Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane  24./25.03.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 24.03.2022. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 704 uzorka, od čega je 99 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U proteklih 24 sata na području Kantona testirane su 74 osobe na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 19 novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalazi 199 osoba. Pozitivna je 141 osoba.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona na koronavirus testirano 9587 osoba, od kojih je 4731 pozitivna (4564 osobe su izliječene, 153 osobe su preminule), a aktivno je 14 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 24.03.2022. godine, uzorkovan je materijal kod 12 osoba na COVID-19. Prema rezultatima testiranja dvije osobe su pozitivne. Zaključno sa 24.03.2022. godine, aktivno je zaraženo šest osoba, oporavljeno je 3947 osoba, a 127 osoba je preminulo.

 

Kanton 10

Dana 23.03.2022. god na području Kantona 10 testirano je pet osoba na  COVID-19, od kojih niko nije bio pozitivan.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je osam intervencija na gašenju požara, i to:

– u naselju Gata-Pećina gorjela je štala.

– u poslovnoj zoni Kombiteksa gorjela je upravna zgrada.

– u naselju Orljani gorjela je trava.

– u mjestu Kulen Vakuf-Lužine gorjela je trava i nisko rastinje.

– u mjestu Orašac -Stari Grad-Ćelije požar šume. Zbog nepristupačnosti terena požar nije do kraja ugašen.

– u mjestu Vrsta -Gata gorjela je šuma i nisko rastinje.

– u mjestu Vrsta  gorjela je trava i dio šume.

– u mjestu Veliki Cvjetnić požar šume. Zbog nepristupačnosti terena požar nije do kraja ugašen.

Općina Bosanska Krupa.  Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je šest intervencija na gašenju požara, i to:

– od 13:50 do 14:30 sati u mjesto Bužimkići, gorjela je trava i nisko rastinje.

– od 14:16 do 16:00 sati u mjesto Vranjska, gorjela je šuma.

– od 12:20 do 20:00 sati u mjestu Jezerski, gorjela je šuma.

– od 15:30 do 20:00 sati u mjestu Jezerski, gorjelo je nisko rastinje i šuma.

– od 18:45 do 19:50 sati u mjestu Vranjska, gorjela je šuma.

– od 20:42 do 21:30 sati u mjestu Vranjska, gorjela je trava.

Općina Bosanski Petrovac.Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervencije na gašenju požara od 11:00 do 13:30 sati u  mjestu Medeno polje, gdje je gorjela trava.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je devet intervencija na gašenju požara, i to:

– od  09:10 do 10:30 sati u mjestu Redžepovići, gorio je električni stup.

– od 12:00 do 14:00 sati u mjestu Gornja Barska, gorjela je šuma i nisko rastinje.

– od 12:20 do 13:45 sati u mjestu Polje, gorjelo je nisko rastinje.

– od 13:30 do 15:00 sati u mjestu Tržac-Muharemovići gorjelo je nisko rastinje, jedno lice je smrtno stradalo prilikom gašenja požara.

– od 14:00 do 15:15 sati u mjestu Šepići, gorjelo je nisko rastinje.

– od 15:10 do 16:40 sati u mjestu Mihaljevac, gorjelo je nisko rastinje.

– od 13:30 do  19:15 sati u mjestu Veladžići-Donja Koprivna, gorjela je šuma i trava.

– od 16:25 do  17:40 sati u mjestu Čatakovići, gorjelo je nisko rastinje.

– od 20:45 do 23:00 sati u mjestu Bajramovići, gorjela je šuma.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 08:36 do 12:00 sati u mjesto Modra, gorjela je šuma.

– od 12:30 do 13:20 sati u mjesto Krkojevci, gorjelo je nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

– od 09:40 do 19:00 sati u mjestu Stabandža, gorjela je šuma.

– od 17:30 do 19:00 sati u mjestu Todorovska Slapnica, gorjela je šuma.

– od 20:00 do 21:20 sati u mjestu Bosanska Bojna, gorjela je šuma.

– od 19:53 do 20:25 sati ul. Hamdije Pozderca, gorjelo je smeće.

– od 17:40 do 23:20 sati u mjestu Stabandža, gorjela je šuma.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Konjic.  I dalje je aktivan požar iznad Spiljana. Upućen je Zahtjev za pomoć helikoptera OS BiH. Aktivan je i požar iznad mjesta Trusina, a tokom dana spriječeno ugrožavanje kuće i vikendice. Vatrogasna jedinica grada Konjica osim toga imala je još pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 13 :10 do 13:50 sati, gorjela šuma i nisko rastinje u blizini Garden City-a.

– od 13:20 sati, gori mješovita šuma i trava na lokaciji Jažve.

– od 13:50 do 15:50 sati, gorjela napuštena kuća u naselju Turija.

– od 20:00 sati, gori hrastova i bukova šuma u mjestu Ljubuča -Bjelimići.

– od 23:24 do 23:40 sati,  gorio otpad u kontejner u ulici Pave Anđelića.

Općina Prozor- Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor- Rama imala je 13 intervencija na gašenju požara i to:

– od 09:00 do 10:45 sati,  gori trava i nisko rastinje između sela Tošćanica – Lizoperci. Požar nije ugašen zbog miniranog terena.

– od 10:40 do 11:40 sati, gorjela trava i nisko rastinje u blizini sela Lug (kod groblja).

– od 13:45 do 15:00 sati, gorjela trava i nisko rastinje u blizini naselja Dole.

– od 14:25 do 16:30 sati, gorjela šuma i nisko rastinje između sela Šćipe i Pajići. Djelomično ugašeno zbog miniranog područja i nepristupačnog terena.

– od 15:05 do 16:25 sati, gorjela trava i nisko rastinje u selu Donje Blace. Djelomično ugašeno.

– od 17:05 do 19:15 sati, u selu Donje Blace ponovno se aktivirao požar koji je prijetio kućama.

– od 17:25 do 19:30 sati, gorjela šuma i nisko rastinje u blizini sela Dobroša.

– od 15:30 do 17:30 sati, gorjela trava i nisko rastinje na planini Zahum.

– od 20:30 sati ponovno se aktivirao požar u selu Donje Blace koji prijeti kućama. Djelomice je ugašen oko 21:45 sati.

– od 19:00 do 20:30 sati,  gorjela trava i nisko rastinje između sela Paljike i Borovnica.

– od 21:10 do 22:00 sati, gorjela trava i nisko rastinje u blizini sela Paljike (kod groblja).

– od 22:20 do 23:30 sati, gorjela trava i nisko rastinje iznad gradske Crkve.

– od 01:30 do 02:15 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Sinjskoj ulici.

Na području općine još uvijek su aktivna dva požara na nepristupačnom terenu: Lug – Višnjani – Mluša i Krančići – Duge, te se očekuje pomoć helikoptera OS BiH.

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 09:25 do 11:45 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Gornjoj Drežnici.

– od 13:45 do 16:00 sati, gorjela šuma u Željuši.

– od 14:00 do 18:35 sati, gorjela trava i nisko rastinje na Sretnicama.

– od 16:10 do 17:30 sati, gorio krov porodične kuće u Željuši.

– od 17:40 do 18:15 sati, gorjela trava pored M-17, kod nadvožnjaka za Aerodrom Mostar.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je osam intervencija na gašenju požara i to:

– od 11:50 do 13:00 sati, gorjelo smeće i trava u Svitavi.

– od 14:43 do 15:23 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Gabeli.

– od 15:07 do 16:30 sati, gorjela obiteljska kuća u na Zabrdalju.

– od 16:00 do 17:20 sati, gorjela šuma i nisko rastinje u Gnjilištima.

– od 17:10 do 18:20 sati, gorjela trava i nisko rastinje na Rečicama.

– od 18:22 do 19:12 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Prćavcima.

– od 21:15 do 21:45 sati, gorjela trava i nisko rastinje Čeljevu.

– od 00:10 do 00:40 sati, gorjele gume u Adi.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 11:10 do 12:20 sati, gorjela trava, nisko rastinje i smreka u Čalićima.

– od 12:45 do 13:35 sati, gorjela trava, nisko rastinje i šuma u Služnju.

– od 15:20 do 16:50 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Bijakovićima.

– od 17:00 do 18:10 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Gornjoj Blatnici.

– od 23:05 do 23:35 sati, gorjelo smeće u kontejneru na izlazu iz Čitluka.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervenciju na gašenju požara od 17:40 do 19:00 sati na lokaciji Rotimlja – Dolovi, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 0,5 ha.

Općina Neum. I dalje je aktivan požar na deponiji otpada Klepovica.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 16:33 do 17:30 sati, gorjelo nisko rastinje na Mircima.

– od 20:35 do 21:30 sati, gorjela trava u Doljanima (Skok).

– od 21:30 do 22:30 sati, gorjela trava u Doljanima (ulaz u selo).

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasana jedinica Banovići je imala četiri intervencije na gašenju požara i to:

 • nisko rastinje u naselju Mušići,
 • nisko rastinje u naselju Bučik (u dva navrata),
 • požar na kući u naselju Grivice.

Grad Živinice. Vatrogasana jedinica Živinice je imala šest intervencija na gašenju požara i to:

 • nisko rastinje i trava Gornja Lukavica,
 • nisko rastinje i trava kod gradskog mezarja u Živinicama,
 • nisko rastinje i trava u selu Gračanica,
 • nisko rastinje u naselju i divlja deponija smeća u naselju Ciljuge,
 • nisko rastinje kod Rajskog jezera u naselju Bašigovci,
 • nisko rastinje u naselju Strašanj.

Grad Srebrenik. Vatrogasana jedinica Srebrenik je imala četiri intervencije na gašenju požara:

 • nisko rastinje u naselju Sječe,
 • nisko rastinje u naselju Donji Moranjci,
 • nisko rastinje i šuma u naselju Cerik,
 • nisko rastinje i šuma u naselju Previle, lokalitet Marina Glava.

Općina Lukavac. Vatrogasana jedinica Lukavac je imala četiri intervencije na gašenju požara i to:

 • nisko rastinje u naselju Devetak,
 • nisko rastinje u naselju Turija,
 • nisko rastinje u naselju Kruševica,
 • nisko rastinje u naselju Prline.

Općina Kalesija. Vatrogasana jedinica Kalesija je imala dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • nisko rastinje u naselju Donje Vukovije,
 • nisko rastinje u naselju Gornje Hrasno.

Grad Gračanica. Vatrogasana jedinica Gračanica je imala intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i korova u MZ Džakule.

Grad Gradačac. Vatrogasana jedinica Gradačac je imala dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • nisko rastinje u naselju Vida 2,
 • kotlovnica u naselju Krčevina, MZ Mionica.

Grad Tuzla. Vatrogasana jedinica Tuzla je imala sedam intervencija na gašenju požara i to:

 • nisko rastinje u naselju Breške,
 • nisko rastinje u naselju Gojino Brdo,
 • nisko rastinje u naselju Bosanska Poljana,
 • nisko rastinje u naselju Trnovac,
 • tri puta kontejner u gradu.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega imala je osam intervencija na gašenju požara  i to:

-od 12:20 do 12:50 sati, 2 vatrogasaca s  vozilom  gasili su požar u mjestu Mokro. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 1.000 m² površine.

– od 12:50 do 13:20 sati, 3 vatrogasaca s vozilom  gasili su požar u Širokom Brijegu, na lokalitetu Cvrčkov Potok. Gorjela je šuma, trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 5.000 m² površine.

– od 14:00 do 15:00 sati, 2 vatrogasaca s vozilom  gasili su požar u mjestu Mokro. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 2.000 m² površine.

– od 14:15 do 16:00 sati, 2 vatrogasaca s vozilom  gasili su požar u mjestu Jare. Gorio je otpad na divljoj deponiji.

– od 16:10 do 17:40 sati, 2 vatrogasaca s 1 vozilom  gasili su požar u mjestu Uzarići. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 7.000 m² površine.

– od 16:40 do 18:20 sati, 2 vatrogasaca s 1 vozilom  gasili su požar u Širokom Brijegu na lokalitetu Brig. Gorio je otpad na divljoj deponiji.

– od 18:15 do 18:40 sati, 2 vatrogasaca s 1 vozilom  gasili su požar u Širokom Brijegu na lokalitetu Mekovac. Gorio je otpad na divljoj deponiji.

– od 19:00 do 20:45 sati, 3 vatrogasaca s 1 vozilom  gasili su požar u mjestu Donja Britvica. Gorjela je šuma, trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 15.000 m² površine..

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je dvije intervencije na gašenju požara  i to:

– od 09:15 do 11:00 sati, 2 vatrogasaca s vozilom, uz pomoć šumara i mještana  gasili su požar na brdu Triskovac. Gorjela je borova šuma i trava. Opožareno je oko 5.000 m² površine.

– od 14:45 do 15:50 sati, 2 vatrogasaca s vozilom gasili su požar u mjestu Rakitno, na lokalitetu Poklečani. Gorjela je trava koja je zahvatila košnice pčela – izgorjelo je šest košnica. Policija Posušje je dojavila da ima povrijeđenih osoba i dolaskom na intervenciju vatrogasci su zatekli djelatnike Policijske uprave Posušje i djelatnike Doma zdravlja Posušje i beživotno muško tijelo (1943.). Očevid i istragu obavljaju djelatnici policije.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je četiri intervencije na gašenju požara  i to:

– od 11:15 do 15:00 sati, 4 vatrogasca s 2 vozila gasili su požar u mjestu Dole. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 10.000 m² površine.

– od 16:50 do 18:20 sati, 3 vatrogasaca s vozilom gasili su požar u mjestu Prolog. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 4.000 m² površine.

– od 18:30 do 19:15 sati, 4 vatrogasaca s 1 vozilom  gasili su požar u mjestu Vitina. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 2.000 m² površine.

– od 19:20 do 20:00 sati, (3 vatrogasaca s 1 vozilom)  gasili su požar u mjestu Mostarska Vrata. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 500 m² površine.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je tri intervencije na gašenju požara  i to:

– od 15:30 do 18:20 sati, 4 vatrogasaca s vozilom i 6 pripadnika s 2 vozila DVD-a Gorica, uz pomoć mještana  gasili su požar u mjestu Sovići, na lokalitetu Jasaci koji je ugrožavao kuće. Gorjela je šuma, trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 3.000 m² površine. U požaru je izgorjela drvarnica sa drvima. Požar je zahvatio i krov kuće ali brzom intervencijom vatrogasaca kuća je uspješno obranjena.

– od 17:55 do 18:40 sati, 6 vatrogasaca s 2 vozila  gasili su požar u mjestu Blaževići. Gorjela je šuma, nisko rastinje i trava. Opožareno je oko 1.000 m² površine.

– od 18:55 do 20:30 sati, 4 vatrogasaca s vozilom  gasili su požar u mjestu Drinovci. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 6.000 m² površine.

 

Zeničko-dobojski kanton

 

Kantonalna uprava civilne zaštite Ze-Do kantona izdala je upozorenje:

UPOZORAVAJU SE GRAĐANI DA IZBJEGAVAJU PALJENJE VATRE NA OTVORENOM PROSTORU, KAO I U BLIZINI ŠUMA KAKO NE BI DOŠLO DO ŠIRENJA POŽARA I IZAZIVANJA OPASNOSTI PO LJUDSKE ŽIVOTE I MATERIJALNA DOBRA. A AKO SE VRŠI ČIŠĆENJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA, PALJENJE OTPADA VRŠITI NA NAČIN DA SE PRIKUPI OTPAD NA JEDNO MJESTO I KONTROLISATI ZAPALJENI OTPAD. NIKAKO OSTAVLJATI VATRU BEZ NADZORA. ISTO TAKO TROŠIMO VATROGASNE RESUSRSE NA OVU VRSTU POŽARA I DOVODIMO U OPASNOST NAŠE VATROGASCE, KAO I OSTALE UČESNIKE U GAŠENJU POŽARA. TAKOĐE, PALJENJE VATRE NA OTVORENOM PROSTORU I OSTAVLJANJE ISTE BEZ NADZORA PO KRIVIČNOM ZAKONU SE KATEGORIŠE KAO IZAZIVANJE OPĆE OPASNOSTI.

 

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj  imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u 11:55 sati na gašenju niskog rastinja umjestu Ošve,

– u 15,05 sati na gašenju niskog rastinja i šume u mjestu Adže – općina Žepče.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

– u mjestu Brezik-Hum na gašenju niskog rastinja, suhe trave i šume,

– u mjestu Biljačić, na gašenju niskog rastinja i suhe trave,

– u mjestu Uljići, na gašenju niskog rastinja,

– u mjestu Paravci na gašenju niskog rastinja,

– u mjestu Ridžali-Biljačić, na gašenju niskog rastinja, suhe trave i šume.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– trava i nisko rastinje u naselju Brnj,

– otpadni materijal u naselju Varda.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je osam intervencija na gašenju požara, i to:

– suhe trave i niskog rastinja – Ul. 9 Maja,

– šume – Pavine kuće (Donje Babino),

– suhe trave i niskog rastinja – Mošćanica,

– suhe trave i niskog rastinja – Ričice,

– suhe trave i niskog rastinja – Jagodići,

– šume – Zmajevac,

– suhe trave i niskog rastinja – Kamberovića Čikma,

– suhe trave i niskog rastinja – Peševići.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je devet intervencija na gašenju požara, i to:

– u 13:03 sati, na gašenju požara šume u naselju Vratnica,

– u 13:55 sati, na gašenju požara niskog rastinja i trave u naselju Dobrnje lokalitet Grab,

– u 15:40 sati, 2 intervencije na gašenju trave i niskog rastinja na dva lokaliteta u naselju Prijeko,

– u 17:48 sati, na gašenju požara šume u naselju Smršnica,

– u 18:50 sati, na gašenju požara šume u naselju Muhašinovići,

– u 19:00 sati, na gašenju požara trave i niskog rastinja u naselju Arnautovići,

– u 19:10 sati, na gašenju požara trave i niskog rastinja u naselju Liješeva,

– u 22:35 sati, na gašenju požara šume u naselju Liješeva.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– u 09:55 sati  u naseljenom mjestu Medakovo gdje je gorjela šuma i nisko rastinje površine oko 1 dunuma. U gašenju su učestvovala 2 vatrogasca i 10 građana. Ekipa PVJ je u 11:40 sati ponovo intervenisala u naseljenom mjestu Medakovo na istoj lokaciji  gdje je gorjela šuma površine oko 0,5 dunuma. U gašenju su učestvovala 2 vatrogasca i 10 građana.

– u 16:25 sati u naseljenom mjestu Piljužići gdje je gorjela šuma i nisko rastinje površine oko 2 dunuma. U gašenju su učestvovala 2 vatrogasca i 1 građanin.

– u 18:49 sati u naseljenom mjestu Vukovo gdje je gorjela šuma i  nisko rastinje površine oko 10 dunuma. U gašenju su učestvovala 4 vatrogasca i 7 mještana.

Svi požari su ugašeni. U požarima je prouzrokovana materijalna šteta, a povrijeđenih nije bilo.

 

Posavski kanton

Općina Orašje. Dana 23.03.2022. godine, u 15:27 sati, izbio je požar u Kostrču. Gorjelo  je drveće u međi i suha trava.  Na intervenciju su izašli DVD Donja Mahala i požar stavili pod kontrolu. Nije bilo veće štete.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bugojno imalo je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– u mjestu Kotezi, gorjelo nisko rastinje, suha trava i šuma,

– u mjestu Donji Boganovci, gorjela suha trava,

– u mjestu Glavice, gorjela suha trava,

– u mjestu Vesela, gorjelo nisko rastinje i suha trava.

Općina Busovača. Dobrovoljno vatrogasno društvo Busovača imalo je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– na lokaciji Carica, gorjelo nisko rastinje,

– u mjestu Ravan, gorjelo nisko rastinje,

– u mjestu Drljepani, gorjelo nisko rastinje.

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Vatrogasna jedinica općine Gornji Vakuf-Uskoplje imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Paloć, gdje je izbio veći šumski požar, te su radnici šumarije gasili više manjih požara na prostoru cijele općine.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

– u naselju Smionica, gorjelo nisko rastinje i šuma,

– u naselju Cvitović, gorjela suha trava,

– u naselju Smionica, gorjelo nisko rastinje i šuma,

– u naselju Spajići, gorjela suha trava,

– u naselju Kamenice, gorjela suha trava.

Općina Kiseljak. Vatrogasna jedinica općine Kiseljak imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u mjestu Bilalovac, gorjelo nisko rastinje i korov,

– u mjestu Palež, gorjelo nisko rastinje i korov.

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je devet intervencija na gašenju požara, i to:

– u mjestu Pokrajčići, gorjelo nisko rastinje i suha trava

– u mjestu Gornja Bojna, gorjela suha trava

– u mjestu Bandol, gorjela suha trava

– u mjestu Kula, gorjelo nisko rastinje i suha trava

– u mjestu Mehurić, gorjelo nisko rastinje i suha trava

– u mjestu Karaula, gorjela suha trava i otpad

– u mjestu Malići, gorjelo nisko rastinje i suha trava

– u mjestu Gornje Putićevo, gorjela suha trava

– u mjestu Mosor, gorjelo nisko rastinje i suha trava.

Općina Vitez. Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva općine Vitez imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Gaćice, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez imali su tri intervencije na gašenju požara, i to:

– u lokaciji Revir, gorjelo nisko rastinje i šikare,

– u mjestu Prnjavor, gorjelo nisko rastinje i šikare,

– u mjestu Počulica, požar šikare.

Svi požari su ugašeni.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu veću i 26 manjih intervencije na gašenju požara. Veća intervencija je bila u ulici Mahmuta Bušatlije, Općina Novi Grad, gdje je gorio stambeni objekat. Informacija o požaru je zaprimljena u 12:14 sati. U gašenju su učestvovale 2 vatrogasne ekipe (14 vatrogasaca). Požar je lokalizovan u 12:29 sati, a potpuno likvidiran u 13:26 sati.

Manje intervencije su bile: jedna na gašenju kontejnera sa smećem, 21 na gašenju niskog rastinja, jedna na gašenju dimnjaka na stambenom objektu, jedna na gašenju zapaljenog smeća na otvorenom prostoru, jedna na gašenju zapaljenog električnog stuba, jedna na gašenju zapaljenog napuštenog objekta, kao i tri tehničke intervencije (obezbjeđenje pri tankovanju goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, te spašavanje osobe iz smetljarnika u zgradi).

 

Kanton 10

Općina Tomislavgrad. Na području općine u protekla 24 sata zabilježeno je sedam požara u periodu od 8:30 do 21:00 sat. Svi požari su ugašene od strane Profesionalne vatrogasne jedinice i uz pomoć djelatnika Šumarije.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području općina Travnik i Žepće timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su dva eksplozivna sredstva.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR