Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 23.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 2982 uzorka, od čega je 475 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 131 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovane su 43 novozaražene osobe. U samoizolaciji se nalazi 475 osoba. Pozitivno je 340 osoba.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6580 osoba na COVID-19, od kojih je 2344  pozitivno  (2157 osoba je izliječeno, 117 osoba je preminulo), a aktivno je 70 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 23.11. 2021 godine,  uzorkovan je  materijal kod  41  osobe na COVID-19. Zaključno sa  23.11.2021 godine, aktivno je zaraženo 45 osoba, oporavljeno je 2328 osoba, a 98 osoba je preminulo.

 

Kanton 10

Dana 23.11.2021. godine, na području Kantona 10 testirano je 45 osoba od čega je devet osoba pozitivnih na COVID-19.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonu o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 39/08, 19/11, 45/15 i33/21), Pravilniku o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/06, 5/07 i 32/14) i drugim važećim propisima, kao i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine, u  izvještajnom periodu u koordinaciji sa općinskim štabovima civilne zaštite nastavio sa aktivnostima i mjerama na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području. Općinske komisije za procjenu šteta u skladu sa propisanim procedurama i metodologiji rade na procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem poplava.

 

POŽARI 

 

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su tri manje intervencije:  jednu na gašenju otpadnog matrijala u kontejneru, jednu na gašenju  dimnjaka na stambenom objektu i  jednu na gašenju elektro instalacija.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu  Gornja Gračanica, gdje je gorio automobil.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Fojnica. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva općine Fojnica imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Otigošće, gdje je gorjela krovna konstrukcija. Požar je ugašen.

 

Tehničke inervencije

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imali su dva obezbjeđenja protestnog skupa.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH  SREDREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na četri lokacije na području općine Glamoč i gradova Gradačac, Goražde i Široki Brijeg timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su četri eksplozivna sredstava.

 

 O S T A L O

 

Potrage za nestalim osobama

 

Zeničko-dobojski kanton

I pored velikih napora za radnikom Turske kompanije Čengiz i  dalje se nastavlja potraga. U potrazi učestvuje tim KUCZ-e, ZDK-a, Gradske Službe civilne zaštite Zenica, jedinice za spašavanje  FUCZ, tim Odjela za javnu bezbjednost Brčko distirkta Bosne i Hercegovine, jednica za podršku MUP-a ZDK-a, te specijalni tim za spašavanje iz Turske.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR