Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.03.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 U protekla 24h, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je ukupno 952 uzorka, od čega je 121 pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima/županijama u Federaciji BiH, osim u Bosansko-podrinjskom.

Zapadnohercegovački kanton

U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 56 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovane su 22 novozaražene osobe. U samoizolaciji se nalazi 199 osoba. Pozitivne su 153 osobe.

 Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona na koronavirus testirano 9587 osobe, od kojih je 4728 pozitivna (4558 osoba je izliječeno, 153 osobe su preminule), a aktivno je 17 osoba.

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 23.03.2022. godine, uzorkovan je materijal kod 19 osoba na COVID-19. Prema rezultatima testiranja nema pozitivnih osoba. Zaključno sa 23.03.2022. godine, aktivno je zaraženo pet osoba, oporavljeno je 3946 osoba, a 127 osoba je preminulo.

 Kanton 10

Dana 23.03.2022. god na području Kantona 10 testirano je 19 osoba na  COVID-19, od kojih je sedam osoba pozitivno.

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać.  Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u mjestu Hrnjadi, gdje je gorjela kuća,
 • u mjestu Ružica, gdje je gorjelo prizemlje kuće,
 • u mjestu Golubić, gdje su gorjela drva u pilani,
 • u mjestu Brekovica, gdje je gorjela trava, te
 • u mjestu Golubićke bare, gdje je gorjela trava, te
 • u mjestu Martin brod-Očijevo, gdje je gorjela šuma. Svi požari su ugašeni.

Općina Bosanska Krupa.  Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je  intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:45 do 11:50 sati, mjesto Ljusina, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 12:15 do 13:10 sati, mjesto Jezerski, gdje je gorjela šuma,
 • od 13:02 do 14:20 sati, mjesto Veliki Badić, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 13:20 do 10:00 sati, mjesto Ćojluk, gdje je gorjela šuma,
 • od 15:00 do 18:00 sati, mjesto Mazaferovići, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 16:45 do 18:15 sati, mjesto Jasenica, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 18:00 do 19:30 sati, mjesto Bužimkići, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 18:30 do 19:45 sati, mjesto Ćojluk, gdje je gorjelo nisko rastinje, te
 • od 20:35 do 23:30 sati, mjesto Veliki radići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 11:30 do 18:30 sati, mjesto Šišići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 12:40 do 13:00 sati, mjesto Tatari, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 13:00 do 16:50 sati, mjesto Ćoralići, gdje je gorjela je šuma, te
 • od 19:00 do 20:30 sati, mjesto Osredak, gdje je gorjela

Općina Bosanski Petrovac.Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervencije na gašenju požara niskog rastinja u mjestima Kolunić te Kapljuh.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša  imala je intervencije na gašeju požara i to:

 • od 09:03 do 09:40 sati, ulica 1 Maja, gdje je gorio dimnjak,
 • od 14:20 do 16:40 sati, mjesto Šabići, gdje je gorjela šuma,
 • od 16:30 do 20:00 sati, mjesto Todorovo, gdje je gorjela šuma i trava,
 • od 19:00 do 19:50 sati, mjesto Šiljkovača, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 20:00 do 23:35 sati, mjesto Kudići, gdje je gorjela šuma, te
 • od 01:57 do 04:30 sati, mjesto Stabandža, gdje je gorjela šuma. .

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most  imala je intervencije na gašenju požara niskog rastinja  u mjestima: Čirkići, Vrhpolje, Modra, te Stari majdan.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 08:25 do 08:40 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Zaliku,
 • od 08:45 do 09:25 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na Žovnici.
 • od 08:50 do 10:30 sati, gdje je gorio montažni objekt u ulici Maršala Tita,
 • od 12:50 do 16:00 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Sovićima,
 • od 15:20 do 16:15 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na Bunskim kanalima,
 • od 18:25 do 19:55 sati, gdje je gorjelo nisko rastinje u Drežnici,
 • od 18:30 do 18:55 sati, gdje je gorio otpad u ulici Blajburških Žrtava,
 • od 20:00 do 21:10 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na Gubavici,
 • od 19:55 do 00:40 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Gornjoj Drežnici te
 • od 21:20 do 22:10 sati, gorila kuća u Ortiješu.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 08:00 do 09:50 sati, gdje je gorjelo rastinje i trava u Čeljevu,
 • od 10:10 do 11:45 sati, gdje je gorjelo rastinje i trava u Čeljevu,
 • od 10:15 do 11:45 sati, gdje je gorio otpad i rastinje u Adi,
 • od 11:35 do 12:30 sati, gdje je gorio otpad u Lokvama,
 • od 12:35 do 13:05 sati, gdje je gorjela trava na Bivoljem Brdu,
 • od 13:10 do 14:00 sati, gdje je gorjelo rastinje u Gabeli,
 • od 14:25 do 15:10 sati, gdje je gorjelo rastinje u Čeljevu,
 • od 15:30 do 16:10 sati, gdje je gorjelo rastinje u Višićima,
 • od 15:50 do 17:00 sati, gdje je gorjela trava i rastinje uz kasarnu u Gabel,.
 • od 16:15 do 17:00 sati, gdje je gorjelo rastinje na Bivoljem Brdu,
 • od 17:05 do 17:35 sati, gdje je gorjela trava u Gabeli,
 • od 17:25 do 17:55 na Počitelj brdu, gdje je gorjela trava, te
 • od 21:10 do 21:45 sati, gorjela trava u Čeljevu.

Općina Konjic. Od 07:00 sati vatrogasci su angažirani na požaru iznad sela Spiljani. Zbog velike požarne linije i teškog terena, požar ostao aktivan, bez opasnosti da ugrozi objekte. Gori borova i hrastova šuma.

 • od 12:50 sati, gori borova i hrastova šuma iznad mjesta Trusina. Požar lokaliziran, ali je ostao aktivan,
 • od 13:20 do 16:15 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje kod sela Bolobani,
 • od 17:30 do 18:35 sati, gdje je gorjela trava i nisko ratlinje u mjestu Zabrđe, te
 • od 18:35 do 19:20 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u mjestu Idbar.

 Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara smreke, šume trave i niskog rastinja u mjestima: Međugorju kod groblja Junčuša, Kovačici, Služnju, Čerinu te Popovićima.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestima: Sovićima,Junuzovićima, D. Paprasku, Mircima te u Mijićima gdje je gorjela.

Općina Prozor-Rama. Od 11:40 do 13:00 sati, gdje je gorio voćnjak i nisko raslinje u selu Borovnica.

 • Od 10:30 sati, gori šuma i nisko rastinje u blizini sela Perići. Djemično ugašeno zbog nepristupačnosti terena u 12:40 sati.
 • Od 14:40 sati, gori šuma i nisko rastinje u blizini sela Doščica. Djelomično ugašeno zbog nepristupačnosti terena do 16:30 sati.
 • Od 16:30 sati, gori šuma i nisko rastinje između sela Duge i Donji Krančići. Djelomično ugašen do 19:00 sati.
 • Od 18:40 do 20:00 sati, gori trava i nisko rastinje između sela Ometala i Ćališi.
 • Od 19:00 sati gori šuma između sela Duge i Donji Krančići. Djelomično ugašen zbog nepristupačnosti terena do 21:30 sati.

Još uvijek je aktivan požar kod sela Lug na nepristupačnom terenu gdje se očekuje pomoć OS BiH (helikoptera).

Općina Neum. Aktivan je požar na deponiji otpadnog materijala Klepovica. Vatrogasci su na terenu.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervencije na gašenju požara od 12:50 do 13:30 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje u Vidovu polju.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasana jedinica grada Tuzle imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Gornja Lipnica te Ši Selo. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Banovići. Vatogasna jedinica općine Banovići imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Grivice i Bučik (dva puta). Požari su lokializovani i ugašeni.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačca imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume u naseljima Biberovo Polje te Mahmut Mahala. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je dvije intervencije na gašenu požara niskog rastinja u naseljima Gojčin te Sarači. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je pet intervencija na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Smoluća, Milino Selo, Bikodže, Puračiću (dva puta), te intervenciju na gašenju požara zapaljenog autobusa u Lukavcu. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenika imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Moranjci. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Živinice.Vatrogasna jedinica grada Živinica imala je četiri intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Gornje Živinice, Gračanica, Repuh, Đurđevik, intervenciju na gašenju šumskog požara, te intervenciju gašenja požara na pomoćnom objektu (štala) u naselju Vranjevići. Pričinjena je veća materijalna šteta, u objektu su izgorjele domaće životinje. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Zapadnohercegovački kanton

 • Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervencije na gašenju požara od 10:20 do 10:50 sati, širokobriješki vatrogasci (2 vatrogasaca s 1 vozilom)  gasili su požar u Širokom Brijegu na lokalitetu Pecara. Gorjela je šuma, trava i nisko raslinje. Opožareno je oko 2.000 m² površine.
 • Jučer u vremenu od 13:30 do 15:20 sati, širokobriješki vatrogasci (2 vatrogasaca s 1 vozilom)  gasili su požar u mjestu Gornji Gradac. Gorjela je šuma, trava i nisko raslinje. Opožareno je oko 10.000 m² površine.
 • Jučer u vremenu od 14:30 do 16:00 sati, širokobriješki vatrogasci (2 vatrogasaca s 1 vozilom)  gasili su požar u mjestu Ljuti Dolac. Gorjela je trava i nisko raslinje. Opožareno je oko 5.000 m² površine.
 • Jučer u vremenu od 16:45 do 17:40 sati, širokobriješki vatrogasci (2 vatrogasaca s 1 vozilom)  gasili su požar u mjestu Dobrkovići. Gorjela je trava i nisko raslinje. Opožareno je oko 4.000 m² površine.
 • Jučer u vremenu od 17:00 do 18:40 sati, širokobriješki vatrogasci (4 vatrogasaca s 1 vozilom)  gasili su požar u mjestu Trn. Gorjela je šuma, trava i nisko raslinje. Opožareno je oko 100.000 m² površine.
 • Jučer u vremenu od 20:00 do 22:30 sati, širokobriješki vatrogasci (2 vatrogasaca s 1 vozilom)  gasili su požar u Širokom Brijegu u mjestu Crnač. Gorjela je šuma, trava i nisko raslinje. Opožareno je oko 50.000 m² površine. .

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • Jučer u vremenu od 10:54 do 12:30 sati, posuški vatrogasci (2 vatrogasaca s 1 vozilom)  gasili su požar u mjestu Konjovac. Gorjela je trava i nisko raslinje u blizini starih kuća. Zbog nepristupačnog terena, požar nije pogašen i još uvijek je aktivan.
 • Jučer u vremenu od 12:00 do 19:00 sati, posuški vatrogasci (2 vatrogasaca s 1 vozilom uz pomoć mještana i lovaca)  gasili su požar u zaseoku Vicani. Gorjela je hrastova šuma, nisko raslinje i trava. Opožareno je oko 150.000 m² površine.
 • Jučer u vremenu od 14:25 do 17:00 sati, posuški vatrogasci (2 vatrogasaca s 1 vozilom)  gasili su požar u mjestu Tristovo. Gorjela je  borova šuma i trava. Opožareno je oko 40.000 m² površine.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara      od 14:10 do 16:50 sati, ljubuški vatrogasci (4 vatrogasaca s 2 vozila)  gasili su požar u mjestu Klobuk na lokalitetu Šiljevište. Gorjela je  smrekova šuma, trava i nisko raslinje. Opožareno je oko 3.000 m² površine.

 • Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervencije na gašenju požara i to:
 • Jučer u vremenu od 09:00 do 12:00 sati, grudski vatrogasci (7 vatrogasaca s 3 vozila te 1 pripadnik s 1 vozilom DVD-a Gorica) gasili su požar u mjestu Pocrte koji se nanovo aktivirao i ugrozio kuće. Gorjela je šuma, trava i nisko raslinje. Opožareno je oko 4.000 m² površine.
 • Jučer u vremenu od 11:00 do 20:00 sati, grudski vatrogasci (10 vatrogasaca s 3 vozila) gasili su požar u mjestu Dragićina. Gorjela je šuma, nisko raslinje i trava. Opožareno je oko 30.000 m² površine.
 • Jučer u vremenu od 16:00 do 19:30 sati, grudski vatrogasci (3 vatrogasaca s 1 vozilom i 4 vatrogasca s 2 vozila DVD Gorica te uz pomoć 15 mještana)  gasili su požar u mjestu Sovići na lokalitetu Svetigora. Gorjela je šuma, nisko raslinje i trava. Opožareno je oko 300.000 m² površine.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je osam intervecija na gašenju požara   gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje u mjestima: Velika Broda, Podbrježje, Smetovi, Velika Broda, Gornji Brist i Janjac. Intervencija gašenja požara kuće Klopče.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervencije na gašenju požara šume u naselju Vratnica i na lokalitetu Krstac. Požar je ugašen.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju požara mjestu Čifluk, kojom prilikom je gorio dimnjak na stambenom objektu. Požar je ugašen.

Općina Breza. Vatrogasna jedinica općine Breza imala je intervencije na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave lokalitet Krčevine, Streljana i Košare-Prhinje. Požare ugasili pripadnici DVD “Breza

Općina Maglaj.  Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je Intervencije na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave lokalitet MZ-a Jablanica – Puljkovac, lokalitet MZ-e Oruče, lokalite MZ-e Bradići. Požari su ugašeni.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je  intervencije na gašenju požara niskog rastinja i suhe travel lokalitet Ljeskovica i lokalitet Globarica. Požari su ugašeni.

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Bugojno imali jednu intervenciju u mjestu Golo Brdo, gdje je gorjela šuma. Požar je ugašen.

Općina Busovača. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Busovača imali dvije intervencije:

– u mjestu Donja Kula, gdje je gorjelo nisko rastinje, te

– u mjestu Donji Solakovići, gdje je gorjelo nisko rastinje

Požari su ugašeni.

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Gornji Vakuf-Uskoplje imali tri intervencije:

 • u mjestu Grabine, gdje je gorjela suha trava,
 • u krugu firme VIK, gdje je gorjela suha trava, te
 • u naselju Vrse, gdje je gorio krov kuće.

Općina Jajce. Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Jajce imali dvije intervencije:

 • u naselju Smionica, gorjela nisko rastinje i šuma, te
 • u naselju Zastinje, gorio otpad koji se proširio na nisko rastinje.

Općina Kiseljak. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Kiseljak imali dvije intervencije:

 • u mjestu Badnje, gorjelo nisko rastinje i korov, te
 • u mjestu Buzuci, gorjelo nisko rastinje i korov.

Općina Travnik. Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik imali pet intervencija:

 • u mjestu Putićevo, gorjelo nisko rastinje i suha trava,
 • u mjestu Donje Putićevo, gorjela piramida elektro stuba i deponija otpada,

–    u ul. Šehida, gorio otpad u kontejneru,

 • u mjestu Putićevo, gorjelo nisko rastinje i suha trava, te

–     u selu Šarići, gorjelo nisko rastinje, suha trava i šuma.

Općina Vitez. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez imali dvije intervencije:

 • u mjestu Ahmići, požar šikare i deponije guma, te
 • u mjestu Grbavica, gorjelo nisko rastinje, šikare i šuma.

Požari su ugašeni.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imali su 14 manjih intervencija: 12 intervencija na gašenju niskog rastinja, jednu na gašenju stuba za elektrovodove i jednu intervenciju obezbjeđenja pri tankanju goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 Kanton 10

Grad Livno. Svi požari na prostoru grada su pod nadzorom.

Općina Drvar. Dana 23.03.2022. godine, u mjestu Kamenice u općini Drvar, došlo je do požara otvorenog prostora. Gori visoka šuma na nepristupačnom terenu i širi se prema Unsko-sanskom kantonu.

 UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na šest lokacija na području općina Ilidža, Kiseljak, Pale FBiH, Livno i gradova Mostar, Tuzla timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 16 eksplozivnih sredstava, pet detonatorskih kapisli i streljivo 143 kom.

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR