Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada, poziv za dostavu komentara i obrazac