Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH,za dane 22./23.06.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U protekla 24 sata, PVJ grada Mostara, imala je dvije intervencije i to:

       od 15:50 do 17:05 sati, u Gorancima, gdje je gorila trava i nisko raslinje i

       od 20:45 do 21:05 sati, na Bijelom Brijegu, gdje je gorila trava.

Općina Čapljina. VJ Čapljina, imala je intervenciju u vremenu od 14:05 do 15:10 sati, u mjestu Višići, gdje je gorila trava.

Općina Jablanica. VJ Jablanica, imala je dvije intervencije i to:

       od 08:30 do 12:30 sati, na deponiji smeća „Zakom-Bukova“, gdje je gorilo smeće i

       od 17:48 do 19:15 sati, na magistralnom putu M-17 (mjesto Poda, između Jablanice i Donje Jablanice), gdje je gorila guma na prikolici kamiona.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. PVJ Tuzla, imala je dvije intervencije na gašenju požara, požar na objektu Tuzlanskog Auto-moto kluba u ul. 6. bosanska i požar na magacinu u ul. Miloša Popovića-Đurina. Požari su ugašeni.

KLIZANJE TLA

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Uposlenici Općinske službe civilne zaštite općine Maglaj,  zajedno sa geolozima  vršili  su snimanje i obilazak klizišta na lokalitetu Donji Bradići.

 

NEEKSPOLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Dana 22.06.2016. godine, „B“ tim za deminiranje FUCZ /KUCZ, nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ i „Duge njive 2“ u naselju Seljublje, na području općine Kalesija.

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Kantonalni operativni centar civilne zaštite SBK-a, primio je informaciju o pronalasku NUS-a, na putu Podripci – Sabljari, radi se o protivtenkovskoj mini. Informacija o pronalasku NUS-a proslijeđena je Timu za uklanjanje eksplozivnih sredstava FUCZ.        

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite KS, primio je informaciju o pronalasku NUS-a i to: dana, 22.06.2016.godine u 15:05 sati, od strane Općinske službe civilne zaštite općine Hadžići, da se na lokalitetu Brezovače – Crvene stijene, nalazi NUS.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS ukloniti  u narednom periodu.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE