Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.10.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:20 do 11:10 sati, na području Južnog logora, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:45 do 17:00 sati, u Bačevićima, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:40 do 19:20 sati, u Bačevićima, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:00 do 21:00 sati, u Pologu, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 19:45 do 23:40 sati, na Slipčićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 22:15 do 23:30 sati, na Salakovcu, gdje je  gorjelo nisko rastinje,

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:30 do 11:30 sati ,u Čeljevu, gdje jegorila trava i nisko rastinje,

– od 10:50 do 11:35 sati, u Šuškovu naselju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:55 do 13:45 sati, u Gabela polju, gdje je gorjela trska,

– od 13:07 do 15:15 sati, u Klepcima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:10 do 16:20 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:45 do 17:33 sati, u Dretelju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:00 do21:10 sati, u Gabela Polju, gdje je  gorjela trska i nisko rastinje, požar je ugrozio desetak kuća,

– od 20.15 do20:55 sati, na Zabrdalju, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,

– od 23:20 do 00:00 sati u Gabela Polju, gdje je gorjela trska i nisko rastinje.

Prozor – Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama imala je intervenciju na gašenju požara u selu Ripci, gdje je gorio dimnjak na porodičnoj kući.

Zeničko-dobojski kanton      

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara izolacija na topolovdnim cijevima ispod magistralnog puta M-17, u naselju Radakovo.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude.  Vatrogasna jedinica općine Grude, imala je intervenciju na gašenju požara, na lokalitetu Oštruljevina u Imotsko-Grudskom polju, gdje je gorjela trava u polju, opožarena je površina cca tri hektara.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervenciju na gašenju požara u Mostarskom Blatu, između Uzarića i Jara, gdje je gorjela trava. Požar su gasila  tri vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški, imala je intervenciju na gašenju požara  od 14:35 do 15:20 sati, u Crvenom Grmu gdje je gorjela trava i nisko rastinje ne površini cca 2000 m2.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je intervenciju na gašenju požara u stanu, te jednu tehničku intervenciju (ulazak u stan po zahtjevu policije).

 ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK kvalitet zraka za dan 22.10.2018.godine, ne može se ocijeniti na lokalitetima Lukavac, Živinice, Mobilna. Kvalitet zraka za dan 22.10.2018 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje.

 NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS  

 Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES vršili su  izuzimanje eksplozivnih sredstava  na području općine Gračanica.

 Hercegovačkoneretvanski kanton

 Općina Stolac. Dana 22.10.2018.god. u 09:35 sati, primljena informacija o pronalasku dvije mine na lokalitetu Hodovu.

Infrormacija o pronalasku eksplozivnih sredstava proslijeđena uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Jajce. Na lokalitetu Vinac, prijavljen pronalazak nepoznatog eksplozivnog sredstva. Informacija o pronalasku eksplozivnog sredstva proslijeđena uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

Općina Busovača. Na lokalitetu Juričeve bare, prijavljen pronalazak nepoznatog eksplozivnog sredstva. Informacija o pronalasku eksplozivnog sredstva proslijeđena uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE