Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 22.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljen je 1361 uzorak, od čega je 316 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 26 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovane su tri novozaražene osobe. U samoizolaciji se nalazi 469 osoba. Pozitivno je 336 osoba.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6565 osoba na COVID-19, od kojih je 2334  pozitivno  (2148 osoba je izliječeno, 116 osoba je preminulo), a aktivno je 70 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 22.11. 2021 godine,  uzorkovan je  materijal kod   57  osoba na COVID-19. Zaključno sa  22.11.2021 godine, aktivno su zaražene 44 osobe, oporavljeno je 2323 osobe, a 98 osoba je preminulo.

 

Kanton 10

Dana 22.11.2021.god. na COVID-19 testirano je 58 osoba od čega je 12 pozitivno.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonu o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 39/08, 19/11, 45/15 i33/21), Pravilniku o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/06, 5/07 i 32/14) i drugim važećim propisima, kao i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine, u  izvještajnom periodu u koordinaciji sa općinskim štabovima civilne zaštite nastavio sa aktivnostima i mjerama na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području.Općinske komisije za procjenu šteta u skladu sa propisanim procedurama i metodologiji rade na procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem poplava.

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od od 19:35 do 19:50 sati, u Sjevernom logoru, gdje je gorio otpadni materijal.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara

od 02:41 do 03:30 sati, u ulici Orašje L.2., gdje je gorio stan.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 08:49 do 09:30 sati, u ulici 1Mart, gdje je gorio otpadni materijal.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Zlatana Mešića, gdje je gorio dimnjak. Požar je ugašen.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara

u ulici Plješevička, gdje je  gorio dimnjak. Požar je ugašen.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega imala je intervenciju na gašenju požara, gdje su gorjeli plastični djelovi na auto otpadu.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju  požara od 05:20 do 06:30 sati, u ulici Gojka Šuška, gdje je gorio automobil.

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Grad Srebrenik. U poslednja 24 sata prijavljeno je klizište u MZ Lisovići koje ugrožava dva stambena objekta.

 

ZARAZNE BOLESTI KOD ŽIVOTINJA

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Prema obavijesti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK od 11.11.2021. utvrđena je zarazna bolest bruceloza malih preživara u mjestu Gačice.

 

 O S T A L O

 

Potrage za nestalim osobama

 

Zeničko-dobojski kanton

I pored velikih napora za radnikom Turske kompanije Čengiz i  dalje se nastavlja potraga. U potrazi učestvuje tim KUCZ-e, ZDK-a, Gradske Službe civilne zaštite Zenica, jedinice za spašavanje  FUCZ, tim Odjela za javnu bezbjednost Brčko distirkta Bosne i Hercegovine, jednica za podršku MUP-a ZDK-a, te specijalni tim za spasavanje iz Turske.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR