Sažetak dopune redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 24.03.2022.godine, 14:15 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar.

Od 13:45 sati, aktivan je požar na lokalitetu Željuša – Humac, gdje gori šuma.

Grad Konjic.

Kako doznajemo od dežurnog operativca  PVP Konjic, trenutno su na području Grada Konjica aktivna 4 požara, i to u Spiljanima, Trusini, Tušćica prema naselju Prevlja, od 13:20 sati i požar na lokaciji Vrabač – Jažve od 13:00 sati.

Općina Prozor –Rama.

Od dežurnog operativca DVD Rama, doznajemo da su na području Općine još uvijek aktivna 3 požara i to u blizini sela Duge, zatim između sela Perići i Dobroša, i između sela Lug i Mluša ,a od 13:30 sati gori šuma u mjestu Plješevica.

Tražena pomoć OS BiH (helikopter) nije stigla.

Općina Neum.

Prema informaciji koju smo dobili od dežurnog u OCCZ Neum     požar na lokalitetu Klepovica (deponija smeća) još uvijek aktivan, ali je pod kontrolom.

                                                                                                                                   

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Općina Pale FBiH. Jučer u 16:00 sati, došlo je do požara u neposrednoj blizini doma zdravlja, gdje je gorila trava i mješovita šuma.Na lice mijesta izašli su vatrogasci, policija i uposlenici JP BPŠ Goražde. Požar je lokalizovan oko 17:30 sati. Nije počinjenja veća materijalna šteta.

Općina Foča FBiH. Na podrčju općine Foča FBiH dogodio se požar u 19:00 sati, u blizini sela Radeljevići, u mjesnoj zajednici Jabuka. Požar nije ugrožavao stambene niti druge objekte,  gorila je sitna trava i nisko rastinje. Niska temeperatura je ugasila požar

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR