vode. U daljnjem dijelu puta kod benzinske pumpe Energopetrola, došlo je do manjeg odrona, pa se koristi jedna traka. U toku dana očekuje se prohodnost puta. Tunel je bio kritičan ali je prohodan i pod nadzorom je.

Kritična sela,  selo Stupni do, pristup selu putem je onemugećen, zbog pojave klizišta na više mjesta, pa je put u popunosti uništen, na više mjesta. U klizištu po zadnjim informacijama kritično je i ugroženo oko 7 kuća i 1 štala je odnesena i uništena.

U selima Budoželje i Striježevo otežano je saobraćanje na putnim komunikacijama, usljed pojave na pojedinim mjestima klizišta koje prijeti normalnom odvijanju saobraćaja. Prema selima Ravne i Zubeta, takođe se otežano saobraća, zbog nanosa zemljanog materijala.

U gradu, na pojedinim mjestima došlo je do velikih zemljanih nanosa do pola metra uzrokovane izlijevanjem Bukovog potoka.

Općina Žepče. Na području općine Žepče usljed jake kiše potpuno je prekinuta dionica lokalnog puta prema zaseoku Jastrebac, u MZ Željezno polje, s tim da postoji  alterativni pravac preko zaseoka Mjestova Ravan, koji se trenutno koristi, zbog klizišta i nanosa koje je voda donijela sa sobom.

Selo Šahmani potpuo su odsječeni, na mjestu puta gdje je i prije bilo klizište uzrokovano poplavama 2014. godine,  velikom količinom vode u vidu bujice u potpunosti je uništilo ranije sanirano klizište, takođe  na više mjesta put je podkopan i oštećen u vidu zemljanih nanosa. Radna mašina je na terenu i intezivno se radi na sanaciji puteva.

Rijeka Željeznica je za kratko vrijeme brzo porasla što se tiče vodostaja i izlijevala se u priobalnim područjima kao i u blizini dvije kuće na području mjesta Donja Golubinja. Kuće se nalaze u neposrednoj blizini magistralnog puta M-17, u pravcu skretanja prema Željeznom polju.

Općina Breza. Na području općine Breza, u toku noći došlo je do izlijevanja rijeke Stavnje, na 6 mjesta, nije bilo većih šteta, došlo je do plavljenja manjim dijelom nekoliko kuća. Kao i plavljenja poljoprivredni usjeva uz rijeku, oko pola dva ujutro došlo je do povlačenja rijeke i smirivanja situacije.

U ostalim općinama Kantona nisu zabilježena niti zaprimljeni izvještaji o ugroženosti putnih komunikacija, ljudi i  materijalnih dobara, povodom nastalih padavina.

Posljednje informacije.

Općina Vareš. Na području Općine Vareš donešena je Odluka o progalašenju stanja prirodne i druge nesreće dana 24.07.2016.godine, nastale usljed obilnih padavina koje su izazvale poplave i odron zemljišta.

Općina Olovo. Dana 25.07.2016.godine, u dijelu Općine Olovo proglašeno je stanje prirodne i druge nesreće, a koje se odnosi na ulicu Krivajska, uzrokovano pojavom odrona.

Kanton Sarajevo

Općina Ilijaš. Jučer oko 18:00 sati, zbog jakog nevremena praćeno obilnim padavinama došlo je naglog povećanja vodostaja rijeke Ljubine i bujičnih voda i tom prilikom se rijeka Ljubina izlila iz svog korita na području Srednjeg, Moševića i Čevljanovića. Poplavljeno je oko deset objekata i došlo je do presjecanja putne komunikacije Donji Čevljanovići-Gajevi, te je ponovo pokrenuto klizište na lokalitetu Medojevića.

U večernjim satima održana je vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Ilijaš na čiji je priejdlog nadležni općinski organ proglasio stanje prirodne i druge nesreće na području MZ-e: Srednje i Ljubina i dijelova MZ Gajevi i Crna Rijeka, zbog jakog nevremena.

U cilju koordinacije na preduzimanju neophodnih mjera zaštite i spašavanja na ugorženo područje odmah je izašao direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.

Općinski štaba civilne zaštite je na ublaživanju i otklanjanju posljedica od jakog nevremena odmah angažovao mašine na račišćavanju korita rijeke Ljubine i osposobljavljanja putnih komunikacija. Oko 22:00 sati, došlo je do postepene normalizacije stanja i povlačenja rijeke Ljubine u korito. Poslije povlačenja rijeke iza iste je ostalo puno blata, granja i otpada. Dio navedenih područja je ostao bez vode i električne energije.

Prema informacijama dobijenih jutros stanje se na ugroženom području Općine Ilijaš normalizuje, uspostavljena je putna komunikacija Donji Čevljanovići-Gajevi. Ekipe Općinske službe civilne zaštite Ilijaš i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite se nalaze na terenu i preduzimaju neophodne mjere na otklanjanju posljedica od jakog nevremena.

Prema informacijama dobivenih iz preostalih općinskih operativnih centara civilne zaštite na području njihovih općina nije bilo većih posljedica zbog kišnih padavina.

Kanton 10.

Jučer u popodnevnim satima bilo je grmljavine i nevrijeme praćeno pojavom tuče.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije, i to;

-od 15:30 do 17:15 sati pored M-17 u Drežnici, gorjela trava i nisko rastinje,

-od 22:30 do 23:30 sati u naselju Buna, gdje je gorjela trava i nisko rastinje

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina ima je više intervencija na gašenju požara, i to:

– od 10:05 do 11:00 sati, na Domanovićima – krč, gorio otpad i nisko rastinje,

– od 11:50 do 13:00 sati, na Domanovićima, kod groblja, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:45 do 14:30 sati, u Gabela Polju, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:50 do 18:50 sati, u Dračevu – ustava, gorila trava i nisko rastinje,

Općina Čitluk. Od 22:00 do 23:30 sati, u Bijakovićima, gorjela trava i nisko rastinje.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Posušje. Požar otvorenog prostora na lokalitetu Kućište, mjesto Zagorje, koji je sinoć lokalizovan oko 20.00 sati, u toku noći zbog nepristupačnog terena požar se ponovno aktivirao. Jutros je usljed obilnih kišnih padavina, praćenih grmljavinom, došlo do samogašenja požara, na spomenutom lokalitetu. Opožareno je oko 3 ha trave i niskog rastinja. Trenutno  na području Kantona nema aktivnog požara.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u Džafer Mahali.

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Usljed obilnih kišnih padavina pripadnici vatrogasne jedinice Jajce imali su  tri intervencije:

– uklanjanje stable u blizini Doma AVNOJ-a, u vremenu od 17:25 do 18:15 sati,

– ispumpavanje vode iz privatne kuće, u vremenu od 17:45 do 18:45 sati,

– ispumpavanje vode iz zgrade poliklinike „Bios”, u vremenu od 18:45 do 19:00 sati.

Općina Travnik. Vatrogasci TVJ Travnik imali intervenciju na lokalitetu Kraljevice gdje je grom udario u stub od električne energije. Ekipe Elektrodistibucije isključile napon a usljed obilnih padavina dolaskom vatrogasaca požar je već bio ugašen.

Gornji Vakuf – Uskoplje. Dana 24.07.2016.godine, usljed jakih kišnih padavina došlo je do djelimične blokade puta prema naselju Valice. Interveniralo je komunalno poduzeće i saniralo put prema naselju.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imali su dvije manje intervencije na gašenju niskog rastinja.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Pale. Dana 22.07.2016.godine, nakon dojave građana o pronalasku NUS-a u mjestima Voznica i Međugrad, općina Pale Federacije BiH. Tun tim „A“ izašao je na lice mjesta i preuzeo 3 komada PMRA-2A, te jedan projektil kalibra 76 mm. Preuzeti NUS je uredno uskladišten.

O S T A L O

Hercegovačko-neretvanski kanton

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Općina Konjic. Jučer u 17:00 sati, GSS Konjic je zaprimila telefonski poziv od strane dvije osobe sa Boračkog jezera, koje su se predstavile kao Ogi i Ana, koje su obavijestile dežurnog GSS-a, da je njihova prijateljica Ema Smile, 31.godina, iz Holandije, nestala u kanjonu rijeke Rakitnice, gdje je učestvovala u ekspediciji, sa grupom prijatelja.

Po primljenoj informaciji, pet pripadnika GSS-a Konjic, odmah su izašli na lice mjesta i nakon tri i po sata, tačnije u 20:30 sati, nestala osoba je pronađena. Državljanka Holandije se izgubila u kanjonu usljed nevremena koje je u poslijepodnevnim satima zahvatilo kanjon rijeke Rakitnice. Prilikom pronalaska, osoba se nalazila u dehidriranom stanju, nakon čega joj je ukazana prva medicinska pomoć. Osoba je trenutno zbrinuta i nalazi se u dobrom stanju.

Intervencija pripadnika GSS-a Konjic završila se u 20:45 sati.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE