U Sarajevu održana Međunarodna ljetna škola “Upravljanje u kriznim situacijama”

Federalna uprava civilne zaštite, kao strateški partner ovog projekta, koja je krajem 2015. godine sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu potpisala Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji, obezbijedila je potrebna materijalno-tehničkih sredstava za realizaciju praktične vježbe tokom ove Ljetne škole, dok je direktor FUCZ Fahrudin Solak, kao predavač, sudjelovao u okviru programa ove Škole.

Međunarodna ljetna škola  “Upravljanje u kriznim situacijama”, u organizaciji Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i u partnerstvu sa Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske, održana je u Sarajevu od 15.  do 21. jula 2016. godine.

U radu ove Ljetne škole učestvovalo je više od 80 polaznika, i to profesionalaca i praktičara iz organizacija čiji je djelokrug širi kontekst sigurnosti, volontera nevladinog sektora, te studenata iz Hrvatske, Srbije, sa Kosova i iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz FUCZ Ljetnu školu pohađala su i uspješno završila dva polaznika.

Predavači su bili iz regije, akademsko osoblje i stručnjaci iz prakse, koji su sprovodili intenzivnu sedmodnevnu teoretsku i praktičnu obuku polaznika u cilju savladavanja programa upravljanja u kriznim situacijama.

Bilo je riječi i o novom zajedničkom master studiju “Krizni menadžment u sigurnosnom sektoru”, koji od oktobra pokreće Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u saradnji sa partnerima, kao jedinstven studijski program na prostoru Bosne i Hercegovine. Upravo imajući u vidu aktuelne globalne sigurnosne izazove, kao što su terorizam, oružani sukobi, migracijska i izbjeglička kriza, te gotovo svakodnevne krizne situacije, te prepoznajući značaj dobre pripremljenosti svih struktura na hitne odgovore, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kreirao je ove akademske programe, kao doprinos funkcionalnoj edukaciji kadra iz sistema zaštite i sigurnosti.

Federalna uprava civilne zaštite, kao strateški partner ovog projekta, koja je krajem 2015. godine sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu potpisala Sporazumom o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji, obezbijedila je potrebna materijalno-tehničkih sredstava za realizaciju praktične vježbe tokom ove Ljetne škole, dok je direktor FUCZ Fahrudin Solak, kao predavač, sudjelovao u okviru programa ove Škole.

Partneri u realizaciji ovog regionalnog projekta bili su i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske. Također, podršku u realizaciji ove Ljetne škole iskazali su i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Crveni križ/krst Federacije BiH, Hrvatska vatrogasna zajednica, Velika Gorica, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Univerzitet AAB iz Prištine, Visoka škola “Logos centar” Mostar, Visoka škola “CEPS – Centar za poslovne studije” Kiseljak, te Centar za društvena istraživanja Burč Univerziteta.