Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.04.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara od 20:17 do 22:20 sati, u Bradini, gdje je gorjela šuma.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je dvije intervencije na gašenju požara, na stanu u naselju Stupine, kojom prilikom je pričinjena veća materijalna šteta, te požar na dimnjaku privatnog stambenog objekta u ul. Bukinjska. Požari su ugašeni.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica, imala je intervenciju na gašenju požara zapaljenog dimnjaka na privatnom stambenom objektu, u naselju Bazen. Požar je ugašen.

Općina Kalesija.Vatrogasna jedinca općine Kalesija, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u naselju Tojšići. Požar je ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići, imala je intervenciju na gašenju požara ambalaže (kartona i kutija) ostavljeni uz tržni centar „Mepromex“, u ilici Zlatnih ljiljana. Pričinjena je manja šteta na objektu, požar je ugašen.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko, imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka na stambenom objektu (kući), u naselju Radovlje. Požar je ugašen, nije bilo materijalne štete.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je tri manje  intervencije i to: dvije intervencije na gašenju niskog rastinja, te jedna intervencija na gašenju napuštenog objekta.

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, je dana, 24.04.2019. godine u 07:53 sati, primio informaciju od Dispečerskog centra Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, da su u 07:30 sati, dobili dojavu da u Ilijašu, u ulici Bosanski put, gori skladište firme „Ezam“. Radi se o većem požaru i na lice mjesta su upućene ekipe pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite. Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, je zajedno sa svojim saradnicima izašao na lice mjesta i naložio angažovanje svih protupožarnih kapaciteta Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo. Po nalogu direktora uz koordinaciju pomoćnika direktora za mjerezaštite i spašavanje Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, u skladu sa propisanim procedurama sve službe civilne zaštite su stavljene u pripravnost u slučaju eskalacije požara. Požar trenutno gasi 12 ekipa Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, i u trenutku slanja izvještaja požar je stavljen pod kontrolu (lokalizovan) te se radi na potpunom gašenju. Nema informacija o povrijeđenim licima dok je pričinjena materijalna šteta.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 23.04.2019. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetu Mobilna: Srebrenik dok se na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac i Živinice nije mogao ocijeniti.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je dvije informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava:

– od strane Općinske službe civilne zaštite Hadžići, da je u ul. Žunovačka bb, pronađen jedan NUS (zrno topovske granate);

–  od strane građanina, da je u naselju Rakovica, Općina Ilidža, pronađen jedan nepoznat NUS.

O primljenim  informacijama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES, koji su navedena sredstva uklonili isti dan.

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju od strane Policijske stanice Sjever, da je pronađeno eksplozivno sredstvo, na lokalitetu Potoci-Bočine.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju od strane Općinske službe civilne zaštite Banovići, da je pronađeno eksplozivno sredstvo, radi se o ručnoj bombi.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NASTALIM OSOBAMA

 

Kanton sarajevo

Kantonalni operativni centra civilne zaštite, je dana, 23.04.2019.godine u 15:15 sati, od strane Općinske službe civilne zaštite Novi Grad, primio zahtjev za angažovanjem pripadnika Gorske službe spašavanja Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, na potrazi za nestalom starijom ženskom osobom Ružicom Bičvić, koja je nestala 20. aprila 2019. godine iz naselja Dobrinja. U zahtjevu su naveli da im je pomoć Gorske službe spašavanja potrebna iz razloga što su u toku potrage za navedenom osobom, došli do materijalnih dokaza koji ukazuju da se ista nalazi van urbanog područja. Kantonalni operativni centar civilne zaštite je o zahtjevu Općinske službe civilne zaštite Novi Grad, obavijestio direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, po čijoj je naredbi, a po propisanim procedurama angažovana Gorska služba spašavanja Kantonalne uprave civilne zaštite, koja je sa 21 spasiocem odmah izašla na teren, koji su poslijepodnevnim i ranim večernjim satima pretražili područja u Ahatovićima, Gornjoj i Donjoj Bioči, Riječici i Dobroševićima. Akcija pripadnika Gorske službe spašavanja na pretraživanju terena je trajala do 21:00 sati, međutim, nestala osoba nije pronađena.

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

Nastavljaju se potrage za nestalim Senahidom Čagom, za koga se pretpostavlja da je pao u rijeku Lašvu dana 02.04.2019.godine, te za nestalom 54-godišnjom ženom Salihom Omerović, čiji nestanak je prijavljen 15.04.2019.godine, na području općine Srebrenica. Federalna uprava civilne zaštite, u stalnom je kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potrage. Vrši se prikupljanje dodatnih informacija, prati se stanje na terenu i spremna je da se odmah, u slučaju potrebe uključi u nastavak potraga u punom kapacitetu.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE